Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."— Utskrift av presentasjonen:

1 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel

2 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"2 ROTARY. Hva er det? 1 200 000 medlemmer 1 200 000 medlemmer 31 000 klubber 31 000 klubber 165 land 165 land En verdensomspennende organisasjon

3 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"3 ROTARY Rotary InternationalRotarys motto: Distrikt 2250 Rotary Norge........... Rotary Klubb Årets motto: Rotary Norden Klubb- vimpel

4 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"4 Rotaryåret 2010 - 2011 Ulf Torkelsen Guvernør D-2250 NN President Ray Klinginsmith Verdenspresident

5 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"5 Rotary’s historie  Paul Percy Harris  Advokat  Chicago, USA  Fikk idéen til en klubb med mennesker fra forskjellige yrker  Gjenskape vennskap blant forretningsfolk  Grunnlagt 23. februar 1905.  Døde 1947

6 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"6 Rotary’s historie  Ledere fra forskjellige foretak møtes regelmessig  Treffes i kameratslig ånd for å lære hverandre å kjenne  Støtte hverandre i hederlig virksomhet  En representant for hver bransje eller yrke  Treffes hver uke på hverandres arbeidssted

7 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"7 Rotary’s historie Rotary’s historie forts.  Begynte med 4 En nordamerikaner, en tysk, en svensk og en irlandsk  Med ulike yrker: En skredder, en gruveingeniør, en kullhandler og en advokat  Ulike religioner: Protestantisk, romersk-katolsk og jødisk tro  Felles for alle: Innflyttere med behov for et vennskapelig miljø, gjensidig inspirasjon og støtte.

8 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"8 Rotary’s historie  En representant fra hvert yrke  Treffes hver uke etter tur på hverandres arbeidssted  Derfor kom navnet ROTARY  Lære hverandres yrker  Lære hverandre å kjenne  Utveksle erfaringer  Fremme vidsyn  Øke forståelse og respekt  Motto: ”Service above self” ”Å gagne andre”

9 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"9 Utbredelsen av Rotary..startet i Midtvesten, i Chicago, Illinois, USA, og spredte seg raskt både innenfor USA og til andre land

10 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"10 Rotarys formål er å gagne andre Dette målet søker vi å nå gjennom: Å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre Å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet til å gagne samfunnet Å gagne andre i privatliv, yrke og samfunn Å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred gjennom verdensomspennende fellesskap av personer fra forskjellige yrker forent i idealet om å gagne andre

11 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"11 Rotary’s Etiske Lover vedtatt i 1915 viser Rotary’s lederskap i å bekjempe korrupsjon og unfair praksis i forretningslivet gjennom mange år Rotarys Etiske Lover

12 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"12 Du er ditt yrkes representant i Rotary - og Rotary’s representant i ditt yrke Yrkesklassifisering Klassifiseringsbasert medlemskap var et av Rotary’s suksessrike kjennetegn og dannet grunnlaget for en svært sterk vekst de første årene

13 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"13 The Rotary Foundation (TRF) ”Rotaryfondet” ”Ingen kan si hva Rotary vil bli i fremtiden, men en ting er sikkert: Hva Rotary blir i fremtiden er av- hengig av hva rotarianere gjør i dag” Arch Klumph

14 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"14 Rotasjonsprinsippet Alle verv (internasjonal, nasjonalt og lokalt) roterer hvert år. Rotaryåret går fra 1/7 – 30/6. Klassifikasjonsprinsippet Enhver rotarianer har en yrkesklassifikasjon. Rotarianeren representerer dette yrket/bransjen i Rotary og representerer Rotary i yrket/bransjen. Komitéarbeid Alle medlemmer i en klubb skal delta i arbeidet i en komité. Møteplikt/møterett Alle klubber plikter å holde ett møte pr uke (unntatt helligdager/fridager), og enhver rotarianer plikter å delta på møtene. Krav: 50% fremmøte pr halvår Rotarianeren har møterett i hvilken som helst klubb i verden Prinsipper

15 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"15 4-SPØRSMÅLSPRØVEN ”4-SPØRSMÅLSPRØVEN” Om saker vi tenker, sier og gjør 1.Er det sannhet? 2.Er det rettferdig overfor alle det angår? 3.Vil det skape forståelse og bedre vennskap? 4.Vil det være til beste for alle det angår?

16 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"16 Emblemet Første emblem fikk organisasjonen i 1905. Nåværende emblem med 24 tenner, 6 eker og kilespor stammer fra 1923. Emblemet skulle symbolisere ”Arbeid, ikke hvile”. Rotaryhjulet som jakkemerke identifiserer rotarianere i hele verden

17 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"17 Rotary milepæler 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1905Første Rotaryklubb stiftet i Chicago 1910 Første Rotary Convention 1910 Første Rotary Convention 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1910Første klubb utenfor USA i Canada 1917Rotary Foundation etableres 1917Rotary Foundation etableres 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 1932”4-spørsmåls-prøven” formulert 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 194549 Rotarianere er med å utvikle FN’s charter 1947 Paul Harris dør 1947 Paul Harris dør 1965Matching Grant & GSE 1965Matching Grant & GSE 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1985”Polio Pluss” startes RYLA arr. i Norge for første gang 1989Rotary åpnes for kvinner 1989Rotary åpnes for kvinner 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 1990 Første klubb i tidl Sovjet Unionen 2001Klubb 30.000 etablert 2001Klubb 30.000 etablert 2005Rotary’s 100 års jubileum 2005Rotary’s 100 års jubileum............ Rotary Klubb stiftet............... DU blir rotarianer i.......

18 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"18 Rotary’s historie i Norge  Kom til Norge juni 1922  Først Kristiania Rotary Klubb  Så Stavanger & Bergen 1924  Første Rotary Distrikt i 1927  Norge høyest rotarianer tetthet  7 distrikter  338 klubber med ca. 13.700 medlemmer  H.M.Kong Harald æresguvernør

19 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"19 Rotary NORGE  7 Distrikter  335 Klubber  13 000 Medlemmer herav 1812 kvinner (14%) (Tall fra 2008) H.M. Kong Harald V Æresguvernør - Paul Harris Fellow

20 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"20 D-2270 Nordland Troms Finnmark Svalbard D-2280 Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag D-2250 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane D-2290 Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder D-2300 Hedemark Oppland Eda, Sverige D-2310 Oslo Asker og Bærum Buskerud D-2260 Østfold Akershus Årjãnge, Sverige

21 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"21 D2250 50 klubber 2050 medlemmer (290 kvinner)

22 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"22 Tjenesteområdene Tjenesteområdene ”De fire avenyer”  Klubbtjeneste  Samfunnstjeneste  Yrkestjeneste  Internasjonal tjeneste ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” ”Å søke og virkeliggjøre Rotarys idealer i vårt privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere” ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” ”Å stille høye etisk krav til oss selv i yrke og samfunnsliv, og å vise respekt og forståelse for alt nyttig arbeid”

23 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"23 Klubbtjenesten Klubbtjenesten dreier seg om: ”Å lære våre medmennesker å kjenne og bygge vennskap” Den omfatter aktiviteter som:  Klassifikasjon  Medlemskapsarbeid  Programutvikling  Opplysnings- og referatarbeid  Kameratskapsaktiviteter og samarbeid  Fest- og sosiale aktiviteter

24 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"24 ”Utarbeide og gjennomføre samfunnsnyttige prosjekter lokalt, nasjonal og internasjonalt” Samfunnstjenesten Samfunnstjenesten dreier seg om: Den omfatter aktiviteter som: Samfunnsarbeid Ungdomsarbeid Støtte til vanskeligstilte Miljøvern Prosjekter Vann, sult, helse Yrkesmesser PolioPlus

25 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"25 Yrkestjenesten  Yrkestjenesten den opprinnelige og grunnleggende idé i Rotary  Kontakt over yrkesgrensene og høyning av den etiske standard var det Paul Harris søkte. Nobelprisvinneren Thomas Mann: ”Den åndelige grunnvoll i Rotary – hva er det annet enn det samlede forbilde av frihet, dannelse, menneskelig vennlighet, toleranse, hjelpsomhet og medfølelse som er kjernen av medmenneskelighet og folkeskikk i sin mest opphøyde form?”

26 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"26 Internasjonal tjeneste Internasjonal tjeneste dreier seg om : ”Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker fra forskjellige yrker” Den omfatter aktiviteter som:  Ungdomsutveksling  GSE-utveksling  Round trips  Rotary Foundation  Vennskapsarbeid  Arena for ”nye landsmenn” Utvekslingsstudenter fra D-2250

27 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"27

28 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"28 Rotary er den største ikke regjeringsbaserte bidragsyter til den globale utryddelsen av polio. Når polio er helt utryddet, vil Rotary ha brukt over 800 millioner US$ I 2007 har en rukket en måloppnåelse på 99% Hovedinnsatsen skjer nå i India og Nigeria. Fortsatt er det noen tilfeller i Pakistan og Afganistan 19852007

29 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"29 SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET! SAMMEN SKAL VI LYKKES MED Å NÅ MÅLET!

30 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"30 Rotary medlemmer/Rotarianere Hvem er de? ► Medlemmene skal utgjøre et tverrsnitt innenfor privat og offentlig næringsliv ► Menn og kvinner som gjennom frivillig innsats arbeider for å høyne livskvaliteten på hjemsted og i verden ► edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er m edlemmer av en politisk- og religiøs nøytral organisasjon ► Er åpne for alle kulturer, etniske grupper og tro

31 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"31 Rotary i dag  Ca. 1,2 millioner medlemmer  Ca. 32.000 Rotary klubber  Ca. 165 land  Kvinner ble medlemmer først i 1987.  Den kategori i Rotary som vokser hurtigst.  Ca. 2.000 kvinnelige klubbpresidenter  Vårt distrikt hadde sin første kvinnelige Guvernør i 2006/07.

32 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"32 INTERACT: For ungdom mellom 14 og 18 år Dvs Ungdomsskolen og Videregående skole Motto:”Moro med mening” 7172 klubber, 165 000 medlemmer i 108 land I 1998 var det en Interact-klubb i Lillesand, men den er nå lagt ned ROTARACT: For unge mennesker mellom 18 og 30 år. Motto: ”Bygge vennskap gjennom tjeneste” 6554 klubber, 150 000 medlemmer i 146 land Klubber i vårt distrikt: Grenland RTC, Larvik RTC INNER WHEEL: For kvinner som er relatert til rotarianere (kone, datter, svigerdatter etc) Motto: Stort sett det samme som Rotary 98 klubber, 2200 medlemmer i Norge 103 000 medlemmer internasjonalt i 100 land.

33 18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"33 INFORMASJON INFORMASJON   www...................no   Månedsbrev Distrikt 2250: www.rotary.no/d2250 Rotary Vest Rotary Norge: www.rotary.no Rotary Norden Rotary International: www.rotary.org Om............. RK: Om Rotary: Klubb- vimpel


Laste ned ppt "18.07.2014"Rotaryskolen i D2250"1 Velkommen til informasjon om......... Rotary Klubb Bilde av klubbens banner/vimpel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google