Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no

2 Ny skole i Nordre Bydel Hvorfor må vi samles? Den 8. desember 2008 fattet bystyret et vedtak om ny ungdomskole på Nøkkeland med flerbrukshall, svømmebasseng, kunstgressbane, samt mulighet for mat, helse og musikk – Et kulturhus med skole i Nordre Bydel. Mange beboere, lærere og foreldre har opp gjennom årene jobbet for dette med oppmøter, fakkeltog og skriv. En prosess som har vart i over 11 år. Det pågår nå en politisk prosess for å omgjøre vedtaket igjen, og det er viktig at vi samles i Nordre bydel for å kjempe i mot endring av vedtaket. www.nordrebydel.no

3 Ny skole i Nordre Bydel Hvorfor opprettholde vedtaket? Opplagte argumenter for hvorfor vedtaket bør opprettholdes: – Falleferdige bygninger og arbeidsmiljø – Frustrasjon hos lærere, elever og foreldre – Lokal engasjement som kan forsvinne – En bydel som har sterkt behov for et løft Men primært handler dette om vår bydel. Det handler om en bydel som har blitt neglisjert i mange år. Argumentasjonen for å reversere vedtaket, er mange ledige skoleplasser i nordre bydel og manglende kommuneøkonomi. www.nordrebydel.no

4 Ny skole i Nordre Bydel Mange ledige skoleplasser? Totalt er det ca. 600 elever i Nordre Bydel pluss ca. 500 elever på Verket Skole. Det blir hevdet at det er ”et par hundre” skoleplasser ledige. I den kommunale arealplanen ( 2007- 2019 ) er det i ”Kambo-byen” lagt opp til 3000-4000 nye beboere innen 10 år. Sentralpolitisk føring om økt lærertetthet følges ikke opp. (Kostragruppen 13 ) Statlige føringer og direktiver med økt satsning innen skole (lærermidler, skolemiljø/bygg, IKT/realfag, økt lærertetthet, helse, økte investeringer, etc.) følges ikke opp. www.nordrebydel.no

5 Ny skole i Nordre Bydel Manglende økonomi? Totalt er budsjettet på 1,5 mrd. kr. Nettoinvesteringer er estimert til ca. 150 mill. kr eller 12 mill. kr pr. år. Årlige rentekostnader på 12 mill. kr utgjør ca. 0,8 % av kommunens budsjett. De realøkonomiske konsekvensene av investeringene er marginale i forhold til de utfordringer kommunene står ovenfor. Administrasjonen og bystyret ”redder” ikke kommuneøkonomien med å spare på denne investeringen. www.nordrebydel.no

6 Ny skole i Nordre Bydel Et bydelsprosjekt, ikke bare en nye skole Siden syttitallet har denne bydelen fra politisk hold blitt neglisjert og underprioritert i forhold til behov for ressurser og tilrettelegging. Ny ungdomskole på Nøkkeland med flerbrukshall handler om mer enn en ny skole. Det handler om vårt nærmiljø og vår bydel. – Det handler om å samles om noe og få troen på et bedre nærmiljø i vår bydel. – Det handler om respekt for alle de foreldre, lærere og beboere som har kjempet for dette i mer enn 11 år, og igjen blir avvist. – Det handler om å verne om lokaldemokrati understøttet av et lokalt engasjementet. www.nordrebydel.no

7 Ny skole i Nordre Bydel Hvem er vi, beboere i Nordre bydel? Totalt er vi ca. 6000 beboere som står for opptil 25 % av befolkningen i Moss Kommune. Totalt 5000 potensielle velgere. I Moss var det totalt 12 500 som stemte i 2007 ved forrige kommunevalg. Det er ikke bystyret eller administrasjonen som bestemmer over vårt nærmiljø. Det er vi. Men vi, beboere i Nordre Bydel, må stå samlet om felles behov og ønsker. www.nordrebydel.no

8 Ny skole i Nordre Bydel Beboere i Nordre Bydel, stå samlet! Prosessen har pågått i over 11 år hvor de som har vært involvert; foreldre, barn, lærere og beboere generelt, har blitt narret. Skal vi sette oss i offerrollen? Eller skal vi stå sammen mot at intet bystyre eller administrasjon skal komme i mellom beboere og deres behov og ønsker i sitt nærmiljø. Vi må sørge for gjennomslag, enten det innebærer at deler av bystyret eller administrasjonen må avvikles. www.nordrebydel.no

9 Ny skole i Nordre Bydel Stå samlet om en felles kamp! Ja til Nøkkeland Skole fordi våre elever, lærere og foreldre fortjener det. Både for dagen i dag, men også for årene som kommer. Ja til Nordre Bydel fordi en generasjon har blitt neglisjert i forhold til andre bydeler. En ny skole, et flerbruksanlegg – et kulturhus. Ja til Lokaldemokrati fordi vår mening skal bety noe og at vi kan påvirke vår eget nærmiljø, skolemiljø og bydel. www.nordrebydel.no

10 Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no


Laste ned ppt "Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google