Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivingsselskaper og utenlandske virksomheter Utenlandske Arbeidsgivere 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivingsselskaper og utenlandske virksomheter Utenlandske Arbeidsgivere 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivingsselskaper og utenlandske virksomheter Utenlandske Arbeidsgivere 1

2 Avklaringer med oppdragsgiver Tydeliggjøre nye frister – Kontraktsgrunnlag RF1199, E101 må være mottatt av SFU før et arbeidsforhold påbegynnes – Timelister, ytelser, oppgrosset beløp etc. må være godkjent i henhold til rapporteringsfristen – Søknader om unntak fra innbetaling av arbeidsgiveravgift Det gis 4 ukers frist for fremleggelse av fritak, dokumentert ved E101. Forholdet blir ellers avgiftsbelagt, dersom det rapporteres 0 i grunnlaget utover fristen. Legge til rette for økt rapportering i Altinn.no – Verifisere at nødvendige rapporteringstilganger er delegert i Altinn.no – Vurdere bruk av Altinn portal for foretak med opp til 10 ansatte 2

3 Rutiner og arbeidsmønster Rapportering uten D-nr Inntektsmottakere skal identifiseres med F.nr. eller D-nr. I påvente av tildeling av F.nr. eller D-nr kan man bruke internasjonal idnr, f.eks. passnummer Oppgrossing av nettolønn Nettolønn skal rapporteres månedlig i henhold til kontantprinsippet. Følgende rapporteres: nettoverdi av alle fordeler, samt totalt oppgrosset beløp. Referanse til oppgrossingstabeller. Rapporteringsfrist: den 5. i hver måned 3

4 Rutiner og arbeidsmønster Riktig inntekstår – Lønn rapporteres i henhold til kontantprinsippet. Lønn som betales i desember, rapporteres for desember. Dersom det av praktiske årsaker utbetales desemberlønn i januar påfølgende år, skal dette innberettes i meldingen som gjelder for januar. Regnskapsmessig skal det planlegges og gjøres avsetninger i desember. Kontantprinsippet gjelder uavkortet. Rapporteringstidspunkt – Utenlandske arbeidsgivere er underlagt den samme tidsfristen for rapportering som norske selskaper, det vil si den 5. i måneden etter utbetaling 4

5 Rutiner og arbeidsmønster Opptjeningsperiode utgår – Utlandskodene rapporteres uten tidsangivelse, da tidsaspektet implisitt er ivaretatt gjennom det månedlige rapporteringskravet. Informasjonsinnhold i a-meldingens kvitteringer (A3) målt mot nåværende LTO – De enkelte LPS-leverandørene utvikler funksjonalitet for sammenstilling av rapportert informasjon per inntektsmottaker. Det henvises til den lokale LPS-leverandøren. Dobbeltbeskatning – hvordan forebygge ulempe for inntektsmottaker – Praksis er under utarbeidelse av Rettsavdelingen (SKE) 5


Laste ned ppt "Rådgivingsselskaper og utenlandske virksomheter Utenlandske Arbeidsgivere 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google