Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009. 2.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009. 2."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009

2 2

3 3 10:30 StatoilHydro, Gullfaks og årets oppgaver Petter Eltvik 11:00 B&B/Geofysikk - oppgavene 1 og 3 Johan Eck-Olsen 11:30 Geologi/produksjon - oppgavene 4 og 5 Leif-Kristian Tveterå 12:00 Lunch 13:00 Reservoar/IOR - oppgavene 2, 3 og 5 Petter Eltvik 14:00 Diskusjon i gruppene om valg av oppgave StatoilHydro Gullfakslandsbyen 2009 Agenda

4 4 Dette er StatoilHydro Etablert 1. oktober 2007 etter fusjon mellom Statoil og Hydros olje og energivirksomhet 31.000 ansatte med virksomhet i 40 land Produserer over 1,7 mill fat o.e. per dag, 6,3 milliarder fat o.e. i påviste reserver Verdens største operatør på store havdyp og tredje største nettoselger av råolje Verdensledende i bruk av dypvannsteknologi Verdensledende på fangst og lagring av CO2

5 5 Sterk stilling på norsk sokkel Verdens største samlede offshoremiljø Vi har løst noen av industriens mest krevende utbyggingsoppgaver Ledende aktør på den norske kontinentalsokkelen og norsk sokkels fremste industriarkitekt Aggressiv letestrategi og store ambisjoner for økt utvinning Kompromissløs på HMS

6 6 Et selskap med globale vekstambisjoner Maksimere verdiskapingen og utnytte hele potensialet på norsk sokkel Bygge sterke og vekstkraftige internasjonale oppstrømsposisjoner Utnytte selskapets verdensledende teknologi og evne til prosjektgjennomføring Styrke posisjonen i gassverdikjeden og nedstrømsvirksomheten Bygge en sterkere og bærekraftig posisjon innen ny energi

7 7 StatoilHydro skal levere morgendagens teknologiløsninger for energi og miljø Teknologi for CO2 fangst og lagring blir et satsingsområde Sterk satsing på nye løsninger og energikilder Teknologivirksomheten ledes fra Bergen, med virksomhet blant annet i Stavanger, Oslo, Trondheim og Porsgrunn Teknologi som vinner

8 8 Discovered: 1978 Production start up: 1986 Base reserves: 2,25 billion bbl Recovery factor by 2007 : 55% Recovery ambition: 70% Main field drive mechanism : WI (+WAG) Peak oil production 1994 : 606.000 bbls/d 2008 Production oil: 150 000 bbls/day (25 000 Sm3/day) gas: 400 million scf/day (10 million Sm3/day) Gullfaks main field, Norwegian North Sea

9 9

10 10 Noen fakta om Gullfaks…. GULLFAKS BLE TILDELT I 1978 TIL DE TRE NORSKE SELSKAPENE STATOIL, NORSK HYDRO OG SAGA PETROLEUM, MED STATOIL SOM OPERATØR. GULLFAKS STARTET PRODUKSJONEN I DESEMBER 1986. GULLFAKS A BENYTTES TIL LAGRING OG UTSKIPING AV STABIL RÅOLJE FRA FELTENE VIGDIS OG VISUND. PRODUKSJONSREKORDEN PÅ FELTET BLE SATT DEN 7. OKTOBER 1994, OG VAR PÅ 605.965 FAT OLJE. UTVINNINGSGRADEN PÅ GULLFAKS ER 60 PROSENT, MEN MÅLET ER Å ØKE DENNE OPP MOT 70 PROSENT FOR HOVEDSANDENE. BLANT TILTAKENE FOR ØKT UTVINNING INNGÅR HORISONTALE OG LANGTREKKENDE BRØNNER, NY TEKNOLOGI INNEN KOMPLETTERING OG SANDKONTROLL OG ALTERNERENDE VANN- OG GASSINJEKSJON. DET VAR FØRSTE GANG MYNDIGHETENE VALGTE EN REN NORSK SAMMENSETNING AV RETTIGHETSHAVERE. INTERESSEN FOR BLOKK 34/10 VAR MEGET STOR. FØR TILDELINGEN GIKK DEN UNDER BETEGNELSEN GULLBLOKKEN. Bergen Stavanger

11 11 STOOIP: 3600 million bbls Gullfaks Reserves Estimates through time AMBITION: 2500 million bbls STOOIP: 3600 million bbls

12 12

13 13 Gullfakslandsbyen - Prosjektoppgaver 2009 1. GF: Bruk av traktor 2. GFHF: IOR i Cook Fm 3. GFHF: Temperatureffekter pga vanninjeksjon 4. GFSAT: Skinfaks gassløft 5. GF: Reinjeksjon av produsert vann

14 14 Gullfakslandsbyen 2009 – kontakter i StatoilHydro Generelle spørsmål: Petter Eltvik; petel@statoilhydro.com telf. 91820939 Leif-Kristian Tveiterå; lkt@statoilhydro.com telf. 99579071petel@statoilhydro.comlkt@statoilhydro.com Gruppe 1: Bruk av traktor. Hovedkontakt: Knut Muller; knmu@statoilhydro.com telf. 99573927knmu@statoilhydro.com Gruppe 2: IOR i Cook Fm. Hovedkontakt: Jan Einar Våg; javag@statoilhydro.com telf. 94880187javag@statoilhydro.com Gruppe 3: Temperatureffekter pga vanninjeksjon Hovedkontakt: Petter Eltvik; petel@statoilhydro.com telf. 91820939petel@statoilhydro.com Gruppe 4: Skinfaks gassløft Hovedkontakt: Ole Jørgen Birkenes; olbi@statoilhydro.com telf. 94880240olbi@statoilhydro.com Gruppe 5: Reinjeksjon av produsert vann Hovedkontakt: Samuel Kvernes samuk@statoilhydro.com telf. 92289794samuk@statoilhydro.com

15 15 Gullfakslandsbyen 2009 Introduksjon til oppgavene: 14/1. Arbeid med å forstå og ferdigstille oppgavene: 14-28/1. Overføring av modeller, info etc: 14-28/1. Sende oppgaven til veileder i StatoilHydro: 25/1. Møte med veileder i Bergen for å endelig definere oppgaven og diskutere eventuelle uavklarte spørsmål. Få eventuelle manglende data: 28/1. Leif-Kristian er i Trondheim fra februar av. Et besøk rundt påsketider for å avklare eventuelle simuleringsspørsmål. Ønsker at hver gruppe har en hovedkontakt som står for kontakten med StatoilHydro veileder.

16 16 10:30 StatoilHydro, Gullfaks og årets oppgaver Petter Eltvik 11:00 B&B/Geofysikk - oppgavene 1 og 3 Johan Eck-Olsen 11:30 Geologi/produksjon - oppgavene 4 og 5 Leif-Kristian Tveterå 12:00 Lunch 13:00 Reservoar/IOR - oppgavene 2, 3 og 5 Petter Eltvik 14:00 Diskusjon i gruppene om valg av oppgave StatoilHydro Gullfakslandsbyen 2009 Agenda


Laste ned ppt "1 NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009. 2."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google