Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.seniorpolitikk.no 1 IA-nettverksamling Oslo kommune 24.april 2008 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.seniorpolitikk.no 1 IA-nettverksamling Oslo kommune 24.april 2008 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.seniorpolitikk.no 1 IA-nettverksamling Oslo kommune 24.april 2008 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk

2 www.seniorpolitikk.no 2 ssp@seniorpolitikk.no

3 www.seniorpolitikk.no 3 Hvem står bak SSP LO, YS, NHO, HSH, KS, NITO, Unio, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Akademikerne, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, NAV og Arbeidstilsynet

4 www.seniorpolitikk.no 4 BEFOLKNINGSUTVIKLING

5 www.seniorpolitikk.no 5 62-åringer Kilde SSB 2005

6 www.seniorpolitikk.no 6

7 7 Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning, 2007

8 www.seniorpolitikk.no 8 Kilde: Seniorpolitisk barometer, yrkesaktiv befolkning, 2007

9 www.seniorpolitikk.no 9 Begrepsmodning – erfaringer fra trygdeprosjektet under Nasjonalt Krafttak for seniorpolitikk Hvordan f å til en god seniorpolitikk hvis ingen vil v æ re senior? Fra ” de andre ” til ” oss selv ”, endring i bruken av seniorbegrepet Kulturendring, holdningsendring, krever tid og rom for refleksjon Kilde: AFI / A I Hilsen

10 www.seniorpolitikk.no 10 Seniorpolitikk – et paradigmeskifte? Fra et arbeidsevneperspektiv Fokus på helse, tilrettelegging og målinger Til et ressursperspektiv Kompetanseperspektiv Seniorer som en ressurs i/for arbeidslivet Seniorpolitikk er utviklingsarbeid Kilde: AFI / A I Hilsen

11 www.seniorpolitikk.no 11 I stedet for restarbeidsevne: Verdiskapning God virksomhetsøkonomi Muligheter Utvikling Faglig og personlig vekst Endringskompetanse Realkompetanse Mentor / veileder / inspirator Være med i framtidsplanene Forventninger / krav

12 www.seniorpolitikk.no 12 DNV Maritime i et brennhett arbeidsmarked DNVs personalmedarbeidere startet diskusjonen: Hvorfor løper alle (bare??) etter de som er nyutdannet? Kilde: DNV Maritime

13 www.seniorpolitikk.no 13 DNV i et brennhett arbeidsmarked Hopper alle til venstre kan det fort lønne seg å være den som hopper til høyre Kilde: DNV Maritime

14 www.seniorpolitikk.no 14 DNV Maritime i et brennhett arbeidsmarked Og diskusjonen fortsatte... Eldrebølge (Forholdsvis) færre yngre i jobb Realfag frister færre unge Mer konkurranse om arbeidskraften (og talentene) Kilde: DNV Maritime

15 www.seniorpolitikk.no 15 Målgruppen Erfarne ingeniører/ sivilingeniør med relevant bakgrunn som ønsket et karriereskift, men som var usikker på mulighetene pga. datoen på fødsels- attesten Kilde: DNV Maritime

16 www.seniorpolitikk.no 16 ”Teaserne” Kilde: DNV Maritime

17 www.seniorpolitikk.no 17

18 www.seniorpolitikk.no 18 Kilde: Seniorpolitisk barometer, ledere 2007

19 www.seniorpolitikk.no 19 Viktige satsingsområder for å få folk til å jobbe lenger. Ledelse Inkluderings- og antidiskrimineringsarbeid Kompetanse Seniorenes eget ansvar – bevisstgjøring Fjerne myter

20 www.seniorpolitikk.no 20 Sluttrapport fra livsfaseprosjektet i trydgdeetaten. ”Fortell meg at jeg er ønsket!” AFI-rapport 2 / 2006 Hvilke virkemidler kan få deg til å stå lenger i jobb: 61 %: Bli sett og verdsatt av nærmeste leder. 54 %: Klare signaler fra etaten om at jeg er ønsket. 34 %: Utvikling av kompetanse. 34 %: Fleksibel arbeidstid.

21 www.seniorpolitikk.no 21 KLP/ NOVA/ UIS prosjekt ”Lederes holdninger – eldre arbeidstakere” Halvparten av lederne i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak lar være å innkalle eldre jobbsøkere til intervju. 80 % av lederne i teknisk sektor og 46 % i sosial sektor er negative til å rekruttere eldre medarbeidere.

22 www.seniorpolitikk.no 22 Kilde: Seniorpolitisk barometer, ledere i arbeidslivet 2007

23 www.seniorpolitikk.no 23 Myter om eldre arbeidstakere 1.Vanskelig for å lære noe nytt Fakta: - Det er små endringer i læreevnen innenfor yrkesaktiv alder - Yngre har fortrinn i tilegnelsen av detaljer - Eldre har fortrinn i tilegnelse av helheter og sammenhenger - Situasjonen rundt læringen har større betydning for eldre 2. Mindre intellektuell kapasitet Fakta: - Forskning viser at friske eldre i all hovedsak beholder sin intellektuelle kapasitet til langt over pensjonsalder - Men sammensetningen av de ulike intellektuelle funksjoner forandrer seg

24 www.seniorpolitikk.no 24 Myter om eldre arbeidstakere forts. 3 Vanskelig for å omstille seg Fakta: - Omstillingsevne og –vilje er avhengig av hva en har erfart i livet / yrkeslivet og i hvilken grad og på hvilken måte man involveres i omstillingene 4Eldre er lite produktive Fakta: - Forskning viser at eldre yrkesaktive i gjennomsnitt er like produktive som unge, men det varierer med yrke

25 www.seniorpolitikk.no 25 Seniorenes sterke sider Sosialkompetanse: Menneskekunnskap Konflikthåndteringsevne Uttrykksevner Lederevner Problemkompetanse: Problemløsningsevne Vurderingsevne Refleksjonsevne/selvrefleksjon Helhetstenkning Taus kunnskap Strategisk tenkning Modenhet Ansvarlighet Interesse Verdier

26 www.seniorpolitikk.no 26 Når er det særlig viktig med et seniorperspektiv? Ved omorganiseringer Ved nedbemanning Ved organisasjonsutvikling Ved kompetanseutvikling Ved innføring av ny teknologi Den årlige medarbeidersamtalen


Laste ned ppt "Www.seniorpolitikk.no 1 IA-nettverksamling Oslo kommune 24.april 2008 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google