Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutiner for saksbehandling EFP v. prosjektopprettelse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutiner for saksbehandling EFP v. prosjektopprettelse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutiner for saksbehandling EFP v. prosjektopprettelse
Finansieringskilde Arkivverdig korrespondanse relatert til søknadsprosessen sendes fra kontorsjef til arkiv. Prosjektleder Prosjekt vurderes opprettet Avslag prosjekt Prosjekteier Kontrakt må utarbeides Økonomi/Budsjett Kontrakt tilsendt FA Kontrakt utarbeides i samarbeid med fakultetsadministrasjonen. Fortrinnsvis skal UiOs standardkontrakt anvendes. Sendes til fakultetsadministrasjon for gjennomsyn. Dersom kontrakt avviker fra standardkontrakt skal den sendes FA for juridisk vurdering. Kontrakt godkjennes av prosjekteier ved signatur Kontorsjef utarbeider totalbudsjett i samarbeid med økonomikonsulent og prosjektleder/eier. Budsjett returneres instituttleder for godkjenning og signatur. Tildelingsbrev / NFR - kontrakt. Skal sendes til Arkivet for registrering. Fakultets-administrasjon informerer om innvilget søknad. Kontrakt godkjennes av prosjekteier ved signatur . Alle andre typer kontrakter sendes til fakultetsadministrasjon for gjennomsyn. Dersom kontrakt avviker fra standardkontrakt skal den sendes FA for juridisk vurdering. Kontrakt godkjennes av prosjekteier ved signatur Kontorsjef sender avslag, samt evt. klage på avslag, til arkiv m/ kopi til prosjektleder/søker Fakultets adm. Økonomikonsulent /superbruker oppretter prosjektet. Kontrakt/tildelingsbrev m/godkjent budsjett sendes til arkiv sammen med skjema for prosjektopprettelse. Budsjett legges innen 6 uker i ADI Arkiv Kontorsjef sender godkjent kontrakt og budsjett til finansieringskilde med kopi til prosjektleder

2 Rutiner for saksbehandling EFP v. prosjektendringer
Finansieringskilde Prosjektleder Prosjekteier Økonomi FA Det utarbeides ny kontrakt i samarbeid med økonomikonsulent og prosjektleder /- eier. Sendes fra kontorsjef til fakultets adm. for gjennomsyn. Fortrinnsvis skal UiOs standardkontrakt anvendes. Dersom kontrakt avviker fra standardkontrakt skal den sendes FA for juridisk vurdering. Kontrakt godkjennes ved signatur av prosjekteier Kontorsjef reviderer budsjett i samarbeid med økonomikonsulent og prosjektleder /eier. Ny/endret kontrakt godkjennes av instituttleder Revidert budsjett Fak .adm. Arkiv Ny kontrakt m/ eventuelt revurdert budsjett sendes til arkiv i tillegg til annen korrespondanse Kontorsjef sender ny kontrakt med godkjent budsjett til finansieringskilde med kopi til prosjektleder

3 Rutiner for saksbehandling EFP v. prosjektavslutning
Finansieringskilde Prosjektleder Prosjekteier Fak. adm. Økonomi Kontorsjef innhenter fullstendig informasjon fra prosjektleder Økonomikonsulent utarbeider sluttrapport i samarbeid med kontorsjef og prosjektleder/ eier. Sluttrapport sendes instituttleder for godkjennelse. Kontorsjef/økonomikonsulent sender sluttrapport til finansieringskilde med kopi til prosjektleder Arkiv Sluttrapport Melding om prosjektavslutning gjøres av økonomikonsulent til Regnskapsseksjonen og kopi sendes sammen med sluttrapport til arkiv og assisterende fakultetsdirekør


Laste ned ppt "Rutiner for saksbehandling EFP v. prosjektopprettelse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google