Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn.
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn. Oktober 2005 til mars 2006 Støttet av OU-fondet i Oslo Kommune

2 Om prosjektet Initiativtaker/prosjekteier; bydel Gamle Oslo
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Om prosjektet Initiativtaker/prosjekteier; bydel Gamle Oslo Prosjektledelse; Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Deltakere; bydelene Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Gamle Oslo Forankring; IA-avtalen og handlingsplanen for likebehandling og økt rekruttering av personer med minoritetsbakgrunn til stillinger i Oslo Kommune. Evaluering; IGOR Partner AS, senter for arbeidskultur, Stavanger

3 Prosjektgruppe Øyvind Henriksen;Utviklings- og kompetanseetaten (UKE)
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Prosjektgruppe Øyvind Henriksen;Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) Anne Brita Dyrdal; bydel Søndre Nordstrand Rowena B. Teodocio, bydel Grünerløkka Ingrid Eckhoff, bydel Gamle Oslo Solfrid H. Johansen, bydel Gamle Oslo John Ogunbona, Fagforbundet bydel Gamle Oslo Torgunn Algot, hovedlærer/veileder

4 Bakgrunn for prosjektet;
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bakgrunn for prosjektet; BGO; en del medarbeidere med minoritetsbakgrunn har flere utfordringer enn etniske nordmenn i forhold til å; komme tilbake etter langtidssykmelding komme i gang med attføringsopplegg (35,9%) Kan blant annet skyldes noen av følgende faktorer; Manglende språkferdigheter Mangel på relevant kompetanse/utdanning Mangle på kunnskap om arbeidslivets rettigheter og plikter – det norske byråkratiet Manglende valgmuligheter som følge av familiesituasjon, kjønnsroller Syn på sykdom/funksjonshemming, bla psykisk helse Arbeidsmiljø og lite sosialt nettverk

5 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Målgruppe Medarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, som er i ferd med å bli eller allerede er hyppig sykemeldt eller langtidssykemeldte - fra området barn- og unge/eldre og funksjonshemmede. Ledere med medarbeidere som deltar i programmet.

6 Hovedmål/Delmål Ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Hovedmål/Delmål Ansatte med etnisk minoritetsbakgrunn har bedret sine kommunikative ferdigheter mestrer sin nåværende arbeids- og livssituasjon på en bedre måte. er tilbake i ordinært arbeid eller motivert til å kvalifisere seg for annet arbeid eller utdanning. Ledere har økt sin kunnskap og erfaring med forbygging og håndtering av sykefravær i forhold til arbeidstakere med etnisk minoritetsbakgrunn. >>>>>>> Vi har utviklet en modell for oppfølging og kompetanseheving av sykemeldte medarbeidere generelt.

7 Utviklingsprogram/ressursfokus
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Utviklingsprogram/ressursfokus Veiledning Arbeidslivskunnskap Kommunikasjon/mestring Opprinnelig jobb/ny jobb. Mestrer arbeids og livssituasjon bedre. Attføring/utdanningsløp. Trening og utviklingsarena ”PÅ VEI TILBAKE” Arbeidsnorsk Refleksjon/ erfaringsdeling Lederopplæring

8 Om deltakerne 19 påmeldte, 13 gjennomførte hele programmet
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Om deltakerne 19 påmeldte, 13 gjennomførte hele programmet 12 kvinner og 1 mann Gjennomsnittsalder ca 40 år 6 fra BSN, 6 fra BGO og 1 fra BGA Opprinnelsesland Iran, Tyrkia, Pakistan, Sri Lanka, Eritrea. Utdanningsnivå: Fra hjemlandet - psykolog, sykepleier, regnskapsutd. videregående skole, grunnskole. Grunnskole og hjelpepleieutd. i Norge. 11 i assistent/ufaglærte stillinger, 2 i fagstillinger Status; 4,8 i jobb – høyt sykefravær, vært/i fare for bli langtidssykmeldte/falle fra 6 rehabiliteringspenger 2,2 sykmeldte 0 attføring 

9 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Grunnprinsipper Sikre representasjon av minoriteter i prosjektgruppa og undervisning Utfordrende og nødvendige diskusjoner i prosjektgruppa om erfaringer/holdninger i fht sykefravær og mangfold Skape like muligheter for kompetanse- og karriereutvikling - bevisst valg av særtiltak som virkemiddel Individuelle kompetansebehov, individuell tilpassing Fleksibilitet og justering av prosjektet underveis Fokus på både system, leder og individnivå. Trekke lederne aktivt med, prosjektet en del av ordinær sykefraværsoppfølging. Kontakt mellom veileder, leder og deltaker Forpliktende avtale med deltakere

10 2 dager a 4 timer pr uke i 6 måneder.
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Program for deltakere 2 dager a 4 timer pr uke i 6 måneder. Temaer; Kommunikasjon, selvhevdelse, sette egne grenser Stress og stressmestring Konflikt og konflikthåndtering Psykisk helse, sykdom, sorg og kriser; Rollen som sykmeldt Språk og kommunikasjon relatert til arbeidssituasjonen 25% - Gunhild Aakervik - Rosenhof Fysisk fostring/hvordan ta vare på kroppen Arbeidstakers plikter og rettigheter/arbeidslivskunnskap Profesjonalitet – mine kontra arbeidsplassens behov Tillitsvalgte og verneombud Jobbsøking/CV Kompetanse og karriereutvikling Eksterne besøk/informasjon

11 Program for deltakere Metodiske grep; Tid til å bli kjent
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Program for deltakere Metodiske grep; Tid til å bli kjent Fleksibilitet og justering underveis Mestring, utfordre egne grenser, Nettverk, trivsel, humor Individuell veiledning, Individuell utviklingsplan Tradisjonell undervisning og oppgaver Øvelser, rollespill, framlegg i plenum, diskusjoner Synliggjøre valgmuligheter Føle seg sett, være ønsket, etterspurt ved fravær Fysisk aktivitet Gjøre nye ting: svømmehall, stavtur, ta buss, utstilling, treningsstudio, restaurant, delta i andres høytidsfeiring

12 Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Program for ledere 6 halvdagssamlinger, 2 samtaler med deltaker, leder og veileder Kultur og ledelse IA - Oppfølging av sykmeldte Møte med den sykmeldte – kommunikasjon, roller og forventninger Den vanskelige samtalen Psykisk helse og innvandring Oslo kommunes verdigrunnlag/Handlingsplan for likebehandling og økt rekruttering av minoritetsbakgrunn i Oslo kommune

13 Resultater Frammøte 81,5% Status; 5,5 (4,8) deltakere i jobb
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Resultater Frammøte 81,5% Status;                                    5,5 (4,8) deltakere i jobb 3 (6) rehabiliteringspenger 1 (2,2) sykmeldte (lett hjerneslag) 3,5 (0) attføring innen kontor/data Alle har forbedret skriftlige norskferdigheter i enkel språktest.

14 Resultater Bedre muntlige ferdigheter i norsk
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Resultater Bedre muntlige ferdigheter i norsk Mer aktive og trygge i kommunikasjonen Fra offerrolle til å se ressurser/muligheter Syn på sykdom/helse, opptatt av mer enn egen smerte Mer utadvendte, ser andre, vise omsorg for hverandre Sette egne grenser på jobb/hjemme Syn på alder Åpenhet og tillit Fra tungsinn til latter – og tårer Nye erfaringer nye muligheter Avslutningsdagen Tegningene Maleriene Framleggene

15 Suksesskriterier Lokalisering BGO.
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Suksesskriterier Lokalisering BGO. Uformell omgang mellom prosjektgruppemedlemmer, deltakere, lærere. Nærhet til kompetanse, rådgiving BGO Skape gruppefølelse/Nettverk Mulighet for deltakere/leder til å påvirke innhold Gjøre nye ting innenfor ”trygge rammer” Intensitet/tid Justering av programmet underveis Ideologisk fundament/felles holdning/god planlegging/ Ressurser, godt samarbeid og entusiasme

16 Forbedringspotensiale
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Forbedringspotensiale Informasjon i forkant Rekrutteringsprosessen – unødvendig avgrensing iht eldre og funksjonshemmede/barn-unge Gruppen for spredd i ”sykemelding/fraværs-status” Tidspunkt for samlinger. Ledernes rolle/deltakelse Bydelene ulik praksis og involvering

17 Veien videre Avslutning av programmet
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Veien videre Avslutning av programmet ”Nedtrapping”, selvstendiggjøring Deltakerbevis Synliggjøring av lederansvar Oppfølging av deltakere i egen bydel Deltakerliste/nettverk Evaluering IGOR/Sluttrapport OU-fondet Formidling av resultater Oppfølgingsprosjekt høsten 2006

18 Noen spørsmål til ettertanke
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Noen spørsmål til ettertanke Hvilke erfaringer har overføringsverdi til arbeide med sykefravær og HMS generelt? Er det andre grupper det kunne vært aktuelt å lage særtiltak for. Når der det riktig å velge særtiltak som virkemiddel? Er det mulig å implementere de viktigste erfaringene fra prosjektet i det ordinære sykefraværs- og HMS-arbeidet?


Laste ned ppt "Utviklingsprogram for sykmeldte medarbeidere med minoritetsbakgrunn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google