Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirike, 5. august 2008 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fossil energi og klimautfordringer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirike, 5. august 2008 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fossil energi og klimautfordringer."— Utskrift av presentasjonen:

1 Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirike, 5. august 2008 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fossil energi og klimautfordringer

2 Innhold EUs 20-20-20 mål –Hva betyr de for Norge Klimaforliket - nasjonalt klimamål –Tiltakskost Fornybar - en del av klimaløsningen –Konvertering fra fossilt til fornybart Fossilt og klimautfordrninger

3 EUs klimamål 20% reduksjon i drivhusgasser 20% mer energieffektiv 20% andel fornybar energi

4 Fornybar- direktivet: Fordeling av mål på medlemslandene og Norge Norge* (62 + 14) * PointCarbon

5 Utslippsreduksjoner i Norge 2020 Avfall Jordbruk Prosessindustri Oppvarming Transport Petroleumsvirksomhet 49,3 54 59,2 3 % 7 13 12 14 18 22 8 9 9 14 9 10 5 4 4 2 1 2 199020052020 Ikke-energi (1/3) Energi (2/3) Kilde: SFT/SSB/referansebanen. Tall i mill. tonn CO 2 -ekviv. Klimaforliket: Reduksjon 15-17 mill. tonn

6 Norges nasjonale krav CO2- reduksjoner Styrt av klimaforliket: 15- 17 mill. tonn Reduksjon av fossil energibruk: Omlag 30 TWh Fornybar Grunnlag: EUs beregningsmodeller Økning i fornybar, gitt konstant totalforbrukOmlag 30 TWh Energieffektivisering 20 % reduksjon av BAU 2020 Redusert energibruk: Omlag 50 TWh Tiltak viktig, resultat kan ikke måles Fortsatt usikkerhet om de konkrete mål, men ikke større enn at vi bør øke fokuset på virkemidlene. Kun 11,5 år igjen!

7 Vi må bruke mindre energi – og mer fornybar fornybar energi fossil energi Mer effektiv energibruk! Konverter fossil til fornybar! Netto energibruk i Norge: 243 TWh (2005) 115 TWh 128 TWh

8 Fremdeles mye å hente på effektivisering Transport og petroleum ikke inkludert 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 024681012141618 TWh Kostnader (kr/kWh) Husholdninger Industri Annen næring Nærings- bygg Rehabili- tering Varme- pumper Boliger ForbrukstiltakBygningsendringer og omlegging

9 Fyringsolje kan erstattes Kilde: St. meld. nr. 34 (2006-2007) 1000 mill. liter lettolje tilsvarer 10 TWh varme år

10 De store punktutslippene dominerer EierUtslippsenhetUtslipp (tusen tonn CO 2 -ekviv) 1StatoilHydroMongstad-raffineriet, Hordaland1728 2NaturkraftGasskraftverket på Kårstø1300 3StatoilHydroStatfjord1179 4GasscoKårstø gassterminal, Rogaland1092 5StatoilHydroOseberg1084 6StatoilHydroGullfaks958 7StatoilHydroMelkøya gasskraftverk, Finnmark920 8StatoilHydroÅsgard894 9StatoilHydroSleipner873 10Norcem BrevikSementproduksjon, Grenland764 11ConocoPhilipsEkofisk715 12Yara PorsgrunnGjødselproduksjon, Grenland686 13StatoilHydroTroll630 14Norsk HydroAluminiumsverk, Sunndalsøra587 15Norsk HydroAluminiumsverk, Karmøy530 Kilde: Zero Utslipp fra fossil energiUtslipp fra industriprosesser

11 Olje- og gassproduksjon krever mer energi. Totalt energiforbruk (TWh) Kilde: Econ Pöyry Offshore sokkel Land Norge Nye funn (opp til ODs langsiktige bane) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 1997199819992000200120022003 20042005 200620072008200920102011201220132014 20152016 2017 20182019 2020 Bygg ut fornybar produksjon og nett i tide

12 Transportutslippene kan snart reduseres betydelig Nye batterier gir mulighet for bruk av mer strøm fra nettet Plugg- inn hybrider kommer fra 2010/2011 70% av kjøringen på strøm Hver mil på strøm gir 75% lavere energibruk 100% reduksjon av CO2 Energipris: 2 kroner Muligheter også for el til busstransport

13 Plugg-inn-biler gir økt effektivitet og reduserte utslipp Kilde: Econ Pöyry for EBL Redusert fossilt forbruk fra energieffektivisering Fossilt forbruk Fornybart forbruk Baseline 2020: 28 TWh Redusert utslipp (mill. tonn CO 2 ) 1,63,24,8 6,4 Plugg inn-hybriders markedsandel 0 5 10 15 20 25 0 %25 %50 %75 %100 % Energiforbruk (TWh)

14 Fornybar er nødvendig for å nå klimaforlikets mål 15-173 2,4-5,4 1-5 Reduksjon: inntil 13 mill. tonn Rest Klima forlikets reduksjons- mål Olje til fornybar Fornybar el til ny olje/gass- virksomhet Fornybar el i transport

15 Framtidige beslutninger må koordineres Utslippsreduksjon Fortsatt utslippsvekst For lite fornybar Nok fornybar Fossil energi kan erstattes fyringsolje olje-/gassproduksjon transport

16 Potensialet er stort - mot 2020 og videre

17 Utspillsreduksjoner og tiltakskost Gjennom- førbarhet Utslipps- reduksjoner (mill. tonn)* Under 200 kroner 200- 600 kroner Over 600 kroner Sum Høy2,52,60,75,8 Middels2,23,12,37,7 Lav1,82,12,56,4 Sum6,57,85,519,9 *SFT 2007 Kommentarer Klimaforliket krever både tiltak over 600 kroner og med lav gjennomførbarhet. Hvilke tiltak skal gjennomføres? Hvem skal betale? Virkemidler Bør inkludere konvertering fra fossilt til fornybart som virkemiddel

18 Konvertering fra fossilt til fornybart Konvertering fra fossilt til fornybart vil gi viktig bidra. Jo høyere tiltakskost for utslippsreduksjoner, jo større verdi har fornybar som erstatter fossilt. Eksempel 1: Plugg- inn hybrid 1 TWh fornybar el reduserer utslipp med 1,6 mill. tonn. Verdi utslippsreduksjon (kr. 500 pr. tonn.): 800 mill. kroner pr. år Tilsvarer støtte fornybar på 80 øre/kWh! Eksempel 2: Bio/ avfall erstatter fyringsolje 1 TWh fyringsolje slipper ut 300 000 tonn Verdi utslippsreduksjon: 150 mill. kroner pr. år Støtte fornybar: 15 øre/kWh Eksempel 3: Snøhvit Rensing eller konvertering? Mer fornybar (vindkraft) og oppkobling til kraftnett gir nytt kjøremønster for gasskraftverk med betydelige utslippsreduksjoner. Hva er mest kostnadseffektivt?

19 Fossil energi og klimautfordringer Generelt Forutsetter klimaforliket gjelder. Gir tak på norske utslipp. Reduksjonene må tas på ene eller andre måten. Olje- og gassproduksjon Verden trenger energien. Vi må produsere. Må gjøres miljø- og klimamessig best mulig. Nye utbygginger må i større grad basere seg på bruk av fornybar energi/strøm fra land.

20 Fossil energi og klimautfordringer Gasskraft Nye anlegg må forutsette rensekrav. Blir generelt for kostbart i forhold til fornybar energi. Hvem betaler rensekostnaden? CO2 til økt oljeutvinning ser pt. ikke ut som en global løsning. Kan være beste alternativ i enkelt- tilfelle (eks. Mongstad, Midt- Norge?) Gasskraft reduserer norsk fornybarandel – selv med rensing. Gassdistribusjon Generelt: ulempe med små punktutslipp. Kan være lokalt riktig løsning (bruk av CO2, reduksjon av oljebruk, kombinasjon med metan fra landbruk, etc.)

21 Fossil energi og klimautfordringer Kullkraft Som for gasskraft, men kullkraft er mer konkurransedyktig enn gasskraft? Forbruk av olje, bensin og diesel Fornybar energi kan erstatte bruken av fossilt forbruk til både oppvarming og transportsektoren. El til transportsektoren gir større gevinst i Norge enn andre land pga el- produksjonen er CO2- fri.

22 Konklusjon Forbruket av fossil energi må betydelig ned. Virkemiddel: Energisparing Konvertering til fornybart Andre tiltak for CO2- reduksjon er ofte dyrere. Vi har mye fornybar energi. Mer produksjon og nett må bygges ut i tide.


Laste ned ppt "Steinar Bysveen Adm. dir., EBL Energirike, 5. august 2008 EBL – drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fossil energi og klimautfordringer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google