Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Eldre og Lavterskel i Kommunen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Eldre og Lavterskel i Kommunen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Eldre og Lavterskel i Kommunen
Fredrik Hansen Psykologtjenesten Askøy Kommune Gardermoen

2 Modell for lavterskelarbeid
1. Psykologtjenesten 3. Fenring Legesenter 4. Pleie/Omsorg 2. Folkehelse 7. Frivillige org. 6. Pårørende 5. Kommun/Systemnivå

3 01.08.10-09.11.11 Individuelt Veiledning/ konsultasjon
40-45 pasienter (65-90 år) Veiledning/ konsultasjon Undervisning/Formidling Enkeltpersoner Par Familier Hjemmesykepleie Sykehjem Fysioterapeuter Forvaltning Psyk. Helsetjeneste Lokalmiljø Kommunalt Interkommunalt Nasjonalt Internasjonalt Miljøterapautisk arbeid med demens; Angst i et livsløpsperspekti;, Folkehelserapporten: Bedre føre var;

4 Frivillige organisasjoner
System Samarbeids- partnere Frivillige organisasjoner Hukommelsesteam Inntaksteam Sykehjemslegene Rehabiliteringsplan DPS (?) Tverrfaglig team Legesenterne Forvaltning Åpen omsorg Institusjon Spes. Helsetj. Røde Kors Demensforeningen Frivillighetssentralen

5 Pasient tematikk Direkte Konsultativt Angst/engstelighet Sorg
Pårørenderolle Depresjon Avslutning Demens Familie Traumer Smerteproblematikk Hallusinasjon Akutt stress Psykose Bipolar lidelse Personlighetsproblematikk Slag Alvorlig kognitiv endring

6

7

8 Personlig møte med alderdommen
Egen eksistens Somatikken Kompetansetvilen Psykologrollen Tålmodigheten Rastløsheten Helstrøm rydder opp og supernanny

9 Veien videre/ Utfordringer 
FASTE veiledningspunkt Tett samarbeid med relevante tjenester Etablere et ”Eldreteam” Etablere korttids gruppeintervensjoner (tverrfaglig) Mindre piller-mer miljø!!!

10 Veien videre/ Utfordringer 
DPS samarbeid Spesialisthelsetjenestesamarbeid

11 Jeg ønsker meg... Politikere som snakker om annet enn det ”syke” eldreperspektivet En Stortingsmelding Eldre som ressurs


Laste ned ppt "Eldre og Lavterskel i Kommunen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google