Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2010 01 28.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2010 01 28."— Utskrift av presentasjonen:

1 Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2010 01 28

2 2 Akutte smertesituasjoner Dentinsmerter Akutt pulpitt Kronisk pulpitt med eksaserbasjon Akutt apikal periodontitt Kronisk AP med eksaserbasjon Smertens styrke og karakter Lokal hevelse Blødning Diffus hevelse Systemiske effekter: Feber Sykdomsfølelse

3 3 Akuttbehandling Smertekontroll –NSAID Ibuprofen Paracetamol –Kodein Infeksjonskontroll –Fenoxymetyl-penicillin 660x4/5x5 (erytrom) –Metronidazol –(Tetracyclin) Temporære tiltak –Midl fylling –Pulpotomi, eugenol –Pulpektomi, Ca(OH) 2 Permanent akuttbehandling –(rotfylling) –Nekrose/ infeksjonsbehandling

4 4 Prosedyre initialt Om nødvendig bringe situasjonen til ro: premedisinering, men mobiliser egenkontroll Vi tror endo, så søk tann eller område Røntgen av området, evt motstående kjeve Pulpasensibilitet om mulig Systematisk perkusjon og palpasjon Anamnese (kan her godt tas etter undersøkelsen: klinisk us gir pas en følelse av å bli tatt hånd om) Diagnose – sikker eller tentativ. Hvis tentativ, vurder om en eventuell behandling har verdi for pasienten uansett Forklar eventuelle usikkerheter, men vær positiv på ditt primære diagnosevalg

5 5 Diagnostikk av endodontiske sykdommer Særtrekk ved tannen Kliniske tester Pulpasensibilitet Perkusjon Palpasjon Pulpadiagnoser Periapikale diagnoser

6 6 Differensial-diagnoser Vertikal fraktur Marginal periodontitt Retinert visdomstann Herpes zoster Sinusitt Neuropati

7 7 Kliniske tester Pulpa Pulpavitalitet Pulpasensitivitet Periodontale vev Perkusjon, biteprøve Palpasjon

8 8 Pulpadiagnoser K04 Frisk pulpa K04.0 Pulpitt K04.00 Initial (hyperemi), reversibel K04.01 Akutt; smertefull symptomatisk; irreversibel K04.02 Varig (pulpaabscess) K04.03 Kronisk; sympt el asympt; ir/reversibel K04.05 Kronisk, hyperplastisk (pulpapolypp) K04.1 Pulpanekrose Innbefatter sterile og infiserte nekroser K04.2 Pulpadegenerasjon Omfatter dentikler, lokale og diffuse forkalkninger K04.3 Abnorm hårdvevsdannelse i pulpa K04.30 Tertiær- eller reaksjonsdentin Omfatter ikke pulpadegenerasjoner

9 9 Vital, frisk Vital, inflammert: reversibel/irreversibel akutt/kronisk asymptomatisk/sympt. Vital, infisert Nekrotisk, steril Nekrotisk, infisert Rotfylt Diagnoser og tester EPT & kulde EPT & varme (?) kort varighet langvarig, sterk, anamnese Klinisk, anamnese Rtg-lesjon, anamnese Rtg-lesjon, anamnese, lukt Røntgen->søk flere kanaler

10 10 Vital, inflammert: reversibel- irreversibel Bjørndal, L. Dentin and pulp reactions to caries and operative treatment. Endodontic Topics 2002 Trinnvis ekskavering kan gi håp om pulpaoverlevelse, men ikke hvis det er akutte smerter: Trinnvis ekskavering eller pulpateksjon er ikke akuttbehandling

11 11 Dx: Akutt pulpitt, vital rotpulpa Anestesi Kofferdam Trepanering Desinfeksjon Stort rosenbor/rund diamant til kanalåpningen Blødningskontroll (Ca(OH)2) Sårvask med eugenol ZnO-eugenol-sement på såret Solid, tett toppfylling Pulpotomi som akuttbehandling

12 12 Pulpotomi som akuttbehandling

13 13 Analgesi ved akuttbehandling Førstevalg: Ordinær teknikk, stor dose Ved problemer, flere karpyler ”The Wand” intraossøs PDL injeksjon Intrapulpal injeksjon Infeksjons- og smertekontroll før anestesi og teknisk behandling

14 14 Vital, infisert Sections of pulp tissue exposed through caries lesion. a. The pulp tissue (P) is severely inflamed. A micro-abscess is located at (A). Htx- Eosin. b. Section adjacent to section a. Brown and Brenn stain. No bacteria can be identified in the pulp tissue (P). The surface of the pulp tissue, shows dense localization of bacteria (B). Spångberg & Haapasalo, Endodontic Topics 2002

15 15 K04.4 Akutt apikal periodontitt med utspring i pulpa K04.5 Kronisk apikal periodontitt med utspring i pulpa –K04.50 Apikalt eller periapikalt granulom –K04.51Lateral/interradikulær periododontitt K04.6 Periapikal abscess med fistel K04.7 Periapikal abscess uten fistel K04.8 Radikulær cyste (rotcyste) –K04.80 Apikal- og lateral-cyste –K04.81 Residualcyste –K04.82 Inflammatorisk periodontal cyste (lateral) –K04.89 Radikulærcyste, uspesifisert Periapikale diagnoser

16 16 Akutt apikal periodontitt: Få eller ingen røntgentegn, ekstrem perkusjonsømhet. Kan ha hevelse også.

17 17 961029961114961114981215

18 18 Exacerberende CAP ‘Phoenix abscess’

19 19 Dx: Akutt apikal periodontitt, nekrotisk og infisert pulpa Anestesi Kofferdam Trepanering Desinfeksjon Etablere kanalåpningen(e) Skape rom for Ca(OH) 2 i kanalene Solid, tett toppfylling Insisjon, drenasje Antibiotika ved allmennsymptomer Akuttbehandling ved apikal periodontitt

20 20 Infeksjon: Den diagnostiske utfordringen er å lokalisere graden og utbredelsen av en eventuell pulpainfeksjon

21 21  Dentinbeskyttelse  Pulpaoverkapning  Partiell pulpotomi  Pulpotomi  Pulpektomi  Desinfeksjon  Smertekontroll  Systemisk medikasjon  Insisjon, drenasje

22 22 The efficacy of pain control following nonsurgical root canal treatment using ibuprofen or a combination of ibuprofen and acetaminophen in a randomized, double-blind, placebo- controlled study K. A. Menhinick1, J. L. Gutmann2, J. D. Regan3, S. E. Taylor4 & P. H. Buschang5 Aim To compare ibuprofen, to an ibuprofen/acetaminophen combination in managing postoperative pain following root canal treatment. It is hypothesized that the drug combination will provide more postoperative pain relief than the placebo or ibuprofen alone. Methodology Patients presenting at the Texas A&M Baylor College of Dentistry's graduate endodontic clinic, experiencing moderate to severe pain, were considered potential candidates. Fifty-seven patients were included based on established criteria. Following administration of local anaesthesia, a pulpectomy was performed. The patients were administered a single dose of either: (i) placebo; (ii) 600 mg ibuprofen; or (iii) 600 mg ibuprofen and 1000 mg of acetaminophen. Patients recorded pain intensity following treatment on a visual analogue scale and a baseline four-point category pain scale as well as pain relief every hour for the first 4 h then every 2 h thereafter for a total of 8 h. A general linear model (GLM) analysis was used to analyse the outcome. Results Based upon the GLM analysis, there was a significant difference between the ibuprofen and the combination drug group, and between placebo and combination drug groups. There was no significant difference between the placebo and the ibuprofen. Conclusion The results demonstrate that the combination of ibuprofen with acetaminophen may be more effective than ibuprofen alone for the management of postoperative endodontic pain.

23 23 Standard akuttregime 400 mg ibuprofen 500 mg paracetamol Dobbel dose ved start Inntil 4x i døgnet – men vurdér pasienten! Heller mer enn mindre – og unngå kodein – ref. neuropati

24 24 T=0T=+6m

25 25 Relaterte diagnoser Rotfraktur Apikal rotresorpsjon: traumatisk eller infeksiøs Cervical rotresorpsjon

26 26

27 27

28 28 Vertikal fraktur

29 29 1999 11 16 2001 03 272000 02 152001 05 29

30 30 970401970408970415980811990419990518 991123

31 31 Giant cell granuloma 1999 08 27 2001 05 18 pain & infection 1999 11 022003 03 13

32 32 Neuropatisk smerte ”Pulpitt-start” med rotfylling, senere multiple inngrep Allodyni - Pain from stimuli which are not normally painful. The pain may occur in other areas than in the area stimulated. Allodynia means other pain. Interaksjon med det autonome nervesystem: rennende nese, øyne, hevelse

33 33 Neuropatiens 4 elementer Langvarig smerte, stigende fra morgenen, ingen søvnproblemer ”Somatosensorisk dysfunksjon”: mekanisk og termisk (kulde) allodyni; hud-paresetsi Spredning ut fra et kildeområde (multiple rotfyllinger) Autonome dysfunksjoner (tårer, nesestuvning)

34 34

35 35 Additional Canals Where are those missed canals? Second M-F canal in upper molars: 75 to 92.4% of all upper first molars have 2 mesial canals. Second canal in lower anteriors: 30% centrals and 45% lower laterals have 2 canals. Second canal in lower first premolars: 27% lower first premolars have 2 canals. Second canal in distal root of lower molars: 29% lower first molars have 2 canals in the distal root.

36 36 Day 1: ENT admission: parenteral penV + Metronidazole Day 2: Oral surgeon consult: drainage, pus evident Day 3: 40 Centigrade Day 4: 38 C, Tienam 0,5 g x 4, extensive surgery Day 5: Radiography: mediastenitis Day 6: Explorative laparotomy: duodenal ulcer Day 15: Spontaneous rupture abdomen Day 16: Multiple organ failure – sepsis Day 22: Mors Adielsson et al. Tandläkartidningen 2000; 92:32-40 Dental diagnosis: ’periapical destruction tooth no. 17’

37 37 Eksamensspørsmål Hvilke er neuropatiens 4 klassiske elementer? Sensorveiledning: Langvarig smerte, stigende fra morgenen, ingen søvnproblemer ”Somatosensorisk dysfunksjon”: mekanisk og termisk (kulde) allodyni; hud-paresetsi Spredning ut fra et kildeområde (multiple rotfyllinger) Autonome dysfunksjoner (tårer, nesestuvning)

38 38 Eksamensspørsmål Skisser prinsipper og praksis for øyeblikkelig hjelp ved akutt pulpitt. Sensorveiledning: Smertekontroll Tabl Ibux 400 mg 20 stk no XX 2 tabletter 3x daglig i 3 dager Tabl Paracet Enpac 50 stk no L 2 tabletter 3x daglig i 3 dager Infeksjonskontroll Tabl Apocillin 660 mg 30 stk no XXX. 1 tablett 5 ganger daglig i 6 dager mot infeksjon. Inntas utenom måltider. Erytromycin (alternativt) Metronidazol (supplerende evt) (Tetracyclin) Temporære tiltak Eugenol-pulpotomi: kronepulpa fjernes under anestesi og kofferdam, kaviteten desinfiseres med klorhexidin og eugenol; bomullspellet med eugenol mot kanalåpningene og IRM over. Alternativt full utrensning og Ca(OH)2 Permanent akuttbehandling (rotfylling bør ikke ferdigstilles i første seanse ved akutt pulpitt)


Laste ned ppt "Endodontisk akuttbehandling Dag Ørstavik 2010 01 28."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google