Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Testing/avklaring av lærevansker

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Testing/avklaring av lærevansker"— Utskrift av presentasjonen:

1 Testing/avklaring av lærevansker
Onsdag 14. april 2004 En presentasjon av NetPed v/Hans Petter Thorvaldsen

2 Hva er NetPed NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 6 medarbeidere – hvorav 2 spesialpedagoger og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er todelt og har følgende fokus: Ekstern virksomhet. Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Skape nasjonal fokus på lærevansker Støtte LAer i etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal virksomhet. Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. Omfang på opplæring søkes å være stabilt (20-30 elever).

3 Målsetting Skape fokus om lærevansker og hvilke tiltak som kan bidra til at personer med lærevansker kan realisere sitt potensial NetPed og Læringsakademinettverket har iverksatt en landsomfattende informasjonskampanje for å få fokus på lærevansker og fremme sin virksomhet. I løpet av våren gjennomføres koordinerte informasjonsaktiviteter både lokalt, regionalt og nasjonalt

4 Fakta om lærevansker Undersøkelser viser:
Dysleksi gi uførhet nordmenn har så store problemer at de ikke kan klare seg i arbeidslivet (Kirke- , utdannings- og forskningsdep – 2000) Ola Soldat leser for dårlig. En av fem soldater kan ikke regne, mens en av ti er svak i lesing. Forsvarets overkommando frykter de kan utgjøre en sikkerhetsrisiko. (Artikkel fra Nettavisen torsdag 23. mai 2002 ) Arbeidsledige leser dårligst De som leser dårlig har mellom tre og fem ganger større sjanse for å bli ledige enn andre… (Senter for leseforskning i Dagsavisen mai 2002) Fremmedspråklige - Ny underklasse Flere forskere frykter nå at innvandrere er i ferd med å bli den nye underklassen i samfunnet… … og forskerkollegene mener en styrking av norskopplæringen må til (artikkel fra Aftenposten 19. november 2003)

5 Hva er lærevansker…. Spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi)
Spesifikke skriftformingsvansker (dysgrafi) Spesifikke matematikkvansker (dyskalkuli) Norskvansker hos fremmedspråklige Generelle lærevansker betinget av dårlig skolegang, lite behov for å lese og skrive, personlige forhold, syn og hørselsskader etc. Inkluderer ofte personer som pga adferdsproblemer (inkl ADHD) , mobbing etc ikke har fått god nok opplæring og derfor ikke klarer mer ordinære opplæringstilbud

6 Hva er status på lærevansker??
Vår erfaring tilsier: Lærevansker – et økende samfunnsproblem Flere med lærevansker er arbeidsledige eller på attføring Mindre satsing på lærevansker i videregående skole Kommuner blir oftere saksøkt av tidligere elever med lærevansker. Skolereform ødelegger for fagbrev pga teorifag Personer med lærevansker skjuler problemet Det er ofte mangel på tilbud for lærevansker Lærevansker gir ofte følgeskader Fremmedspråklige konkurrerer dårlig på arbeidsmarked og ny lov krever individuell kartlegging og tilrettelagt opplæring

7 21 Læringsakademier pr april 04
Tromsø IT-oppl Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc) Læringsakademiene kan levere Testing og avklaring av lærevansker – med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker Ibestad Komp Minar Reko Isonor Sandane Ind Ole Vig vgs Åstvedt Ind Hadeland Prod Tepas As Rehabil Lettindustrier Industritjeneste Haugaland Ind Østfold Kompetansesenter Allservice Drammen Ind iFokus Mandal Ind NetPed Lillesand Prod

8 Hvordan brukes Læringsakademiene i dag
Eksempler på hvordan Læringsakademiene brukes ulike steder i Norge Aetat lokal Avklaring og tilrettelagt opplæring for personer på attføringstiltak som får problemer i tiltak Tilrettelagt opplæring for personer på attføring og som har påviste Lærevansker (lese- og skrivetrening, grunnskoleoppl., vgs fag etc etc) Tilrettelagte fagkurs (data, regnskap mv) Arbeidsrådgivningskontorer Gjennomføring av avklaring og utredning av lese- og skrivevansker Arbeidsdirektoratet/Senter for yrkesrettet attføring/lokale ark kontorer Leverandør av testverktøy (Rådgiveren, Veilederen 2, 3 samt FS (Fremmedspråk) Opplæring av fagpersoner Trygdekontorer Avklaring av fagvansker for personer under utredning

9 Hvordan brukes LAer i dag - forts
Videregående skoler og grunnskoler Gjennomføring av lærerkurs i bruk av tester og opplæringsprogram Avklaring av elever som har vansker – med påfølgende lese- og skrivekurs Forsvaret Avklaring av alle personer (eks: I en garnison for alle rekrutter). Påfølgende tilbud om lese- og skrivekurs for personer med påviste vansker Opplæring av VO personell Ved skolesentra: Testing av elever med mistanke om vansker. Påfølgende lese- og skrivekurs samt individuell støtte til eksamensforberedelser. Sakkyndige vurderinger vedr rettigheter ved eksamen Kommuner Tilrettelagt opplæring av personer hvor kommunen er i sak ift dårlig skolegang/tidl manglende opplæring etc Advokater/leger ved regionssykehus Som sakkyndig ift erstatningsrettssaker ved dårlig skolegang og ved delvurdering i uføresaker

10 Avklaring av lærevansker (pedagogisk testing)
Funksjonstesting - nevropsykologisk testing Dersom usikkerhet om tiltak Som grunnlag i utarbeidelse av handlingsplan Som del av evaluering Testresultatene gir en sakkyndig vurdering Utføres av psykolog/spesialpedagog Evt konsekvenser ift arbeid eller opplæring For å få skolehjelpemidler ( iht. Trygdelovens § 10.7a) For å tilrettelegge eksamensordninger ( iht. Opplæringsforskriften § 4.36) For å kartlegge opplæringsbehov og skrive opplæringsplan ( iht. Opplæringsloven § 4A og § 5)

11 NETPEDS TESTBATTERI RÅDGIVEREN VEILEDEREN-3 NORSK ENGELSK
RETTSKRIVING LESEHASTIGHET LESEFORSTÅELSE ORDFORRÅD MATEMATIKK (PLUSS OG MINUS) (DELING) (GANGING) (MYNTREGNING) (KLOKKEREGNING) (PROSENTREGNING) (AREAL OG VOLUM) (BRØK OG DESIMAL) (REKNING MED UKJENTE) VISUELL PROSESSERING AUDITIV PROSESSERING SKRIFTFORMING SYNS- OG HØRSELS-FORSTYRRELSER RÅDGIVEREN VEILEDEREN-3 NORSK RETTSKRIVING LESEHASTIGHET LESEFORSTÅELSE ORDFORRÅD ENGELSK GRAMMATIKK MATEMATIKK (PLUSS OG MINUS) (DELING OG GANGING) (PENGER OG KLOKKE) (PROSENT OG PROMILLE) (BRØK OG DESIMAL) (AREAL OG VOLUM) (REGNING MED UKJENTE) NORSKKOMPETANSE RETTSKRIVING LESEFORSTÅELSE SPRÅKLYDER GRAMMATIKK KROPPSBEGREPER DAGLIGBEGREPER RELASJONSBEGREPER MATEMATIKKOMPETANSE MAEMATISKE SYMBOLER MATEMATISKE REGNINGSARTER SAMFUNNSKOMPETANSE SAMFUNNSKUNNSKAP 1 SAMFUNNSKUNNSKAP 2 VEILEDEREN – FS (Fremmedspråk) VEILEDEREN -2 NETPEDS TESTBATTERI

12 Informasjon om testene
Resultatet skal brukes til oppklarende samtale Samtalen fokuserer på de positive deler Samtalen fokuserer på elevens behov Testene har et behagelig utseende Testene er raske å utføre Testene starter med få oppgaver pr side Testene har få likhetspunkter med IQ tester Testene vekker motivasjon og konkurranselysten

13

14

15

16

17

18 Behov for avklaring Ark VA kan anbefale NetPeds tilbud
Ark VA har vurdert tester, kompetanse, metodikk og pris NetPed og Ark VA har faglig kontakt Ark VA gis kopi av vurderinger og kan kontaktes av saksbehandler Dersom behov for avklaring/utredning ring Testing kan gjøres fortløpende. Resultat med sakkyndig vurdering senest uken etter Pris er kr 3.000


Laste ned ppt "Testing/avklaring av lærevansker"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google