Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fossil energi og klimautfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fossil energi og klimautfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fossil energi og klimautfordringer
EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirike, 5. august 2008

2 Innhold EUs 20-20-20 mål Hva betyr de for Norge
Klimaforliket - nasjonalt klimamål Tiltakskost Fornybar - en del av klimaløsningen Konvertering fra fossilt til fornybart Fossilt og klimautfordrninger

3 EUs klimamål 20% reduksjon i drivhusgasser 20% mer energieffektiv
20% andel fornybar energi

4 Fornybar- direktivet: Fordeling av mål på medlemslandene og Norge
( ) *PointCarbon

5 Utslippsreduksjoner i Norge 2020
59,2 2 54 3 % 4 49,3 1 Avfall 4 2 10 Jordbruk 5 9 Klimaforliket: Reduksjon 15-17 mill. tonn 9 Prosessindustri 14 9 Oppvarming 8 18 22 Transport 14 13 12 Ikke-energi (1/3) Petroleumsvirksomhet 7 Energi (2/3) 1990 2005 2020 Kilde: SFT/SSB/referansebanen . Tall i mill. tonn CO2-ekviv.

6 Norges nasjonale krav CO2- reduksjoner Styrt av klimaforliket: mill. tonn Reduksjon av fossil energibruk: Omlag 30 TWh Fornybar Grunnlag: EUs beregningsmodeller Økning i fornybar, gitt konstant totalforbruk Omlag 30 TWh Energieffektivisering 20 % reduksjon av BAU 2020 Redusert energibruk: Omlag 50 TWh Tiltak viktig, resultat kan ikke måles Fortsatt usikkerhet om de konkrete mål, men ikke større enn at vi bør øke fokuset på virkemidlene. Kun 11,5 år igjen!

7 Vi må bruke mindre energi – og mer fornybar
128 TWh fossil energi Mer effektiv energibruk! Konverter fossil til fornybar! 115 TWh fornybar energi Netto energibruk i Norge: 243 TWh (2005)

8 Fremdeles mye å hente på effektivisering
Kostnader (kr/kWh) Forbrukstiltak Bygningsendringer og omlegging 1,40 Boliger 1,20 Varme- pumper 1,00 Rehabili- tering 0,80 Nærings- bygg 0,60 Annen næring 0,40 Industri Husholdninger 0,20 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Transport og petroleum ikke inkludert TWh

9 Fyringsolje kan erstattes
Kilde: St. meld. nr. 34 ( ) mill. liter lettolje tilsvarer 10 TWh varme

10 De store punktutslippene dominerer
Eier Utslippsenhet Utslipp (tusen tonn CO2-ekviv) 1 StatoilHydro Mongstad-raffineriet, Hordaland 1728 2 Naturkraft Gasskraftverket på Kårstø 1300 3 Statfjord 1179 4 Gassco Kårstø gassterminal, Rogaland 1092 5 Oseberg 1084 6 Gullfaks 958 7 Melkøya gasskraftverk, Finnmark 920 8 Åsgard 894 9 Sleipner 873 10 Norcem Brevik Sementproduksjon, Grenland 764 11 ConocoPhilips Ekofisk 715 12 Yara Porsgrunn Gjødselproduksjon, Grenland 686 13 Troll 630 14 Norsk Hydro Aluminiumsverk, Sunndalsøra 587 15 Aluminiumsverk, Karmøy 530 Utslipp fra fossil energi Utslipp fra industriprosesser Kilde: Zero

11 Olje- og gassproduksjon krever mer energi.
Bygg ut fornybar produksjon og nett i tide Totalt energiforbruk (TWh) 40 35 Nye funn (opp til ODs langsiktige bane) 30 25 Land Norge 20 15 10 Offshore sokkel 5 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kilde: Econ Pöyry

12 Transportutslippene kan snart reduseres betydelig
Nye batterier gir mulighet for bruk av mer strøm fra nettet Plugg- inn hybrider kommer fra 2010/2011 70% av kjøringen på strøm Hver mil på strøm gir 75% lavere energibruk 100% reduksjon av CO2 Energipris: 2 kroner Muligheter også for el til busstransport

13 Plugg-inn-biler gir økt effektivitet og reduserte utslipp
Baseline 2020: 28 TWh 25 Redusert fossilt forbruk fra energieffektivisering 20 Energiforbruk (TWh) 15 10 Fossilt forbruk 5 Fornybart forbruk Plugg inn-hybriders markedsandel 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Redusert utslipp (mill. tonn CO2) 1,6 3,2 4,8 6,4 Kilde: Econ Pöyry for EBL

14 Fornybar er nødvendig for å nå klimaforlikets mål
15-17 3 Olje til fornybar Klima forlikets reduksjons- mål 2,4-5,4 Fornybar el til ny olje/gass- virksomhet Reduksjon: inntil 13 mill. tonn 1-5 Fornybar el i transport Rest

15 Framtidige beslutninger må koordineres
Fortsatt utslippsvekst Fossil energi kan erstattes fyringsolje olje-/gassproduksjon transport For lite fornybar Nok fornybar Utslippsreduksjon

16 Potensialet er stort - mot 2020 og videre

17 Utspillsreduksjoner og tiltakskost
Gjennom-førbarhet Utslipps- reduksjoner (mill. tonn)* Under 200 kroner kroner Over 600 kroner Sum Høy 2,5 2,6 0,7 5,8 Middels 2,2 3,1 2,3 7,7 Lav 1,8 2,1 6,4 6,5 7,8 5,5 19,9 *SFT 2007 Kommentarer Klimaforliket krever både tiltak over 600 kroner og med lav gjennomførbarhet. Hvilke tiltak skal gjennomføres? Hvem skal betale? Virkemidler Bør inkludere konvertering fra fossilt til fornybart som virkemiddel

18 Konvertering fra fossilt til fornybart
Konvertering fra fossilt til fornybart vil gi viktig bidra. Jo høyere tiltakskost for utslippsreduksjoner, jo større verdi har fornybar som erstatter fossilt. Eksempel 1: Plugg- inn hybrid 1 TWh fornybar el reduserer utslipp med 1,6 mill. tonn. Verdi utslippsreduksjon (kr. 500 pr. tonn.): 800 mill. kroner pr. år Tilsvarer støtte fornybar på 80 øre/kWh! Eksempel 2: Bio/ avfall erstatter fyringsolje 1 TWh fyringsolje slipper ut tonn Verdi utslippsreduksjon: 150 mill. kroner pr. år Støtte fornybar: 15 øre/kWh Eksempel 3: Snøhvit Rensing eller konvertering? Mer fornybar (vindkraft) og oppkobling til kraftnett gir nytt kjøremønster for gasskraftverk med betydelige utslippsreduksjoner. Hva er mest kostnadseffektivt?

19 Fossil energi og klimautfordringer
Generelt Forutsetter klimaforliket gjelder. Gir tak på norske utslipp. Reduksjonene må tas på ene eller andre måten. Olje- og gassproduksjon Verden trenger energien. Vi må produsere. Må gjøres miljø- og klimamessig best mulig. Nye utbygginger må i større grad basere seg på bruk av fornybar energi/strøm fra land.

20 Fossil energi og klimautfordringer
Gasskraft Nye anlegg må forutsette rensekrav. Blir generelt for kostbart i forhold til fornybar energi. Hvem betaler rensekostnaden? CO2 til økt oljeutvinning ser pt. ikke ut som en global løsning. Kan være beste alternativ i enkelt- tilfelle (eks. Mongstad, Midt- Norge?) Gasskraft reduserer norsk fornybarandel – selv med rensing. Gassdistribusjon Generelt: ulempe med små punktutslipp. Kan være lokalt riktig løsning (bruk av CO2, reduksjon av oljebruk, kombinasjon med metan fra landbruk, etc.)

21 Fossil energi og klimautfordringer
Kullkraft Som for gasskraft, men kullkraft er mer konkurransedyktig enn gasskraft? Forbruk av olje, bensin og diesel Fornybar energi kan erstatte bruken av fossilt forbruk til både oppvarming og transportsektoren. El til transportsektoren gir større gevinst i Norge enn andre land pga el- produksjonen er CO2- fri.

22 Konklusjon Forbruket av fossil energi må betydelig ned. Virkemiddel:
Energisparing Konvertering til fornybart Andre tiltak for CO2- reduksjon er ofte dyrere. Vi har mye fornybar energi. Mer produksjon og nett må bygges ut i tide.


Laste ned ppt "Fossil energi og klimautfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google