Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endodontiske Materialer Dag Ørstavik UiO Endo 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endodontiske Materialer Dag Ørstavik UiO Endo 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endodontiske Materialer Dag Ørstavik UiO Endo 2012

2 Hvordan gjør vi endodontien til suksess og glede? Ved å produsere et sluttresultat i form av en røntgenologisk ’perfekt’ fylling, som skal bekrefte kvaliteten på det forutgående arbeidet

3 Endodonti er: FOREBYGGELSE ELLER BEHANDLING AV APIKAL PERIODONTITT som i praksis betyr BESKYTTELSE MOT ELLER ELIMINASJON AV ROTKANALS- INFEKSJON

4 VI HAR EN INTUITIV ERKJENNELSE AV ROTFYLLINGENS BETYDNING

5 Overflatens Integritet: Traumer, karies, fraktur etc bryter den muco-cutanøse barriere, og truer med dyptgående infeksjon (Rot-)Fyllingens funksjon er å gjenopprette kontinuiteten i denne barrieren for derved å sperre mikrobene ute

6 fra Sundqvist & Figdor, in ’Essential Endodontology, 1998 123 1.Stoppe koronal lekkasje 2.Begrave eventuelle bakterier 3.Stanse innsiv av vevsvæske Rotfyllingens funksjon

7 Rotfyllingens lengde og apikal perio: best resultater når rotfyllingen avsluttes rett innenfor røntgenologisk apex Ketterl 1965, bekreftet mange ganger

8 980914000125 Rotfyllingens lengde og apikal perio Overskuddet på D og L rot har hindret tilhelingen der; tross god generell benvekst

9 Sjögren et al 1989 Ved behandling av apikal periodontitt er det minst håp ved for kort fylling

10 Kirkevang et al., IEJ 33:509-15, 2000 GE: God endodonti GC: God koronal fylling PE: Dårlig endodonti PC: Dårlig koronal fylling Kvaliteten på den koronale restaureringen betyr også noe

11 Rotfyllingsmaterialer KjernematerialerKjernematerialer RotfyllingssealereRotfyllingssealere RotfyllingssementerRotfyllingssementer

12 Denne situasjonen er klassisk i Norge, men en rekke varianter og alternative prosedyrer for fylling finnes

13 Endodontien ’lider’ under at alle materialer som utvikles og utprøves for andre formål i odontologien, modifiseres og markedsføres til endodontisk bruk nærmest etter prinsippet ’går det, så går det’.

14 Gutta-perka - fleksibelt ZOE – dimensjonsstabilt Kloroform - adaptasjon Kolofonium - adhesjon Kloroperka - biokompatibelt? Epoxy - hardt og adhesivt Ca(OH) 2 - bio-aktivt? N2 & Endométhasone - antibakterielt Glassionomer - hvorfor ikke? Silicon - biokompatibelt Kompositt - adhesjon

15 Kjernematerialer Gutta-perkaGutta-perka MetallstifterMetallstifter PlaststifterPlaststifter KombinasjonerKombinasjoner

16 Gutta-perka: standardisert med 2 % stigning; nå finnes også 4 og 6 % Klassisk stigning: 1 på 50

17 Oppvarmet gutta-perka: ’hot-warm-soft’ injiserbar bærere: metall-, plast-kjerne Merkenavn: Obtura gun, Thermafil, Soft-Core

18 Sølvstift Titanstift Forskjellige stive plaster Termoplastisk resin

19 A thermoplastic, synthetic polymer, Resilon™, med Epiphany™ or RealSeal sealer The thermoplasticity of Resilon is because of polycaprolactone, a biodegradable polyester with a moderately low melting point, while its bondability is derived from the inclusion of resin with methacryloxy groups. This filling material also contains [bioactive] glass fillers, and barium chloride as fillers, and is capable of coupling to resin sealers, an example of which is Epiphany [or RealSeal]. Tay et al 2005

20 (A) A layer of resin coating (R) could be seen around the proprietary gutta-percha cones (G) that were used with the EndoREZ sealer (S). This layer of resin coating was not of uniform thickness and was not always present along the surface of the gutta-percha cones. S, EndoREZ sealer; R, resin coating; G, gutta- percha. Tay et al 2005

21 Endodontiske sealere Sementerer guttaperkaspissen, forhindrer lekkasje: –ZnO-eugenol-baserte –Polymere materialer –Silikoner –Ca(OH) 2 -baserte sealere

22 ZnO-eugenol-sealere Pro’s –Brukt siden før 1933 –Klinisk dokumentert –Forsegler godt Con’s –Lokalt litt toksisk –Allergent –Noe ustabilt

23 Epoxy-resin-sealere Pro’s –Brukt siden 53 –Klinisk dokumentert –Stabilt Con’s –Toksisk nyrørt –Allergent –Lekkasje?

24 Resin-sealere Resilon/Epiphany EndoRez

25 A thermoplastic, synthetic polymer (Resilon™) with Epiphany™ sealer Resilon – based on polyester containing bioactive glass Epiphany – dual-cured dental resin composite sealer In vitro leakage: Impermeable? Shipper et al., 2004

26 Resilon™ with Epiphany™ sealer

27 EndoRez Canal Sealer/Filler Superior flow and wetting characteristics; One gutta percha cone per canal Sets soft enough to facilitate post preparations Seals well in even slightly moist canals Urethane dimethacrylate

28 Ca(OH) 2 -baserte sealere Pro’s –Brukt lenge –Klinisk dokumentert –Forsegler godt –Vevsvennlig Con’s –Ustabilt? –Svak rtg-kontrast –Liten mekanisk styrke Sealapex

29 Silikon-baserte sealere Pro’s –Meget god dokumentasjon –Klinisk prøvet –Vevsvennlig –Nå også med revet gutta-perka Con’s –Uten effekt på bakterier –Liten mekanisk styrke –Kort historikk

30 Hvilke krav bør vi stille til et rotfyllingsmateriale?

31 Generelle krav til rotfyllingsmaterialer KliniskeVANSKELIG –Forebyggelse og behandling av apikal perio Biologiske –Tolereres av kroppens egne vev Teknologiske –F.eks. styrke (AH Plus, Ketac-Endo), adhesjon (AH Plus), uoppløselighet (AH Plus, Roeko-Seal), forsegling PraktiskeLETT –Blanding, innføring, (rtg-)kontroll

32 Praktiske krav til rotfyllingsmaterialer Arbeidstid –Kortest for glassionomer og silikonsealere Stivningstid –Lang for AH Plus; husk dog at alle trenger timer eller dager for å stivne. Røntgenkontrast –Sealapex og Apexit nær nedre grenseverdi for sealere

33 Testmetoder for endodontiske materialer Biologiske: ISO 10993 –cellekultur, mutagenisitet, implantasjonstester Teknologiske: ISO 6876, 6877 –Arbeids- og stivningstid, flyteevne, oppløselighet, dimensjonsforandring, røntgenkontrast ’Ad Hoc’-methoder –adhesjon og lekkasjestudier Kliniske: ISO standarder, FDI protokoller

34 De kliniske egenskapene : Kan materialene forebygge apikal periodontitt? Kan rotfyllingsmaterialet være en primærårsak? Kan materialene bety noe for sekundær infeksjon?

35 Kan rotfyllingsmaterialet være en årsak til apikal periodontitt? Vevsirritasjon –Mikronivå –Massiv overfylling Spesifikke komponenter –cellulosefibre –formaldehyd?

36 Vevsirritasjon –Mikronivå: lokale betennelsesreaksjoner, men ingen tendens til spredning Kjempeceller prøver å fagocytere overskudd av Ca(OH) 2

37 Vevsirritasjon –Massiv overfylling: ingen reaksjoner i sinus maxillaris i dette ikke-infiserte kasus: Kloroperka 820924851119

38 Vevsirritasjon –Mikronivå –Massiv overfylling Liten reaksjon på et solid sealeroverskudd av AH26

39 H. Koppang Spesifikke komponenter –ufos (unidentified foreign objects)? De fleste uten egen evne til å indusere kronisk betennelse av klinisk betydning –Cellulosefibre kan indusere eller vedlikeholde apikal periodontitt

40 Spesifikke komponenter –formaldehyd? Ørstavik & Mjør, upubl. Intens betennelsesreaksjon lokalt mot formaldehydholdig sealer

41 Kan materialene bety noe for sekundær infeksjon? Koronal lekkasje Adhesjon og adaptasjon: ‘tetthet’ Antimikrobiell aktivitet

42 Kan materialene bety noe for sekundær infeksjon? Koronal lekkasje: In vitro tester på bakteriers evne til å trenge gjennom fra munnhulen til det apikale langs rotfyllingen Nedre kammer, sterilt, uten bakterier fra start Barthel et al, 1999 In vitro modell for koronal lekkasje Øvre kammer med bakterier Sterilisert rot med rotfylling Voks-segl Bakterier som trenger gjennom rotfyllingen, vises ved at mediet i nedre kammer blakkes og skifter farge

43 Resultatoversikt av studier på bakteriepenetrasjon Epiphany/Resilon: svært god tetthet Sealapex, de fleste ZOE-sealere: god tetthet mot penetrasjon AH-serien: ganske god tetthet Ketac-Endo: litt mindre tett Kloroform-teknikker og teknikker uten sealer: Bakteriene bare ”renner gjennom” rotfyllingen

44 Antimikrobielle tilsetninger: Kan de bidra til å drepe bakterier i rotkanalen og hindre infeksjon? Eugenol Thymol iodide (i ZnO-eug-sealere) Formaldehyd (i ZnO-eug-sealere og noen resin-sealere) Aminer (i AH serien) Kalsium hydroksid (i Sealapex og Apexit)

45 Kan materialene bety noe for sekundær infeksjon? Antimikrobiell aktivitet: De fleste vanlige sealere, endog guttaperka, har en viss antibakteriell virkning. Hva skjer hvis vi rotfyller med et absolutt ‘inert’ materiale som ikke har noen effekt på bakteriene? Tenner med apikal periodontitt gror like bra etter 1 år med begge materialene: Det synes ikke å bety noe om sealeren er antibakteriell GS er en vanlig, ZnO-eug-sealer som er antibakteriell. RS er en silikon-sealer uten slik virkning.

46 Skal vi fjerne smear-laget? Argumenter for: –Åpne dentintubuli for medikamenter –Fjerne mikrober og substrat –Åpne for sealer inn i tubuli Argumenter mot: –Hjelper ikke adhesjon i alle tilfelle –Kan øke innvekst av bakterier Mellom seansene Etter rotfylling

47 Hva skjer med adhesjonen av sealere når vi fjerner smear-laget? I forsøket som nå vises, er det målt adhesjonskraften av sealere mot dentin som er behandlet med EDTA, fosforsyre eller sitronsyre. Gr –Grosman’s sealer, fra Saleh et al. 2001 Figuren viser at adhesjonen av AH Plus svekkes når smear-laget fjernes, mens Grossman’s sealer hefter bedre etter at smear- laget er borte Konklusjon: Når smear-laget fjernes, øker adhesjonen av noen sealere, mens den reduseres for andre

48 Behandling av apikal periodontitt: Man kan vanskelig tro at materialet positivt påvirker tilheling Tvert i mot: kan materialet hemme eller hindre tilheling? Etter tilheling har materialet bare som funksjon å holde tett

49 961014 961029 961116 981215 981215 Smerter før, eksaserbasjon etter instrumentering; ingen symptomer etter rotfylling Er dette tilheling på grunn av, eller på tross av, rotfyllingsmaterialet og overskudd?

50 981215 AH26 961014 961119 Overskuddet er kanskje ikke borte, og tilhelingen er kanskje ikke komplett? Dvs: Tilheling på tross av, ikke på grunn av materialet

51 900503 900504 911114 981207 1,5 mm av rotfylling/sealer er resorbert Er dette tilheling på grunn av, eller på tross av, rotfyllingsmaterialet?

52 981207 Denne er litt verre: Her er brukt Sealapex, som er blitt borte på veien. Kalsiumhydroksid fra sealeren kan ha bidratt til en kontinuerlig positiv påvirkning av de periapikale vev under tilheling

53 Rotfyllingens kvalitet: Vi har sett på forbyggelse av og årsak til apikal periodontitt. Nå ser vi på ’biokompatibilitet’

54 Alle materialer er toksiske før, de fleste også i noen grad etter stivning. Det eneste mulige unntaket hittil er silikon-baserte sealere, som har svært liten toksisitet

55 AH-materialer gir for eksempel en kraftig initial reaksjon med makrofager ogf utstrakt betennelse etter 14d, men reaksjonen er nærmest borte etter 3 mndr 14d 3 mndr 14d

56 Et kuriosum: To palatinale røtter i overkjeven på en ape sett fra sinus. Om rotfyllingene ikke er toksiske, er de i hvert fall fristende ankerfester for bakterier i nød.

57 Allergi, cancer Histologiske reaksjoner på sealere i rotfylte tenner hos aper Tagger & Tagger 198927 tenner i 3 aper, 8-14 mnd

58 Allergiproblematikk (Nesten) Alle endomaterialer inneholder allergener Positivt er at eksponeringen til følsomt vev etter plassering er ytterst liten Eksponering til hud, slimhinner og ikke minst personale før og under plassering kan vises mer oppmerksomhet

59 Allergener i rotfyllingsmaterialer Eugenol – et klassisk kontakt-allergen –Grossman’s sealer, ProcoSol, TubliSeal, N2 Epoxy – ditto –AH26, AHPlus Salicylater – mat- og medisin-allergen –Finnes i Sealapex; ingen kjente kasuistikker Kolofonium, harpiks, harts – ’kosmetikk- allergen’ –Finnes i Apexit, noen ZOE-materialer, Kloroperka Formaldehyd – klassisk allergen –Finnes i N2 og Endomethasone (ZOE-sealere)

60 Allergener i rotfyllingsmaterialer Materialvalget må styres av pasientens allergologiske status. Dersom pasienten er allergisk for epoxy, eugenol, eller harpiks (harts, kolofonium), bør materialer med slikt inhold unngås. Et alternativt materiale må også vurderes hvis et aktuelt preparat inneholder andre stoffer som pasienten oppgir å være allergisk overfor.

61 Allergener i rotfyllingsmaterialer Kanskje er silikon-baserte, evt Ca(OH)2-baserte, sealere blant dem som har minst potensiale for allergiske reaksjoner

62 Allergener i rotfyllingsmaterialer Guttaperka ligner kjemisk på lateks, men det er bare ett rapportert kasus som KANSKJE kan settes i forbindelse med rotfyllinger med guttaperka/hartskloroform

63 Mutagenisitet - Carcinogenicitet Mutagenisitet – evne til å indusere mutasjoner i genapparatet Carcinogenisitet – evne til å indusere cancer 70-90% av mutagener er carcinogene og vice versa

64 Mutagenisitet - Carcinogenicitet Epoxyforbindelser er typisk mutagene, men epidemiologiske undersøkelser viser ingen carcinogenisitet hos mennesker Formaldehyd har en viss status som et mulig carcinogen, men risikoen er svært lav Det samme gjelder kloroform: Based on experimental animal studies, IARC has concluded that chloroform should be regarded as a cancer risk to humans.

65 Sammenfatning Grunnlaget for rotfylling er –Et ledd i kur eller forebyggelse av apikal periodontitt –Forsegling av roten/tannen mot det ytre miljø Forutsetningene er –Et rotkanalsystem fritt for mikrober og deres substrat –Et rotkanalsystem adekvat preparert for å kunne motta en komplett rotfylling Materialene skal –Sikre fyllingens tre hovedfunksjoner vis à vis bakteriene (sperre ute, begrave, oppta plassen) –Ikke virke skadelig på vev nær og fjernt –Være praktiske i bruk og kontrollerbare etterpå


Laste ned ppt "Endodontiske Materialer Dag Ørstavik UiO Endo 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google