Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund."— Utskrift av presentasjonen:

1 24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund

2 Program 09.30Ankomst og registrering, kaffe og te 10.00Åpning v/ NRYFs president Kristin Kloster Aasen og NRYFs generalsekretær Kjell Myhre 10.15Idrett og ledelse v/ Rolf Haugen, fagansvarlig, NIF Informasjon om Klubbguiding 11.15Kaffepause 11.30Kretsens oppgaver – Presentasjon og oppdatering av kretshåndboka v/ Carsten Sørlie, leder Sport og organisasjon, NRYF 12.45Felles lunch 13.45Idrettssregistreringen 2009 v/ Carsten Sørlie - Informasjon om ordningen - Workshop: praktisk gjennomføring i kretsene 15.45Kaffepause 16.00Åpen Post - Krafttak for ridebanebunner v/Carsten Sørlie - Proposisjoner på D-stevner v/ Siri Evjen, leder i GU-sprang - HorsePro v/ Sigbjørn Hovland, Hovland Systemutvikling - Annet 18.00Slutt

3 Idrett og ledelse

4 Klubbguiding Bistå klubben til å se muligheter og til å stake ut en riktig og hensiktsmessig kurs og iht de ambisjonene som nettopp din klubb har/burde ha 4-timers startmøte, følges opp med et 3- timers oppfølgingsmøte 6-12 måneder senere

5 Klubbguider - NRYF Finnmark og Troms syd til Skibotn: Tone Roksvåg Aandahl Møre og Romsdal + Sogn og Fjordane syd til Nordfjord: Eva Guro Grønningseter Rogaland: Sun Bore Sørlandet: Gunnar Ording Buskerud, Telemark og Vestfold: Just Henriksen Østfold, Akershus Øst/Nord og Hedmark: Kristine Hermansen Oslo og Akershus Vest/Syd: Mari Viko Rasmussen Øvrige: Kontakt Carsten Sørlie

6 Kretsens oppgaver § 3 Arbeidsoppgaver Særkretsen skal: 1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 2. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 3. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 4. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. 5. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 6. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 7. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets.

7 Møter Årsplan Innkalling Saksliste Protokoll Arbeidsfordeling Lokalisering Gøy og moro

8 Kretshåndboka InnledningHvorfor en håndbok? De første oppgaveneOppstart etter Kretstinget Jobben videre: Aktiviteter og kursStevner, teknisk personell og lignende Tilleggsverv og oppgaverKontaktpersoner og deres oppgaver ØkonomiTilskudd og innkrevning Viktige møter og samlingerKretsledersamling, konferanser og lignende TilleggsoppgaverOppgaver fra NRYF, IK osv Forklaring til ord og uttrykkHva ting innebærer eller betyr…. Viktige linker

9 Idrettsregistreringen De viktigste grunnene til rapportering er: Korrekte oversikter organisasjonens størrelse og utvikling å kjenne status og velge riktig strategi for å få videre utvikling. Korrekte data om medlemskap og aktivitet som grunnlag for å kunne dokumentere organisasjonens betydning og rolle overfor samfunnet og bevilgende myndigheter. Oppdaterte aktivitetstall innen hver idrett som grunnlag for å fordele tilskudd. Det er viktig for idretten å ha oversikt over hvor mange medlemmer den har og hvilke aktiviteter som gjennomføres. Tilbakemelding fra hver eneste klubb og gruppe er nødvendig. Idrettsforbundet har ansvaret for å samle inn disse opplysningene.

10 Idrettsregistreringen Eksempel fra et idrettslag med en gruppe

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Pek med mus så ser du def på Aktivt medlem

25 Aktive medlemmer Aktive medlemmer er de av idrettslagets medlemmer som driver med konkurranse, mosjon eller trener/leder eller har andre verv i idrettslaget som er knyttet til en gren eller idrett. Det er viktig at det kun er egne medlemmer som telles som aktive medlemmer. Aktive medlemmer brukes for å finne ut hvor mange personer som er aktiv innen en idrett eller gren og som «hører» til et særforbund som organiser idretten eller grenen.

26 Eksempel Den som er aktiv i idrettslaget tre ganger i uka hele året gjennom telles som aktiv medlem, men den som kun deltar i ett arrangement telles ikke med som aktiv medlem.

27

28

29 Tilleggsspørsmål NRYF Hvor mange klubbstevner har klubben arrangert i 2009? Totalt antall startende på disse Skriv inn antall medlemmer som har tatt Grønt Kort i 2009 Hvor mange hester (skolehester, konkurransehester, hobbyhester) finnes i tilknytning til klubben?

30 Workshop Kretsene skal gjennomføre samlinger med klubbene hvor idrettsregistrertingen gjennomføres i praksis Definer suksessfaktorer for disse møtene

31 Resultat - workshop

32 Åpen post Hestelisens –Få oversikt over aktive hester –Skaffe NRYF midler til å bedre klubbenes situasjon for å skape mer aktivitet –Beskjedent bidrag for mange – kr. 300,- –Gjelder kun fra LB og oppover

33 Åpen post Krafttak for ridebanebunner –Fylle behov som ikke dekkes av tippemiddelordningen –Styrke klubbeide anlegg –Gi høyere aktivitetsnivå –Sikre bedre kvalitet og mindre skader på hest –Skal komme flest mulig brukere tilgode


Laste ned ppt "24.oktober 2009 Rica Helsfyr Hotell Velkommen til Kretsledersamling Norges Rytterforbund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google