Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PILOTPROSJEKTET LIVSFASELEDELSE I STOVNER BYDEL I 2005  Bydel Stovner vært pilotbydel i samarbeid med UKE og VST  Barnehagestyrerne i bydelen  Personalavdelingen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PILOTPROSJEKTET LIVSFASELEDELSE I STOVNER BYDEL I 2005  Bydel Stovner vært pilotbydel i samarbeid med UKE og VST  Barnehagestyrerne i bydelen  Personalavdelingen."— Utskrift av presentasjonen:

1 PILOTPROSJEKTET LIVSFASELEDELSE I STOVNER BYDEL I 2005  Bydel Stovner vært pilotbydel i samarbeid med UKE og VST  Barnehagestyrerne i bydelen  Personalavdelingen  Plan- og utviklingsavdelingen  Enhetsleder for barnehagene  Hovedverneombud og tillitsvalgte

2 RAMME FOR PILOTPROSJEKTET  Rød tråd: Kurs i livsfaseledelse i 3 deler (STAMI)  Målgruppe: ”Eldre” arbeidstakere i bydelens barnehager.  2 pilotbarnehager  Avtale med Bedriftshelse Norge (BHN)

3 AVTALEN MED BEDRIFTSHELSE NORGE  Oppdatering på forskning og praktiske forsøk i kommuner for å lette eldre arbeidstakeres situasjon i omsorgsyrker.  Undersøke de to pilotbarnehagene mht. bygningsmessige og utstyrsmessige forhold og lage liste med utbedringsforslag.  Gjennomføre samtale med de eldre arbeidstakerne om hva som er viktig for å stå lengre i jobbene.  Skrive rapport

4 BHN: prosjekter og erfaringer fra kommuner:  Sørum kommune: Fagstige over 5 år med årlige lønnskomp., delvis arbeid-delvis pensjon, tilrettelegging  Nedre Eiker kommune: Fra 55 år: Tilrettelegging, fleksibel arb. tid, fleksibel ferieavvikling, trivselstiltak. Fra 62 år: Redusert stilling med full lønn, eller bonusordning/lønnsøkning for å bli i jobben. Generelt: Div. holdningsskapende tiltak.

5 BHN: prosjekter og erfaringer fra kommuner - fortsatt:  Trondheim kommune: 20 seniorer mellom 55 og 63 deltar. 2 barnehager har hevet grunnbemanningen. 3 barnehager disp. 20% per seniormed. til individuelle tiltak som 6 timers dag, fridag, ekstra person i travle tider..  Bærum kommune: Ny turnusordning i boliger for psykisk utv. h.: 3dager jobb, 3 dager fri. Nettoeffekt 100% lønn, 80% arbeid.  Larvik kommune: Smartere måter å organisere arbeidsdagen på i barnehagen, smartere utstyr.

6 ULIKE FORSLAG KNYTTET TIL ARBEIDSTID OG LØNN  Variasjoner over 80% arbeid – 100% lønn  Lengre ferie for ansatte i omsorgsyrker  Årlige lønnsøkn./bonus for å stå lengre i jobben


Laste ned ppt "PILOTPROSJEKTET LIVSFASELEDELSE I STOVNER BYDEL I 2005  Bydel Stovner vært pilotbydel i samarbeid med UKE og VST  Barnehagestyrerne i bydelen  Personalavdelingen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google