Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009

2 The future is so bright you must wear shades
Solnedgang Eller The future is so bright you must wear shades

3 Agenda StatoilHydro Gullfakslandsbyen 2009
10: StatoilHydro, Gullfaks og årets oppgaver Petter Eltvik 11: B&B/Geofysikk - oppgavene 1 og Johan Eck-Olsen 11:30  Geologi/produksjon - oppgavene 4 og Leif-Kristian Tveterå 12: Lunch 13:00  Reservoar/IOR  - oppgavene 2, 3 og 5   Petter Eltvik 14:00  Diskusjon i gruppene om valg av oppgave                   

4 Dette er StatoilHydro Etablert 1. oktober 2007 etter fusjon mellom Statoil og Hydros olje og energivirksomhet ansatte med virksomhet i 40 land Produserer over 1,7 mill fat o.e. per dag, 6,3 milliarder fat o.e. i påviste reserver Verdens største operatør på store havdyp og tredje største nettoselger av råolje Verdensledende i bruk av dypvannsteknologi Verdensledende på fangst og lagring av CO2 Det går en linje av dristighet gjennom norsk oljehistorie. Blant de mange dristige beslutningene er også fusjonen mellom Statoil og Hydro olje og energi. Fusjonen er kanskje det største industrielle prosjekt som noensinne er realisert i Norge. Resultatet er blitt et internasjonalt selskap som er blant verdens 50 største og i oljeindustrien blant de 10 største. Fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydro olje og energi har skapt det nye StatoilHydro; et selskap med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere I olje- og gassvirksomhet til havs er StatoilHydro en av oljeindustriens tungvektere. På vanndyp mer enn hundre meter er det ingen andre selskaper som har flere og større operasjoner. Norsk sokkel skapte Statoil og Hydro som olje- og gasselskaper, og Statoil og Hydro skapte langt på vei norsk sokkel. Begge selskapene har satt et avgjørende preg på utviklingen av Norge som en av verdens ledende petroleumsprovinser, og de har gitt et sterkt bidrag til den suksesshistorien som i dag omtales i vide kretser som ”den norske modellen”.

5 Sterk stilling på norsk sokkel
Verdens største samlede offshoremiljø Vi har løst noen av industriens mest krevende utbyggingsoppgaver Ledende aktør på den norske kontinentalsokkelen og norsk sokkels fremste industriarkitekt Aggressiv letestrategi og store ambisjoner for økt utvinning Kompromissløs på HMS StatoilHydro er det ledende selskapet innenfor leting, feltutvikling og produksjon på den norske kontinentalsokkelen. Vi vil beholde posisjonen og bruke norsk sokkel som springbrett for videre ekspansjon inn i nordområdene. StatoilHydro har organisert sin virksomhet på norsk sokkel i tre geografiske kjerneområder: Drift Vest (Stavanger), Drift Nordsjøen (Bergen) og Drift Nord (Stjørdal). StatoilHydro opererer noen av de største feltene på norsk sokkel: Troll, Statfjord, Gullfaks, Oseberg, Åsgard og Snøhvit. Statoil og Hydro har som olje- og gasselskaper hver for seg og gjennom kreativ dristighet løst noen av industriens mest krevende utviklingsoppgaver og gjennomført noen av de aller største utbyggingsprosjektene. Blant oppgavene som er løst er kryssing av den dype Norskerenna med rørledning, utvinning av olje fra ekstremt tynne oljesoner på Troll og løfting av framtidsprosjektene Ormen Lange og Snøhvit. Flere av de største produserende feltene på norsk sokkel er kommet inn i senfasen. Statoil og Hydro har satset store ressurser – og oppnådd fremragende resultater – på økt utvinning. Dette er et viktig satsingsområde for StatoilHydro. Utviklingen på norsk sokkel karakteriseres av at gass gradvis overtar oljens historisk dominerende rolle. Dette setter også sitt preg på våre operasjoner.

6 Et selskap med globale vekstambisjoner
Maksimere verdiskapingen og utnytte hele potensialet på norsk sokkel Bygge sterke og vekstkraftige internasjonale oppstrømsposisjoner Utnytte selskapets verdensledende teknologi og evne til prosjektgjennomføring Styrke posisjonen i gassverdikjeden og nedstrømsvirksomheten Bygge en sterkere og bærekraftig posisjon innen ny energi StatoilHydro har en solid posisjon på norsk sokkel og selskapet ser fortsatt store muligheter her. Det er likevel internasjonalt den sterkeste veksten antas å komme i årene framover.

7 Teknologi som vinner StatoilHydro skal levere morgendagens teknologiløsninger for energi og miljø Teknologi for CO2 fangst og lagring blir et satsingsområde Sterk satsing på nye løsninger og energikilder Teknologivirksomheten ledes fra Bergen, med virksomhet blant annet i Stavanger, Oslo, Trondheim og Porsgrunn

8 Gullfaks main field, Norwegian North Sea
Discovered: 1978 Production start up: 1986 Base reserves: 2,25 billion bbl Recovery factor by 2007 : 55% Recovery ambition: 70% Main field drive mechanism : WI (+WAG) Peak oil production 1994 : bbls/d 2008 Production oil: bbls/day ( Sm3/day) gas: 400 million scf/day (10 million Sm3/day)

9 Det går an å sjå på den tektoniske settinga i Tampen-område som eit resultat av ein storskala overlappsone /relay-ramp knytta til skifte ein ser i Viking graben

10 Noen fakta om Gullfaks….
GULLFAKS BLE TILDELT I 1978 TIL DE TRE NORSKE SELSKAPENE STATOIL, NORSK HYDRO OG SAGA PETROLEUM, MED STATOIL SOM OPERATØR. GULLFAKS STARTET PRODUKSJONEN I DESEMBER 1986. GULLFAKS A BENYTTES TIL LAGRING OG UTSKIPING AV STABIL RÅOLJE FRA FELTENE VIGDIS OG VISUND. PRODUKSJONSREKORDEN PÅ FELTET BLE SATT DEN 7. OKTOBER 1994, OG VAR PÅ FAT OLJE. UTVINNINGSGRADEN PÅ GULLFAKS ER 60 PROSENT, MEN MÅLET ER Å ØKE DENNE OPP MOT 70 PROSENT FOR HOVEDSANDENE. BLANT TILTAKENE FOR ØKT UTVINNING INNGÅR HORISONTALE OG LANGTREKKENDE BRØNNER, NY TEKNOLOGI INNEN KOMPLETTERING OG SANDKONTROLL OG ALTERNERENDE VANN- OG GASSINJEKSJON. DET VAR FØRSTE GANG MYNDIGHETENE VALGTE EN REN NORSK SAMMENSETNING AV RETTIGHETSHAVERE. INTERESSEN FOR BLOKK 34/10 VAR MEGET STOR. FØR TILDELINGEN GIKK DEN UNDER BETEGNELSEN GULLBLOKKEN. Bergen Stavanger Norway is the world’s sixth largest oil producer. Its annual output is large enough to cover oil consumption in the entire former Soviet Union. The country produced 2.85 million barrels per day in 2003, and Statoil operates 48 per cent of this output. Norwegian natural gas production in 2003 averaged 1.26 million barrels of oil equivalent per day, corresponding to 73 billion cubic metres. Statoil is operator for 84 per cent of this volume. Almost all of Norway’s gas output is exported. In 2003 Statoil was operator for 61 per cent of Norway’s total daily production of 4.5 million barrels of oil equivalent. Statoil’s oil and gas production from the NCS is currently concentrated in three areas: Troll/Sleipner Tampen in the northern North Sea Halten/Nordland In 2006, the group will start to produce natural gas from fields in the Barents Sea.

11 Gullfaks Reserves Estimates through time
STOOIP: 3600 million bbls STOOIP: 3600 million bbls AMBITION: million bbls

12

13 Gullfakslandsbyen - Prosjektoppgaver 2009
GF: Bruk av traktor GFHF: IOR i Cook Fm GFHF: Temperatureffekter pga vanninjeksjon GFSAT: Skinfaks gassløft GF: Reinjeksjon av produsert vann

14 Gullfakslandsbyen 2009 – kontakter i StatoilHydro
Generelle spørsmål: Petter Eltvik; telf Leif-Kristian Tveiterå; telf Gruppe 1: Bruk av traktor Hovedkontakt: Knut Muller; telf Gruppe 2: IOR i Cook Fm Hovedkontakt: Jan Einar Våg; telf Gruppe 3: Temperatureffekter pga vanninjeksjon Hovedkontakt: Petter Eltvik; telf Gruppe 4: Skinfaks gassløft Hovedkontakt: Ole Jørgen Birkenes; telf Gruppe 5: Reinjeksjon av produsert vann Hovedkontakt: Samuel Kvernes telf

15 Gullfakslandsbyen 2009 Introduksjon til oppgavene: 14/1.
Arbeid med å forstå og ferdigstille oppgavene: 14-28/1. Overføring av modeller, info etc: 14-28/1. Sende oppgaven til veileder i StatoilHydro: 25/1. Møte med veileder i Bergen for å endelig definere oppgaven og diskutere eventuelle uavklarte spørsmål. Få eventuelle manglende data: 28/1. Leif-Kristian er i Trondheim fra februar av. Et besøk rundt påsketider for å avklare eventuelle simuleringsspørsmål. Ønsker at hver gruppe har en hovedkontakt som står for kontakten med StatoilHydro veileder.

16 Agenda StatoilHydro Gullfakslandsbyen 2009
10: StatoilHydro, Gullfaks og årets oppgaver Petter Eltvik 11: B&B/Geofysikk - oppgavene 1 og Johan Eck-Olsen 11:30  Geologi/produksjon - oppgavene 4 og Leif-Kristian Tveterå 12: Lunch 13:00  Reservoar/IOR  - oppgavene 2, 3 og 5   Petter Eltvik 14:00  Diskusjon i gruppene om valg av oppgave                   


Laste ned ppt "NTNU Eksperter i Team Gullfakslandsbyen 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google