Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

I N N S T I L L I N G % Opplysninger om søkerne:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "I N N S T I L L I N G % Opplysninger om søkerne:"— Utskrift av presentasjonen:

1 I N N S T I L L I N G % Opplysninger om søkerne:
Utlysningsnr.: Stillingskode: Lønnsramme: Hjemmelsnr.: Lønnstrinn: Stillingsbetegnelse: Ledig stilling har vært behandlet i MBU Ja/nei Det foreligger stillingsbeskrivelse Ja/nei Stillingen er utlyst: Internt Eksternt, oppgi hvor Type stilling: % engasjement heltid deltid – prosent fast Vikariat Periode for vikariatet/engasjementet Arbeidstid 37,5 t/uke Navn på stillingsinnehaver ,6 t/uke Opplysninger om søkerne: Antall søkere totalt: Hvorav A: Overtallige (inkl. tilviste) B: Antall attførte, evt personer med tilretteleggingsbehov C: Deltidsansatte innen kommunen D: Kvinner E: Søkere med minoritetsbakgrunn Innkalte søkere til intervju: Søker nr: Navn: Deltakerne i intervjuet: Fra arbeidsgiversiden: 2 3 Fra arbeidstakersiden: 2 3

2 Innstillingsrekkefølge: Nr. på søker:
1: 2: 3: BEGRUNNELSE Ja Nei Forbud mot diskriminering er ivaretatt? Vurdering av likestillingsaspektet er ivaretatt, jfr.Likestillingsavtalen Evt tilretteleggingsbehov er gjennomgått (språk, deltid, funksjonsevne) Søkere med minoritetsbakgrunn er vurdert særskilt mht kvalifikasjoner Positiv særbehandling er vurdert 2 – 3 referanser er innhentet Vandelsattest er innhentet (gjelder kun enkelte stillinger) Vurdering av søkerne og begrunnelse for innstillingsrekkefølgen:

3 GODKJENNING OG KVALITETSSIKRING:
Arbeidsgiver med myndighet til å forestå ansettelse må kvalitetssikre at rekrutterings- og ansettelsesprosessen er gjennomført iht lov- og avtaleverket, og evt andre gjeldende regler i Oslo kommune. Interne rutiner for godkjenning og kvalitetssikring avgjøres i den enkelte virksomhet. Dato: _________________________________________ Ansvarlig leder __________________________________________ Personalavdelingen ARBEIDSTAKERORGANISASJONENES UTTALERETT: Innstillingen sendes tillitsvalgte som har deltatt i prosessen (Ved lederstillinger sendes denne til alle aktuelle organisasjoner). Evt uenighet fra arbeidstakersiden skal være skriftlig begrunnet. Dato: _____________________________ _____________________________ Arbeidstakerorganisasjon Arbeidstakerorganisasjon Vedlegg: Stillingsannonse Stillingsbeskrivelse Utvidet søkerliste


Laste ned ppt "I N N S T I L L I N G % Opplysninger om søkerne:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google