Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INVESTOR IN PEOPLE 16. august 2004 Veronica I. Unnerud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INVESTOR IN PEOPLE 16. august 2004 Veronica I. Unnerud."— Utskrift av presentasjonen:

1 INVESTOR IN PEOPLE 16. august 2004 Veronica I. Unnerud

2 KUNDE

3 43 fly 20000 biler Avdelinger i over 200 land

4 TNT er sertifisert innenfor: ISO 9001:2000 og 14001 Investors in People Health & Safety 5 star TNT jobber etter EFQM-modellen TNT står for kvalitet

5 TNT UK sertifisert 1994 TNT Express Global sertifisering 2000 TNT Norge sertifisert februar 2002

6 MÅLSETNINGEN TNT vil skape en organisasjonskultur basert på tre grunnleggende verdier: Engasjert og ansvarlig ledelse Involverte medarbeidere Styrt kompetanseutvikling

7 De 4 hovedprinsippene 1. En Investor in People når sine forretningsmessige mål ved å sikre løpende utvikling av sine medarbeidere gjennom informasjon, motivasjon, anerkjennelse og en klar målsetting. 2. En Investor in People vet hvor den vil, har klare mål og vet hva medarbeiderne skal gjøre for å nå dem. 3. Virksomheten og medarbeiderne forbedrer sine resultater gjennom utvikling. 4. Investering i utdannelse og utvikling vurderes løpende for å bedømme effekten og forbedre fremtidige resultater.

8 12 indikatorer 1. Virksomheten støtter aktivt trening og utvikling for å forbedre resultatene. 2. Medarbeiderne oppmuntres til å forbedre sin egen og andres arbeidsinnsats. 3. Medarbeiderne tror på at deres innsats er verdifull og anerkjennes. 4. Organisasjonen legger tilrette for at alle medarbeidere får like muligheter for trening og utvikling. 5. Virksomheten har klare mål og aktivitetsplan som alle forstår. 6. Læring og utvikling er en integrert del av virksomhetenes målsetting. 7. Medarbeiderne forstår hvordan de bidrar til virksomhetens resultater. 8. Lederne støtter aktivt læring og utvikling av sine medarbeidere. 9. Medarbeiderne sikres effektiv introduksjon, læring og utvikling. 10. Organisasjonens avdelinger og den enkelte medarbeider forbedrer sine prestasjoner gjennom læring og utvikling. 11. Medarbeiderne forstår betydningen av trening og utvikling for organisasjonens, avdelingens og den enkeltes resultater. 12. Virksomheten blir hele tiden bedre til å utvikle medarbeiderne.

9 Standarens oppbygging 4 Prinsipper - Planlegging: Bedriften skal ha klare mål og vite hva medarbeiderne skal gjøre for å nå dem. Virksomheten har klare mål og en aktivitetsplan som alle forstår. Handlingsplaner pr avdeling Kvartalsvise allmøter med presentasjon av avdelingsresultater 12 Indikatorer Dokumenterte bevis

10 TNT’s mål? Hvorfor er jeg her? Hva er mine mål? Hva bidrar jeg med? Hvordan kan jeg bli bedre? Hvordan påvirker jeg at TNT når sine mål? ALLE som er med og påvirker TNTs resultat skal vite:

11 PROSESSEN I TNT Avd. Mål og handlingsplan Kompetanse plan Opplærings- planer Job profiler Strategisk opplæringsplan Virksomhets- plan Opplærings- budsjett Medarbeidersamtaler Organisasjon Avdeling

12 Opplæringsprosessen Nyansatt/ ny jobb Medarbeider- samtaler 2 X pr år Personlig opplæring/ utviklingsplan Opplæring Gjennomføring Evaluering + forbedrings- punkter Jobprofil Opplæringsplan for de første 6 mnd Kompetanseplan for hele avdelingen Leders evaluering av forbedrings- punkter Mål og hensikt - evaluering

13 KOMMUNIKASJON

14 Møter: allmøter hvert kvartal avdelingsmøter hver måned tverrfaglig samarbeid Medarbeidersamtaler hvert halvår Samtale mellom medarbeider og leder før og etter opplæring/utvikling Infotavler Internet og Intranet Håndbøker: personalhåndbok lederhåndbok prosesshåndbok Undersøkelser: medarbeiderundersøkelser kundeundersøkelser Månedens medarbeider

15 Sertifiseringen Levering av prosessdokument (bevis som tilfredsstiller standarden)prosessdokument 2,5 dager satt av til intervjuer – 39 medarbeidere Gjennomgang med Adm.dir. IiP rapport Revisor sender anbefaling til IiP-styret om sertifisering og for hvor lenge Handlingsplan

16 UTFORDRINGER Vedlikehold og utvikling IiP – levende i dagliglivet TID!

17 Hva betyr IiP-standarden for den enkelte? Kvalitetsmessig trening etter behov Regelmessig tilbakemelding og oppfølging fra overordnede Økt tilfredshet i arbeidssituasjonen Bedre kommunikasjon på alle nivå Større muligheter for faglig og personlig utvikling Økt ansvar og innflytelse på egen arbeidssituasjon Bedre arbeidsmiljø Være en del av en framgangsrik organisasjon

18 FORDELER Mer bevisste medarbeidere Mål og tiltak har en klar sammenheng Lettere å nå målene Enklere å implementere nye prosesser Inkluderende Arbeidsliv Etablert forum for kommunikasjon mellom medarbeider og leder

19 Resultatutvikling 2000-2003

20 Omsetningsutvikling 2000-2003

21 TNT Express People Survey 2004

22 B1. Hvordan vurderer du TNT som arbeidsgiver sammenlignet med andre bedrifter du har arbeidet for? TNT Norge Satisfaction % 2004 94,4% TNT Norge Satisfaction % 2002 89.5 % TNT Norge Satisfaction % 2003 92.8 % B2. Hvordan vurderer du forholdene og miljøet du arbeider under sammenlignet med andre bedrifter du har arbeider for? B3. Hvor stor grad av jobbtilfredsstillelse har du hatt det siste året? B4. Hvordan vurderer du den generelle graden av jobbtilfredsstillelse i TNT?

23 Hvor er vi best? Eksempler hvor vi skårer høyest: Spørsm ål SpørsmåletSkår C3Din forståelse av av dine nære kollegaers ansvarsområde i jobbsammenheng 100 % E4Selskapet blir sett positivt på av omverdenen100 % C1Bedriften har en tydelig organisasjonsstruktur99,1 % E1Bedriften dekker kundenes behov99,1 % E2Du forstår kundenes behov99,1 % C1Bedriften har prosedyrer som hjelper oss å nå våre mål98,2 % C1Bedriften har en sunn fremtid i et langtidsperspektiv98,2 % E1Bedriften yter god servicekvalitet98,2 % C1Bedriften har klare planer97,3 % E4Selskapet har en ansvarlig holdning overfor samfunnet97,3 %

24 Hvor har vi forbedret oss siden 2003? De laveste skår fra ifjor: Spørs mål SpørsmåletSkår 2003 Skår 2004 C2Opplæring utenfor jobben52,3 %63,2 % B8Belønningsformer58,4 %73,4 % C3Kommunikasjon fra hovedkontoret65,1 %79,8 % C2Oppmuntring til selvutvikling66,7 %82,7 % C2Muligheter for personlig utvikling67,5 %78,9 % C3Muligheten til å lufte dine meninger for ledelsen68,4 %83,0 % D2Din nærmeste overordnede gir meg jevnlig tilbakemelding på hvordan jeg utfører jobben min og hva jeg kan forbedre 69,6 %88,3 % D3Det er nok ressurser på ditt område for å kunne sikre kvalitetsservice 73,7 %78,0 % B8Like muligheter for alle ansatte77,0 %83,3 %

25


Laste ned ppt "INVESTOR IN PEOPLE 16. august 2004 Veronica I. Unnerud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google