Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seniorkonsulent IKT/Økonomi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seniorkonsulent IKT/Økonomi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Seniorkonsulent IKT/Økonomi
Korpsdrift.no Odd Petter Saltnes Seniorkonsulent IKT/Økonomi

2 Plan for dagene Lørdag 1300-1700: Søndag 0900-1200: Historietime
Grunnleggende oppbygging Nytt siden sist Medlemsregisteret Eiendeler Økonomiløsning Muligheter og begrensninger Forberedelser til bruk Grunninnstillinger Fakturering kontingent Søndag : Praktisk bruk av Økonomiløsning Fakturering varesalg Bilagsregistrering Budsjett Årsavslutning Rapportgjennomgang Feilsøking Hjelpefunksjoner Kursløsning VO-rapportering? Diverse annet kjekt Videre plan

3 -utviklingen og tankene bak
Historietime -utviklingen og tankene bak

4 Historietime NMF sin medlemsdatabase i elektronisk format i 1994/1995
Deretter løsning for elektronisk medlemsregistrering ca 2002 Korpsdrift.no i drift

5 Historietime Korpsdrift.no under utvikling i flere år
Mye ønsket funksjonalitet Registrere og vedlikeholde personer Registrere og vedlikeholde roller Registrere og vedlikeholde enhetsinformasjon Vedlikeholde informasjon om eget korps Endre min kontaktinformasjon Melding om uriktige opplysninger for et medlem/rolle Min side Personliste for ett korps Registrere og vedlikeholde firma Endre passord Koble barn og foresatte Styrerom Opprette og endre kommite Startside for en kommite Besetningsliste Registrere instrumenter Registrere notesett Registrere uniformer Registrere Rekvisita Registrere dokumenter Liste over Instrumenter for et korps Liste over Notesett for et korps Liste over Uniformer for et korps Liste over Rekvisita for et korps Liste over Dokumenter for et korps Registrere instrumenttyper Registrere reparasjoner av instrument Liste over instrumenter som garantien snart går ut på Generering av skademelding Instrumenthistorikk Skadehistorikk Registrere prosjekt for et korps Registrere prosjekt for NMF Registrere aktivitet Registrere oppgave Generere saksliste Registrere referat Øvingplan for en enhet Liste over prosjekter Liste over aktiviteter Liste over oppgaver Referatrapport Aktivitetsplan for en enhet Registrere målgruppe Liste (plan) over alle aktiviteter og oppgaver for et prosjekt Registrere og endre påmeldinger av et korps Påmelding av en deltaker til en aktivitet Påmelding av flere deltaker til et arrangement Liste over påmeldte deltakere Registrere stykker for en konsert (program) Liste til Tono over stykker på en konsert (program) Generere oppgave om innsending av deltakerliste Registrere øvinger Fremmøteprotokoll Avmelding per SMS Registrere deltakelse på mange aktiviter for et medlem Registrere opsjoner for en aktivitet Utsending av epost til medlemmer Utsending av sms til medlemmer Utsending av nyhetsbrev Infoside for en enhet Registrere kontoplan Registrere artikler Registrere ordre Generere faktura Registrere bilag Registrere budsjett Liste over kontoplan Liste over artikler Bilagsoversikt Fakturaliste Ordreliste Registrere og vedlikeholde regnskapsprosjekt Legge til egne konti for en enhet Liste over ikke¬kryssede posteringer Generere ordrer for arrangement (aktivitet med deltakere) Endre en ordre Resultatrapport Reskontro Balanserapport Søke om frifond kategori B Søke om instrumentfond Søke om drømkonsert VO midler Rapportering av bruk av drøm¬konsert Rapportering av bruk av frifondsmidler kategori B Rapportering av bruk av instrumentfondsmidler Oversikt over VO tiltak Saksbehandling ¬drøm konsert Saksbehandling instrumentfond Saksbehandling frifond kategori A Saksbehandling frifond kategori B Årsrapport til NMF

6 Historietime Fokus på behov for nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
Samle alt i ett system – forenkle driften Bedre datakvalitet

7 Grunnleggende oppbygging
-nyttig å vite om systemet bak og forskjellen på korpsdrift.no og min side samt menystrukturen

8 Grunnleggende oppbygging
EN database i bunn, men ulike grensesnitt PERSON er hovedbegrepet Korpsdrift.no er korpssentrisk, min side er personsentrisk

9 Grunnleggende oppbygging
PERSON Verv Korps A Foresatt Kurs 1 Medlem PERSON Kurs 2 Verv Korps B Kompetanse Medlem

10 Grunnleggende oppbygging
Korpsdrift.no Alle styremedlemmer har tilgang Du velger rolle – avhengig av verv Jobber med ett korps Min side Alle har tilgang Jobber med en person og alt tilhørende Foresatt kan logge på som sitt barn

11 Grunnleggende oppbygging

12 Innholdet er avhengig av din rolle
Grunnopplysninger legges inn en sjelden gang Eiendeler av alle slag Økonomi/regnskap med mange bilder og muligheter Søknadsregistrering etter hva korpset er berettiget

13 -hva er de aller ferskeste funksjonene som er kommet på plass
Nytt siden sist -hva er de aller ferskeste funksjonene som er kommet på plass

14 Nytt og nyttig Påmelding sommerkurs
Endringer i økonomi: purring, fakturering Konvertering reskontroposter Vo rapportering Øvelse Tilganger menypunkter

15 Nytt og nyttig Min side Ekstern innmelding Komiterom
Flere roller/komiteer Støtteordninger Rapporter økonomi

16 Vi går i dybden på Korpsdrift med fokus på økonomi

17 gjennomgang av medlemsregisteret med fokus på økonomi

18 Medlemsregisteret Viktigste delen av korpsdrift.no for korps, region og organisasjon All historikk tas vare på Kan lage egne kategorier Kan lage egne komiteer Verv styrer roller/tilgang

19 Praktisk gjennomgang Finne personer, søke/filtrere
Legge til nye medlemmer, fakturainformasjon Sende meldinger Definere egne medlemskategorier Se på foresatte Jobbe med komiteer Ekstern innmelding

20 BRUKERE Har opprettet 10 demobrukere i prøvekorpset slik at vi kan eksperimentere fritt Brukernavnet er eks: ”demo1” Passordet er eks: ”db1”

21

22 Oppgaver: Legg til en ny person
Med din epostadresse eller ditt mobilnummer Send en epost eller sms til personen du opprettet Gi personen et verv i styret

23 -hva kan registreres, og hvordan?
Eiendeler -hva kan registreres, og hvordan?

24 Eiendeler Er laget register for instrumenter, uniformer, rekvisita og notesett Var tidlig ferdig og så litt ”glemt” så er forbedringspotensiale Instrument/uniform/rekvisita er stort sett like register Skademeldingsløsning for instrument/uniform

25 Eiendeler Notearkivet er spesielt
Tanken er et felles arkiv som innholder opplysningene om selve notesettet, hvert korps registrerer bare opplysninger om eks tilstanden til sitt sett, arkivref. Med kommentarmulighet, delt mellom brukere På sikt anbefalingsløsning

26 Praktisk gjennomgang Registrere et instrument
Og legge til et utlån Legge til et notesett fra basen Legge til et helt nytt notesett Sende inn en skademelding

27 Oppgaver: Personen du la inn i sted trenger et instrument og en uniform Registrer eller plukk fra ting som ER lagt inn Legg inn et verk i felles notebase og knytt det opp mot korpset Legg gjerne inn en kommentar også

28 -tanken bak og mulighetene
Økonomiløsning -tanken bak og mulighetene

29 PRISER Korpset har fri tilgang til systemet via medlemsskap i NMF
Ingen faste kostnader Fakturagebyr SMSgebyr

30 Økonomiløsning Laget for å fungerer for de fleste korps
Bevisst tatt vekk funksjoner, spesielt de som bare gagner de aller største korpsene Forenklet en del begrep samtidig som det er fullverdig regnskapsføring Kasserer har full tilgang, styremedlemmer ‘ser’ rapporter

31 Økonomiløsning Basert på fakturering med KID, innlesing via sentral avtale og automatisk føring av innbetalinger Korpset fakturerer, pengene kommer på korpsets konto, innbetalingene føres automatisk, listen med ubetalt blir mindre av seg selv Kostnader tilknyttet fakturering og OCR

32 Økonomiløsning Fakturering av kontingent, varesalg og kurs/aktivitet
Rapporter som både kasserer og styremedlemmer har tilgang til Enkel påminnelse og purring

33 Økonomiløsning Ved kontingentfakturering styrer korpset selv termin, hyppighet og kontingentsatser/linjer Termin oppdateres basert på hyppighet Alle fakturaer primært som epostfaktura

34 Praktisk gjennomgang Forberedelse til oppstart
Se på korpsinnstillinger og kontoplan Definere kontingentsatser/-linjer Sette opp termin/kontingent/hyppighet for medlemmer Fakturere kontingent Se på ubetalte fakturaer Se på løsningen for manuell kryssing/betaling Bilagsregistrering

35 Praktisk gjennomgang Registrere IB Overføring til regnskap
Diverse rapporter Påminnelse Purring

36 Oppgaver: Lag en kontingentsats og sett det opp for din person
Lag en varefaktura til vedkommende Du fikk deler av fakturaen betalt kontant og avskriver resten Sjekk de ulike rapportene Får du ut en regnskapsrapport på et prosjekt? Hvordan ligger vi an i forhold til budsjett?

37 Søknader Ulike støtteordninger, søknad via korpsdrift
Bare ordninger korpset kvalifiserer til, dukker opp Historikk på søknader Status delt mellom saksbehandler og korpset

38 VO To måter å registrere på: med og uten timeplan Registrer tiltak
Legge inn deltakere og evt. timeplan Fremmøte ?? Rapportering og oppfølgning

39 -kurs, plan, prosjekt, øving
Kursløsning -kurs, plan, prosjekt, øving

40 Kursløsning Stor og kompleks modul
Skal kunne dekke alt fra gruppeøvinger til landsfestivaler To veier inn, enten menypunkt ”Kurs” eller menypunkt ”Øvelse” Øvelse er med mindre kompleksitet Ulike moduser alt etter kurstype

41 Kursløsning (internt)
Studieplan for hendelser det kan rapporteres VO for Repeterende for aktiviteter som øvelse Påmelding for aktiviteter med intern eller ekstern påmelding Spilleliste/Tono dersom det skal rapporteres Tono Faktura dersom aktiviteten skal kunne faktureres Fremmøte derom en skal kunne føre fremmøte

42 Kursløsning Mest aktuelt for dere pr nå er påmelding til enkelte større aktiviteter Og å sette opp korpsets egne aktiviteter/øvelser Muligheten for å sette opp egne kurs kommer når vi får laget en bedre brukerveiledning

43 Praktisk gjennomgang Sette opp en øvelse Melde korpset på en aktivitet
Og sette deltakere på øvelse, en timeplan og føre fremmøte Melde korpset på en aktivitet Og fylle ut deltakerliste

44 Oppgaver: Sett opp en øvelse og legg til deltakere
Sett opp en timeplan, ta vekk helligdager o.l. Før litt fremmøte

45 Annet kjekt

46 Min side Alle personer i databasen har tilgang
Personen selv kan vedlikeholde sine opplysninger Finner alle data som korpsene har lagt inn Oversikt over medlemskap, verv, eiendeler, regninger, epost/sms, kurs og aktiviteter

47 Min side Kurspåmelding via min side
Foresatt kan logge seg på som sitt barn Kontaktinfo andre i sitt korps

48 Kommer det noe mer? Flere rapporter Komiterom også fra korpsdrift
Kursregistrering inkluderer sted https://maps.google.com/maps?q=http://www.inntrykk.com/kmlbra2.kml Som utgangspunkt for selvregistrering? Mobilapplikasjon «Hva skjer»?

49 Videre plan

50 Videre Få feilrettet nye funksjoner Sørge for stabil løsning
«Frede» systemet en stund Ny gjennomgang av alle løsningene Feilretting Iterasjon 2 basert på tilbakemeldinger

51 Spørsmål? Ta det nå eller

52

53 Huskeliste Årsrapport – hvorfor ? Regelverk offentlige støtteordninger Gaver til frivillige organisasjoner – skattefradrag

54

55 Rapporteksempler fra PRØVEKORPSET

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67


Laste ned ppt "Seniorkonsulent IKT/Økonomi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google