Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no

2 Ny skole i Nordre Bydel Hvorfor må vi samles? Den 8. desember 2008 fattet bystyret et vedtak om ny ungdomskole på Nøkkeland med flerbrukshall, svømmebasseng, kunstgressbane, samt mulighet for mat, helse og musikk – Et kulturhus med skole i Nordre Bydel. Mange beboere, lærere og foreldre har opp gjennom årene jobbet for dette med oppmøter, fakkeltog og skriv. En prosess som har vart i over 11 år. Det pågår nå en politisk prosess for å omgjøre vedtaket igjen, og det er viktig at vi samles i Nordre bydel for å kjempe i mot endring av vedtaket. www.nordrebydel.no

3 Ny skole i Nordre Bydel Hvorfor opprettholde vedtaket? Opplagte argumenter for hvorfor vedtaket bør opprettholdes: – Falleferdige bygninger og arbeidsmiljø – Frustrasjon hos lærere, elever og foreldre – Lokal engasjement som kan forsvinne – En bydel som har sterkt behov for et løft Men primært handler dette om vår bydel. Det handler om en bydel som har blitt neglisjert i mange år. Argumentasjonen for å reversere vedtaket, er mange ledige skoleplasser i nordre bydel og manglende kommuneøkonomi. www.nordrebydel.no

4 Ny skole i Nordre Bydel Mange ledige skoleplasser? Totalt er det ca. 600 elever i Nordre Bydel pluss ca. 500 elever på Verket Skole. Det blir hevdet at det er ”et par hundre” skoleplasser ledige. I den kommunale arealplanen ( 2007- 2019 ) er det i ”Kambo-byen” lagt opp til 3000-4000 nye beboere innen 5-10 år. Erfaringsmessig vil det gi et behov for ca. 500 skoleplasser i Nordre bydel. Skoleplasser er beregnet i forhold til antall elever pr. klasser ( 28/30 elever pr klasse fordelt 60 m2 ) og m2 pr. elev. Dette tilhører fortiden… Den nye skolen med kunnskapsløftet stiller andre krav til den ”nye skolen” - flerbruksanlegg, skolemiljø, IKT/realfag, økt lærertetthet, fysisk aktivitet, etc. www.nordrebydel.no

5 Ny skole i Nordre Bydel Manglende økonomi? Totalt er budsjettet på 1,5 mrd. kr. Nettoinvesteringer i skole er estimert til 75 mill. NOK og 110 mill. kr i flerbrukshall Denne investeringen innebærer årlige rentekostnader på 15 mill. kr, som vil utgjøre ca. 1,0 % av kommunens budsjett. Moss Kommune bruker mindre på skole ( kilde : KOSTRA 2008) enn sammenlignbare kommuner. Administrasjonen og bystyret ”redder” ikke kommuneøkonomien med å spare på denne investeringen. www.nordrebydel.no

6 Ny skole i Nordre Bydel Manglende økonomi? Moss Kommune har siden innføring av eiendomskatt i 2005 hatt en ”god økonomi”. Det siste året har driftskostnader, spesielt innenfor pleie- og omsorg, lavere utbytte fra Østfold Energi og mindre inntekter ( moms og lavere eiendomskatt ) bidratt til en negativ resultatutvikling. Det er årsakene til resultatsvikten som må håndteres, og ikke kompenseres gjennom at andre sektorer må redusere sine ambisjoner eller investeringer. Fokuset på Nøkkeland Skole blir helt feil utgangspunkt. www.nordrebydel.no

7 Ny skole i Nordre Bydel Manglende økonomi eller omdisponeringer? Moss Kommune skal øke rammene innenfor andre sektorer på bekostninger av skole i årene frem mot 2012 i.h.t. økonomiplanen 2009-2012 Et eksempel er innenfor pleie- og omsorg hvor rammene skal økes med 80 mill. NOK pr. år frem mot 2012 og at det totalt skal investeres 240 mill. NOK Eiendomskatt på 3,5 % i dag gir i dag ca. 70 mill. NOK pr. år. En dobling ( maks 7 % ) vil gi en økt inntekt på 70 mill. NOK pr. år. Er det ikke realt å si at dette handler om omdisponering av kommunens midler fremfor manglende økonomi ? www.nordrebydel.no

8 Ny skole i Nordre Bydel Er det å satse på skole en utgift eller en inntektservervelse ? En ekstra skoleplass koster i snitt ca. 8600 kr pr år pr innbygger i Moss. En ekstra skoleplass vil tiltrekke seg foreldre som gir økt skatteinntekt til kommunen ( bare økt eiendomskatt vil dekke merkostnaden med skoleplass ) I tillegg til at dette vil tilrekke seg arbeidsplasser, yngre og ressurssterke innbyggere, vil ”skoleelever” bli fremtidige skatteinntekter. Er økt satsning på skole en utgift eller er det et satsning for fremtidig inntektservervelse ( investering ) ? Er det da riktig å prioritere ned skole ? www.nordrebydel.no

9 Ny skole i Nordre Bydel For mye på skole og skolebygg i Moss Kommune ? www.nordrebydel.no

10 Ny skole i Nordre Bydel Et bydelsprosjekt, ikke bare en nye skole Siden syttitallet har denne bydelen fra politisk hold blitt neglisjert og nedprioritert i forhold til behov for ressurser og tilrettelegging. Ny ungdomskole på Nøkkeland med flerbrukshall handler om mer enn en ny skole. Det handler om vårt nærmiljø og vår bydel. – Det handler om å samles om noe og få troen på et bedre nærmiljø i vår bydel. – Det handler om respekt for alle de foreldre, lærere og beboere som har kjempet for dette i mer enn 11 år, og igjen blir avvist. – Det handler om å verne om lokaldemokrati understøttet av et lokalt engasjementet. www.nordrebydel.no

11 Ny skole i Nordre Bydel En neglisjert bydel ? Nordre bydel kommer dårligere ut i den offisielle levekårundersøkelsen enn snitt i landet og kommunen generelt. Dette er konsekvensene av politisk unnlatenhet overfor en bydel over flere tiår. Manglende avklaringer i forhold til nye ungdomsskole føyer seg inn i rekken av eksempler på mangelfull satsning på Nordre Bydel. En ny skole med flerbrukshall, vil være et løft for alle beboere i bydelen og hindre økt klasseskille mellom bydeler i Moss Kommune. www.nordrebydel.no

12 Ny skole i Nordre Bydel Hvem er vi, beboere i Nordre bydel? Totalt er vi ca. 6000 beboere som står for opptil 25 % av befolkningen i Moss Kommune. Totalt 5000 potensielle velgere. I Moss var det totalt 12 500 som stemte i 2007 ved forrige kommunevalg. Det er ikke bystyret eller administrasjonen som bestemmer over vårt nærmiljø. Det er vi. Men vi, beboere i Nordre Bydel, må stå samlet om felles behov og ønsker. www.nordrebydel.no

13 Ny skole i Nordre Bydel Beboere i Nordre Bydel, stå samlet! Prosessen har pågått i over 11 år. De som har vært involvert; foreldre, barn, lærere og beboere generelt, har blitt holdt for narr. Skal vi sette oss i offerrollen? Eller skal vi stå sammen mot at intet bystyre eller administrasjon skal komme i mellom beboere og deres behov og ønsker i sitt nærmiljø. Vi må sørge for gjennomslag, enten det innebærer at deler av bystyret eller administrasjonen må avvikles. www.nordrebydel.no

14 Ny skole i Nordre Bydel Stå samlet om en felles kamp! Ja til Nøkkeland Skole fordi våre elever, lærere og foreldre fortjener det. Både for dagen i dag, men også for årene som kommer. Ja til Nordre Bydel fordi en generasjon har blitt neglisjert i forhold til andre bydeler. En ny skole, et flerbruksanlegg – et kulturhus. Ja til Lokaldemokrati fordi vår mening skal bety noe og at vi kan påvirke vår eget nærmiljø, skolemiljø og bydel. www.nordrebydel.no

15 Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no


Laste ned ppt "Ny skole i Nordre Bydel - et bydelsprosjekt, ikke bare en ny skole… www.nordrebydel.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google