Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunikasjon PETS D Mars 2012 Per Ove Askeland

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunikasjon PETS D Mars 2012 Per Ove Askeland"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunikasjon PETS D2250 17. Mars 2012 Per Ove Askeland

2 Markedsføring

3 Kommunikasjon og omdømme
Distrikt 2250 ønsker at klubbene skal være mer aktiv når det gjelder kommunikasjon, informasjon og markedsføring Klubbene må mer aktivt presentere seg og virksomheten i eget lokalmiljø – folk må bli kjent med Rotary og det Rotary står for Klubbene må bli mer bevisste når det gjelder informasjon og kommunikasjon som ledelsesverktøy og styringsredskap Omdømmebygging er avgjørende for rekruttering

4 Kommunikasjon ”Den som ikke vet kan ikke ta ansvar, mens den som vet kan ikke la vær å ta ansvar”!
Begrepene Intern kommunikasjon Ekstern kommunikasjon Krisekommunikasjon Omdømmebygging Markedsføring Informasjon – kommunikasjon Internt - eksternt

5 Informasjon - kommunikasjon
Informasjon/kunnskap - gir makt Å informere – dele kunnskap med andre Å dele informasjon/kunnskap skaper motivasjon og aktivitet Viktig med god kommunikasjon med distriktsledelsen Oppsøk informasjon hver uke God kommunikasjon handler og om å holde avtaler Communicare betyr å dele eller å gjøre felles, og er opphavet til ordet kommunikasjon

6 Kommunikasjon – et styringsredskap
og ledelsesverktøy God kommunikasjon kan bidra til godt omdømme Omdømmebygging starter med oss selv må planlegges og følges opp...

7 Rotaryskolen Gir viktig basisinformasjon om Rotary
Se: Bruk Rotaryskolen i egen klubb – f.eks. som program for ett eller flere klubbmøter

8 - Informasjon om Rotary - Kurs for nye medlemmer
”Rotaryskolen i D2250” - Informasjon om Rotary - Kurs for nye medlemmer "Rotaryskolen i D2250" 8

9 Rotary i vest Lages hver måned (10 nr)
Skal distribueres til alle medlemmene via e-post fra sekretær eller president Alle klubbene må bidra med informasjon til Rotary i vest Som ”lim i organisasjonen” Vi må dele informasjon, nyheter, erfaringer, referater fra foredrag m.m. Send stoff på e-post til Rotary i vest finnes på distriktets hjemmeside Diskuter gjerne innholdet i Rotary i vest på klubbmøter

10 Informasjon fra www http://www.d2250.rotary.no/ http://www.rotary.org
”Den som ikke er informert kan ikke ta ansvar…” …så hold deg oppdatert. Les og informer!

11 Intern kommunikasjon Informasjonsmengden må veies, siles og presenteres på en slik måte at medlem- mene får informasjon som er meningsfylt Informer om alt av interesse og betydning Det er viktig med basiskunnskaper om rotary God forberedelse til alle møter Hva vil du oppnå? Hva er ditt mål?

12 Intern kommunikasjon Ved god planlegging før du tiltrer som president er mer enn halve jobben gjort Etabler komitéene og sett programkomitéen i arbeid i mars Planlegg komitéenes oppgaver Gode hjemmesider er viktig i omdømmebygging og rekruttering – sidene MÅ være oppdatert Kommunikasjonskomitéen er klubbens referentgruppe og lager møtereferater og fotograferer Send referater til ”Rotary i vest” - helst med bilder Klubbens sekretær samler referatene til et månedsbrev til klubbmedlemmene

13 Intern kommunikasjon Styremøter 1x pr måned fast.
Sett opp årsplan/kalenderoversikt med alle styremøtene, begivenheter samt viktige tidsfrister Informér medlemmene etter hvert styremøte Sørg for god opplæring av innkommende styremedlemmer (unødvendig å finne opp kruttet på nytt) Lag håndbok for sekretær, kasserer, m.fl. Ta vare på egenproduserte ”skjema” o.l. og la arvtaker overta det som funker.

14 Slik kan det gå…

15 Ekstern kommunikasjon og omdømmebygging
Et godt omdømme fungerer som en magnet Ingenting skremmer mer enn tap av omdømme Spre informasjon om hva rotary er, hva vi gjør og står for Omdømme handler generelt om folks oppfatning og inntrykk av oss Etabler et godt forhold til mediene

16 Lag en enkel informasjonsplan
Hvem informerer (ansvar) Om hva (budskap) Til hvem (målgruppe) Hvordan (valg av medium) På hvilket tidspunkt (tidsplan) Med hvilken effekt (måloppnåelse) Budsjett (kostnad) Evaluer etterpå og juster til neste gang.

17 Mediehåndtering For å få medieomtale må du ha en god ”story”
Gjør gjerne ”jobben selv” eller få noen i klubben til å gjøre den (skrive, fotografere) Husk å skrive journalistisk Lær deg hvordan journalister jobber og ha respekt for yrket.

18 Slik er journalister vanligvis
Journalister er en yrkesgruppe med høy yrkesstolthet Journalister tilstreber å være profesjonelle og vil bli behandlet deretter (se: Vær varsom plakaten, redaktørplakaten og tekstreklameplakaten) Journalister har sine strategier og sine strategidokumenter (lærebøker) Journalister ”står på” når saken er viktig, eksklusiv eller har høy nyhetsverdi Journalister er nysgjerrige og undersøkende av natur

19 Slik er journalister vanligvis
Journalister hater å bli lurt…det skjer bare en gang Journalister setter pris på gode kilder, høy troverdighet og eksklusivitet Journalister må pleies i fredstid…så slipper du litt lettere i ”krigstid” Journalister skal forholde seg til de etiske retningslinjene etc… Ingen regel uten unntak – ikke alle journalister er like gode;)

20 Hvordan få oppmerksomhet?
Bruk journalistenes eget språk og deres teknikker Gode vinklinger Hva gjør vår sak spesiell?? Hva kan være interessant for andre? Hva kan ”selge” aviser? Hva er de journalistiske poengene Hvilke lesergruppe jakter du? Hvilke medier er de riktige da???

21 Hvordan få oppmerksomhet
Hvordan går vi frem overfor avisen/mediene? God planlegging og forberedelse Riktig person må kontakte avisen Må kunne kommunisere godt Kjenne journalistenes ”språk” Snakk i titler Vær nøktern og saklig Vær naturlig og ”Vær likandes”

22 Hvordan få oppmerksomhet
Prisutdelinger og påskjønnelser Utdeling av stipend Overekkelse av gaver (store) Opptreden av rikskjendis Utdeling av Phf...til betydningsfulle mennesker med godt omdømme!!!! Henvis gjerne til klubbens GODE hjemmesider

23 Noen sluttråd For å få omtale i mediene må du som oftest gjøre noe selv! Ta kontakt med redaktøren og spør om et møte – de fleste redaktører er interessert i gode kontakter som kan gi informasjon og tips. Presenter saken med en god vinkling sett fra journalistens side

24 Noen sluttråd Husk! Det viktigste først…så dalende viktighet
Skriv kort; Mitt råd for en pressemelding er maksimalt 20 linjer på et A4-ark. Husk at dette vanligvis betyr 40 linjer i en avis Pressemeldinger får ofte bedre plassering og større oppslag dersom du sender med bilder

25 Opplegg for gjennomføring av et klubbmøte
Rotarymøte: Dato Tenne lys for: ? Gjester: Fødselsdager: Nytt siden sist 3 min: Dagens program: …og foredragsholder Program neste møte: …for motivasjonens del 3 min. neste møte For at vedkommende skal huske det Program neste møte i naboklubben Avslutning: ..en god historie med på veien hjem

26 Takk for oppmerksomheten!
Lykke til! Takk for oppmerksomheten!

27 Oppgaver 1. Hva kan vi gjøre for å få distribuert ”Rotary i vest” til alle medlemmene? 2. Kva kan vi gjøre for å få alle til å lese den 3. Hvordan kan vi få klubbene til å dele informasjon 4. List opp tre, fire tiltak som kan gi medieoppmerksomhet for klubben din 5. Hvilke oppgaver vil du gi kommunikasjonskomiteen å arbeide med neste år


Laste ned ppt "Kommunikasjon PETS D Mars 2012 Per Ove Askeland"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google