Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lærevansker Generell status Synsvansker Presentasjon for Aetat Kristiansand Mars 2006 Hans Petter Thorvaldsen og Silje Liberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lærevansker Generell status Synsvansker Presentasjon for Aetat Kristiansand Mars 2006 Hans Petter Thorvaldsen og Silje Liberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lærevansker Generell status Synsvansker Presentasjon for Aetat Kristiansand Mars 2006 Hans Petter Thorvaldsen og Silje Liberg

2 Agenda 0830-1030 Omvisning i nye lokaler Hva er Lærevansker - status Synet vårt – synshemmedes situasjon Demonstrasjon av hjelpemidler 1030-1100 Aetat Avdelingsmøte 1100-1130 Lunsj 1130-1200 Prøve tester, samtale med elever etc

3 Status på Lærevansker 1 million voksne leser og skriver dårlig 33 prosent av alle voksne i Norge, nesten 1.1 millioner mennesker, leser så dårlig at de har problemer med å mestre kravene i arbeidslivet. 4 av 10 voksne nordmenn har dårlig eller meget dårlig tallforståelse. (Tall fra ALL- undersøkelsen som har undersøkt voksnes lese- og mestringskompetanse – 2005).

4 Så hvorfor er vi her????? Nøkkeltall fra Aetat – februar 2006 –Helt arbeidsledige71.764 –Yrkeshemmede92.220 Søker attføring2.834 Kartlegging12.377 Venter på tiltak13.383 Arbeidsmarkedstiltak63.626 Artig (og noe useriøs???) bruk av statistikk –Minst 30% av yrkeshemmede har lærevansker (Aetat ARK Oslo sier 40-50%) Dette bør da være 30.000 –Vest Agder har 3903 yrkeshemmede i februar 2006. Hvor mange har lærevansker??

5 Hva er NetPed NetPed er et kompetansesenter innen opplæring og testing av personer med lærevansker. Vi er 8 medarbeidere – hvorav 3 spesialpedagoger, synspedagog og 1 psykolog. Vi er i dag en sentral nasjonal aktør, og ønsker å videreutvikle oss både nasjonalt og internasjonalt. Virksomheten er tredelt og har følgende fokus: Tester og opplæringsprogrammer –Utvikle og formidle nettbaserte tester, opplæringsprogrammer og –hjelpemidler. Læringsakademiene –Skape nasjonal fokus på lærevansker –Utvikle og drive nettverket av Læringsakademier - inkl etablering, utvikling og gjennomføring av daglig drift (være kompetansesenter for alle Læringsakademier) Lokal opplæringsvirksomhet (eget LA) –Gjennomfører testing, avklaring og opplæring av elever med lærevansker i Kristiansands området. Dette inkluderer nyetablert satsing på synsvansker. –Kvalitet i opplæring gir grunnlag for produktutvikling og erfaringsoverføring til læringsakademier. –Undervisning er individuelt tilrettelagt for samtlige elever. –Opplæring gjøres på grunnskole/videregående skole nivå samt opplæring i data, økonomi/IT, regnskap etc. –Omfang på opplæring søkes å være stabilt ( ca 30 elever).

6 NetPed Mandal Ind Lillesand Prod iFokus Allservice Åstvedt Ind Isonor Reko Ole Vig vgs Ibestad Komp AS Dias Tepas As Rehabil Lettindustrier Industritjeneste Unikum Indico Ilas Hadeland Prod Minar Haugaland Ind 28 Læringsakademier pr mars 06 Østfold Kompetansesenter Unikom Krapfoss Industrier IØI kompetansesenter Industriprodukter Sandane Ind Bodø Ind Menko Utstrakt samarbeid med Aetat og andre offentlige instanser (Forsvaret, videregående skoler etc). Læringsakademiene kan levere: Testing og avklaring av lærevansker – med tilhørende sakkyndig vurdering. Tilrettelagt opplæring for personer med ulike typer lærevansker.

7 Hvordan brukes Læringsakademiene i dag Eksempler på hvordan Læringsakademiene brukes ulike steder i Norge Aetat lokal Avklaring og tilrettelagt opplæring for personer på attføringstiltak som får problemer i tiltak. Tilrettelagt opplæring for personer på attføring og som har påviste Lærevansker (lese- og skrivetrening, grunnskoleoppl., vgs fag etc etc) Tilrettelagte fagkurs (data, regnskap mv). Arbeidsrådgivningskontorer Gjennomføring av avklaring og utredning av lese- og skrivevansker. Arbeidsdirektoratet/Senter for yrkesrettet attføring/lokale ark kontorer Leverandør av testverktøy (Rådgiveren, Veilederen 2, 3 samt FS (Fremmedspråk). Opplæring av fagpersoner. Utredning av synsrelaterte lærevansker – synstrening. Trygdekontorer Avklaring av fagvansker for personer under utredning.

8 Hvordan brukes LAer i dag - forts Videregående skoler og grunnskoler Gjennomføring av lærerkurs i bruk av tester og opplæringsprogram. Avklaring av elever som har vansker – med påfølgende lese- og skrivekurs. Forsvaret Avklaring av lærevansker. Påfølgende tilbud om lese- og skrivekurs for personer med påviste vansker. Opplæring av VO personell. Ved skolesentra: Testing av elever med mistanke om vansker. Påfølgende lese- og skrivekurs samt individuell støtte til eksamensforberedelser. Sakkyndige vurderinger vedr rettigheter ved eksamen. Kommuner Tilrettelagt opplæring av personer hvor kommunen er i sak ift dårlig skolegang/tidl manglende opplæring etc. Advokater/leger ved regionssykehus Som sakkyndig ift erstatningsrettssaker ved dårlig skolegang/andre saker og ved delvurdering i uføresaker.

9 Status for NetPed Utfordringer Ustabilt elevantall –Økonomisk usikkerhet –Vanskeligere å sette elevmiljø Elever med stort behov –Mer sammensatte vansker –Tidligere tapsopplevelser gir utfordringer (spes oppstartsproblemer) Stadig flere deltidselever –Krever lik oppfølging –Vanskeligere å skape fokus og stabilitet Muligheter Høyere kompetanse Bedre hjelpemidler Etablert samarbeid –Aetat ARK –Opplæringskontoret –Hjelpemiddelsentral –Prøvenemder –PPT/skoler –Næringslivet Gode resultater for elever –Nesten ikke stryk på eksamen –Mange formidles til praksis/jobb


Laste ned ppt "Lærevansker Generell status Synsvansker Presentasjon for Aetat Kristiansand Mars 2006 Hans Petter Thorvaldsen og Silje Liberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google