Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppsummering av kurset

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppsummering av kurset"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppsummering av kurset

2 Troen på Allah Muslimen tror på Allah Den Høyeste, dvs. han tror på eksistensen av Herren, og at det er Han som skapte himmelen og jorden, at Han kjenner til det som er synlig og usynlig. Han er Herren og Herskeren av alle skapninger, ingen har rett til å bli tilbedt unntatt Ham, og det er ingen sann Herre unntatt Ham. Alle Hans Egenskaper er perfekte. Han er totalt fri fra enhver mangel. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

3 Tekstlige bevis: Direkte fra Allah:Al-Fatiha
Informasjonen som kom fra profeter og sendebud som bekrefter dette. Troen til milliarder av mennesker, og deres tro på Eksistensen av Herren og deres tilbedelse og lydighet til Ham. Erklæringen til millioner av lærde om Eksistensen av Allah, om Hans Navn og Egenskaper og Hans Herredømme og Evne over alle skapninger.

4 Logiske bevis Eksistensen av de ulike universer og de mange kategorier av skapninger bevitner til Eksistensen av deres Skaper Som er Allah Den Allmektige. Tilgjengeligheten av Allahs ord; Koranen. Eksistensen av et presist program som er synlig i de universelle lover som regulerer alle skapninger og eksistens.

5 Troen på Allahs Herredømme over alle skapninger/Rububiyah
Muslimen tror på Allahs Herredømme over alle skapninger, og at ingen deler i Hans Herredømme over skaperverket. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

6 Tekstlige bevis: Direkte fra Allah:Al-Fatiha
Profetene og sendebudene erklærte, vitnet og bekreftet Hans Herredømme. Troen til millioner av lærde og vismenn i Allahs Herredømme over dem og over alle skapninger Troen til milliarder av utallige kloke og rettskafne mennesker i Herredømme Hans over dem og alle andre skapninger.

7 Logiske bevis Allah skapte alle ting; og siden Han er Skaperen av alt, så er Han Herren av alt. Det er kun Allah som gir underhold. Menneskelig instinkt bevitner tydelig til Herredømme Hans. Allahs unike suverenitet over alt, og Hans organisering og gjennomføring av alle saker er bevis på Hans Herredømme over alt.

8 Troen på Guddommeligheten av Allah/Al-Uloohiyah
Muslimen tror på Guddommeligheten av Allah over alle skapninger, de som har gått bort og de som kommer. Han tror også at det er ingen Gud unntatt Ham, og at ingen er verdig/fortjener å bli tilbedt unntatt Ham. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

9 1) Erklæringen til Allah, Hans engler, og de kunnskapsrike om Hans Guddommelighet, som nevnt i Surat Aal Imran: شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Allah Selv Bevitner, likeledes englene og de som er forankret i viten: «Det er ingen gud unntatt Ham, den Rettferdsutøvende, det er ingen gud unntatt Ham, den Mektige, den Vise.» 3:18.

10 2) Tekstlige bevis: Direkte fra Allah:Al-Fatiha/Ayatul Kursi.
3) Profetene og sendebudene erklærte, vitnet og bekreftet Hans Guddommelighet. 4) Troen til millioner av lærde og vismenn i Allahs Guddommelighet over dem og over alle skapninger. 5) Troen til milliarder av utallige kloke og rettskafne mennesker i Guddommeligheten Hans over dem og alle andre skapninger.

11 Logiske bevis Siden Herredømme av Allah er bekreftet uten tvil, så nødvendiggjør det å anerkjenne Hans Guddommelighet. Siden alt er underkastet Allah, så er det bare kun Han som fortjener å bli tilbedt. Siden det er kun Allah som har Perfekte Navn og Egenskaper, så berettiger dette at bare Han blir guddommeliggjort.

12 Troen på Allahs Navn og Egenskaper
Muslimen tror på (de vakre) Navn og perfekte Egenskapene til Allah. Han tror at ingen i det hele tatt deler slike Navn og Egenskaper med Ham. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

13 Tekstlige bevis: Direkte fra Allah:Al-Fatiha
I mange av de autentiske hadither, informerte Allahs Budbringer (ﷺ) om Hans Egenskaper. Troen til millioner av lærde og vismenn i Allahs Herredømme over dem og over alle skapninger Troen til milliarder av utallige kloke og rettskafne mennesker i Herredømme Hans over dem og alle andre skapninger.

14 Logiske bevis Allah Den Allmektige har beskrevet Seg Selv med Egenskaper og kalte Seg Selv med Navn. Når en benekter en Egenskap av Allah Den Allmektige ut av frykt for å gjøre sammenligninger, så har han selv faktisk gjort en sammenligning mellom Hans Egenskaper. Skaperen bør beskrives bare med Egenskaper Han Selv og Hans Sendebud (ﷺ) beskrev Ham med

15 Troen på englene Muslimen tror på englene av Allah Den Allmektige. Han tror at de er blant de mest ærefulle og ærverdige av Hans skapninger. Han tror også at Allah skapte dem fra lys. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

16 Tekstlige bevis Allah Den Allmektige beordret å tro på dem.
Allahs Sendebud (ﷺ) informert om dem. Et stort antall av følgesvennene til Profeten (ﷺ) så englene på slaget av Badr. Troen til de tusener av millioner av tilhengere av sendebudene i hver eneste tid og sted i englene

17 2. Allahs Sendebud (ﷺ) informert om dem da han gjorde du’a i hans natt bønn:
Å Allah! Herren av Jibril, Mika'il og Israfil! Skaperen av himmelen og jorden! Den Vitende om det usynlige og synlige! Du som dømmer mellom Dine tjenere i hva de pleide å bestride over! Veilede meg ved Din tillatelse når sannheten er bestridet, Du leder hvem Du vil til den rette vei. (Muslim)

18 Logiske bevis Formidling av åpenbaring til profeter og sendebud fra Allah. Å ta sjelene til mennesker på tidspunktet for døden. Å beskytte menneske fra skadene av jinn og djevlene Ikke å se noe på grunn av manglende evne til å gjøre det opphever ikke tingen eksistens.

19 Troen på Bøkene av Allah Den Allmektige
Muslimen tror på alt som Allah Den Allmektige åpenbarte i bøkene, og i Skriften Han ga til noen av Hans sendebud. De største av disse bøkene er de fire bøkene, dvs: Koranen som ble åpenbart til Profeten Muhammad (ﷺ); Tawrah som ble åpenbart til Allahs Profeten Musa, Zabur som ble åpenbart til Allahs Profet Dawud, Injil som ble åpenbart til Allahs Profet Isa. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

20 Tekstlige bevis Allah Den Allmektige befalt å tro på alle de åpenbarte bøkene, slik som Han sa: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ۚ Dere som tror, tro på Allah, og tro Hans sendebud! Tro på skriften som Han har åpenbart for Sitt sendebud, og på skriften som Han har åpenbart tidligere. 4:136

21 2. Allah Den Allmektige informert om åpenbaringen av bøkene, og sa:
اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ {2} نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ {3} مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۗ Allah! Det er ingen gud uten Ham, den Levende, den som Er! Han har åpenbart deg skriften med sannheten, som stadfester det som forelå før den. Han har åpenbart loven og evangeliet før, som ledelse for menneskene. Han har åpenbart kriteriet (al-Furqaan). 3:2-4

22 3. Allahs sendebud (ﷺ) informert om åpenbaringen av bøkene i mange hadith.
4. Troen til millioner av lærde, de kloke og troende mennesker i alle steder og tider på disse Bøkene.

23 Logiske bevis Svakheten i mennesket nødvendiggjør å sende veiledelse.
Siden Profetene er mennesker og vil dø en dag, så trengs det bøker som vedvarer og viderefører deres budskap. Uten en Bok fra Allah for Profeten ville det ha vært lett for de menneskene som han ble sendt til å benekte ham og nekte hans budskap.

24 Troen på Koranen Muslimen mener at Koranen er Allahs Bok åpenbart til den beste av Hans skapninger, den mest eminente av Hans profeter og sendebud - vår profet Muhammad (ﷺ), slik som Han åpenbarte de andre bøkene til de tidligere sendebudene. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

25 Tekstlige bevis Allah Den Allmektige sa om Koranen:
Allah Den Allmektige sa om Koranen: تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا Full av velsignelse er Han som har åpenbart kriteriet (Koranen) for Sin tjener, for at han skal være en advarer for all verden. 25:1

26 2. Uttalelsene fra Allahs sendebud (ﷺ) som Koranen ble åpenbart til:
" Sannelig! Jeg har fått boken og lignende sammen med det." (Abu Dawud, Ibn Majah, og Ad-Darimi) og: "De beste blant dere er den som lærer Koranen og lærer den (til andre)." (Abu Dawud, At-Tirmithi og Ibn Majah, og det er Hasan)

27 3. Troen og overbevisningen til milliarder av muslimer at Koranen er Allahs bok og Hans Åpenbaring til Hans sendebud - i tillegg til deres resitasjon og utenatlæring av det, og deres overholdelse av dens regler og legalisering.

28 Logiske bevis Til tross for analfabetismen av Profeten (ﷺ) -omfatter Koranen (udiskutable) fakta knyttet til ulike grener av kunnskap, som astronomi, historie, lovgivning og jus, vitenskap av krig og politikk. Dette beviser at Den er fra Allah. Utfordringen til Allah, Den Ene som åpenbarte til menneskeheten og jinn utfordringen til å produsere maken til det. Koranen forutsier mange hendelser av det usette, noen av disse hendelsene allerede har skjedd slik som informert om uten noe avvik.

29 Troen på sendebudene Muslimen tror at Allah Den Allmektige valgte sendebud fra blant menneskene som han sendte ned Hans lovgivning til. Han befalte dem å formidle denne åpenbaringen, slik at menneskeheten ikke skal ha noe argument (mot Ham) på dommedagen. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

30 Tekstlige bevis Allah Den Allmektige informert om Hans sendebud, og om sending av dem og deres budskap. Allahs Sendebud Muhammad (ﷺ) informert om seg selv og om andre profeter og sendebud i hans (ﷺ) hadith. Troen til milliarder av muslimer og folket av Boken - jøder og kristne - i Allahs budbringere.

31 Logiske bevis Allahs Herredømme og Barmhjertighet nødvendiggjør å sende budbringere. Allah skapte mennesker kun for å tilbe Han. Dette krever å velge og å sende budbringere for å undervise dem i hvordan de skal gjøre det. Belønning og straff er resultater som er avhengige av lydighet og ulydighet, så dette nødvendiggjør å sende sendebud og profeter for å advare (om Helvete) og gi det glade budskapet (om Paradiset).

32 Troen på Profetskapet av Muhammad (ﷺ)
Muslimen tror at Profeten Muhammad (ﷺ) sønn av Abdullah er Allahs tjener og Sendebud. Muslimen tror at Allah har sendt ham (ﷺ) til hele menneskeheten, svarte og hvite. Både profetdommen og budskapet har blitt avsluttet med han, så det blir ingen profet etter ham. Allah Den Allmektige støttet ham (ﷺ) med mirakler og hedret ham over de andre sendebudene. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

33 Tekstlige bevis Vitnesbyrdet til Allah Den Allmektige, og Hans engler om åpenbaring til Sendebudet (ﷺ). Uttalelsen av Allah Den Allmektige om universaliteten av budskapet til Muhammad (ﷺ), og at han er den siste profeten, noe som gjør det å adlyde og å elske ham (ﷺ) obligatorisk.

34 Allahs Sendebud (ﷺ) informert om profetdommen hans, og at profetdommen endte med hans budskap, at den er for alle mennesker, og at det er obligatorisk å adlyde ham (ﷺ). 4. Tawrah og Injil bar vitnesbyrd om ankomsten hans (ﷺ), hans budskap og hans profetskap.

35 Logiske bevis Logikk benekter ikke at Muhammad (ﷺ) ble sendt som en budbringer, siden hundrevis av budbringere og tusenvis av profetene ble sendt før ham. De rådende omstendighetene rundt hans (ﷺ) ankomst krevde en himmelsk åpenbaring. Den raske og massive aksepten av Islam over hele verden og i mange land bevitner om Islams sannhet.

36 4. Soliditeten, sannferdigheten, og anvendelsen av prinsippene brakt av Islam, i tillegg til deres velsignede og gode resultater vitner om at de var fra Allah, og til sendebudskapet av Muhammad (ﷺ). 5. Det var mange mirakler og fenomenale handlinger som fant sted på hendene av Muhammad (ﷺ). Logikk avviser at de blir utført av noen andre enn et sendebud av Allah.

37 Troen på den Siste Dagen/Dommedagen
Muslimen tror at det kommer til å bli en Siste Time som fører til slutten på dette jordiske livet.Da starter det neste livet. Allah Den Allmektige, vil gjenopplive alle skapninger, samle dem foran Ham og kalle dem alle til regnskap. Da vil Han belønne de troende med evig lykke i Paradis, og ugjerningsmennene med skammelig straff i Helvete. Timen har tegn og forløpere. Som f.eks. Al-Masih Ad-Dajjal (den falske Messias), Gog og Magog (Ya’jooj og Ma’jooj), nedstigningen av Isa (Jesus) (عليه السلام), Dyret, stigningen av solen fra vest, osv. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

38 Tekstlige bevis 1) Uttalelsene til Allah Den Allmektige:
«Herren over Dommens dag.» Al-Fatiha Og: «Alt på jorden forgår, men Herrens åsyn består, med makt og ære.» 55:26-27 De som er vantro, påstår at de aldri skal gjenoppvekkes. Si: «Jo, så sannelig, ved Herren! Dere skal gjenoppvekkes! Og så vil dere bli fortalt hva dere bedrev. Dette er lett for Allah.» 64:7

39 2. Uttalelsene til Allahs Sendebud (ﷺ):
"Timen ikke vil skje før disse ti tegn skjer: skred i øst; skred i vest; skred i den arabiske halvøya, røyken; Dajjal og udyret; Gog og Magog (Ya’jooj og Ma’jooj); den stigende solen fra vest; ilden som kommer ut av fra det fjerneste stedet i 'Aden, som vil tvinge folk til å evakuere; nedstigningen av Isa, sønn av Maryam. "(Muslim) 3. Troen til millioner av profeter, budbringere, kloke, kunnskapsrike og rettskafne tjenere av Allah på den siste Dag, og deres overbevisning og visshet i alt som ble fortalt om det.

40 Logiske bevis Allah har evnen til å fornye / gjenskape alle skapninger etter deres død, siden å gjenskape dem er på ingen måte vanskeligere enn å skape dem. På grunn av Allahs åpenbare visdom og rettferdighet er det lite sannsynlig at skapningene ikke blir gjenoppreist etter døden, etter å ha endt dette livet. Dette må gjøres for å gjengjelde dem for deres gode og onde gjerninger. Velsignelsene og vanskelighetene i dette jordiske liv alene vitner om eksistensen av et annet liv i en annen sfære full av rettferdighet, godhet, fullkommenhet, lykke og lidelser - alt større og mer omfattende.

41 Troen på det Guddommelig Dekret/Forutbestemmelse (Qadha) og Guddommelig Vilje (Qadar)
Muslimen tror på Qadha 'og Qadar av Allah Den Allmektige. Muslimen tror at Allah er rettferdig i dekret Hans og i Hans vilje, klok i Hans disponering og tilrettelegging av saker og at Hans visdom er i samsvar med Hans vilje. Han er også overbevist om at det Allah vil, vil komme til å skje, og hva Han ikke vil, vil aldri skje, og at det fins verken makt eller styrke unnta fra Allah. Beviset for dette finner vi i følgende kilder:

42 Tekstlige bevis 1) Uttalelsene til Allah Den Allmektige:
Vi har visselig skapt alt med Qadar (forutbestemmelse). 54:49 2) Uttalelsen til Allahs sendebud (ﷺ) : "At du tror på Allah, Hans engler, Hans bøker, Hans sendebud, den Siste Dag og den Guddommelige Vilje (Qadar) både det gode og onde av det." (Muslim) 3) Troen til hundrevis av millioner av de kunnskapsrike, kloke, rettskafne mennesker blant tilhengerne av Muhammad og andre, i Allahs dekret og forutbestemmelse, Hans visdom og Hans vilje.

43 Logiske bevis Logikken benekter ikke noen av de tingene som har med dekret, forutbestemmelse, vilje, visdom og arrangement å gjøre. Troen på Allah Den allmektige og Hans evne påkrever en til å tro i Hans dekret, forutbestemmelse av alle ting, Hans visdom og Hans vilje. Hvordan er det mulig å benekte at Allah beregnet og fastsatt alt som ville eksistere helt til den siste Timen, deretter på grunn av Hans perfekte Evne og Kunnskap, det som Han hadde forordnet skjedde nøyaktig slik Han forordnet det, i tid og sted?


Laste ned ppt "Oppsummering av kurset"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google