Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Personalpolitisk strategi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Personalpolitisk strategi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Personalpolitisk strategi
Utvikling av personalpolitisk regnskap i Vann- og avløpsetaten (VAV) Presentasjon av ”Fagrapport personalressurser ” personalfaglig seminar august 2007

2 Tradisjoner og god praksis
Likestilling Rekruttere og beholde personer med minoritetsbakgrunn Attføring Velferdstiltak Individuelle løsninger Seniortiltak Viktig å videreføre og holde øye med !

3 Noen av utfordringene i Strategisk plan
En etat med kompetente medarbeidere En etat som gir medarbeidere muligheter- og som har medarbeidere som griper mulighetene En etat som gir medarbeidere utfordringer- og som har medarbeidere som tør å utfordre En etat hvor alle har to jobber – å gjøre jobben og å utvikle jobben

4 Litt om VAV og personalsituasjonen
En etat under byrådsavdeling for miljø- og samferdsel Lokalisert i Herslebsgt.5 og på Helsfyr, Skullerud og Oset vannrenseanlegg, og lageret på Veitvet Inndelt i 3 avdelinger: Administrasjonsavdeling, Markedsavdeling og Produksjonsavdeling

5 Litt om VAV forts. Pr : 396 fast ansatte, 97 kvinner og 299 menn 348 er heltidsarbeidende, 48 har redusert arbeidstid 23 stillingsbetegnelser, den største enkeltgruppen er fagarbeidere (77) 45 ledere, 8 kvinner og 37 menn 55,1 % av etatens ansatte er over 50 år, 17,9% er over 60 år Gjennomsnittsalderen er 49,8 år

6 Litt om VAV forts. Aldersgrensene i VAV er 70 år, 68 år, 65 år og 63 år I løpet av de neste 5 år vil 18 av de nåværende ansatte, hvorav 4 ledere, nå aldersgrensen for sine respektive stillinger I løpet av de neste 5 år vil 118 ansatte befinne seg i aldersspennet 62 år – 70 år, hvorav 21 ledere

7 Litt om VAV forts. I perioden 2003 – 2006 har etaten ansatt 84 nye medarbeidere, 25 kvinner og 59 menn Høsten 2006 ble det utlyst 5 stillinger som ikke resulterte i ansettelse 4 ansatte fikk nye stillinger, alle menn Ved årets slutt hadde 19 ansatte midlertidig andre oppgaver

8 Litt om VAV forts. I perioden 2003 – 2006 sluttet 96 fast ansatte, 18 kvinner og 78 menn 45 sluttet etter eget ønske 45 gikk over på pensjon, hvorav 18 med alderspensjon, 12 med AFP og 15 med uførepensjon 2 av 3 har vært ansatt 11 år eller mer i Oslo kommune Opplæringskostnadene utgjorde 1,45 % av etatens samlede utgifter til lønn

9 Litt om VAV forts. Sykefravær Fra 9,3 % i 2002 til 7,5% i 2006 I 2006
Kvinner 6,2%, menn 7,8 % Egenmeldingsfraværet var 1,5 % Langtidsfraværet var 3,5 %

10 Fagrapport personalressurser
Dataene som er presentert er hentet fra Fagrapport personalressurser 2006 Ble første gang utgitt for 2005 Skal gi ansatte, ledere og tillitsvalgte informasjon for hvert år og utviklingstrekk over tid Skal indikere tiltak og utviklingsbehov Skal forsøke å angi sammenheng mellom etatens strategiske plan og praksis

11 Fagrapport personalressurser forts.
Årsrapportering generelt Spesialtemaer som det også skal rapporteres på : Likestilling OXLO IA-atalen, sykefravær Seniortiltak

12 Erfaringer med fagrapporten
Godt mottatt Har på kort tid blitt et begrep Godt utgangspunkt for arbeid med personalpolitisk strategi – lokal handlingsplan Fortsatt forbedringspotensiale - hvilke data som skal være med og kvaliteten på dataene Fagrapporten for 2007 vil også inneholde ”opplevelsesdata” fra medarbeiderundersøkelse Ekstragevinst: Synliggjøring av arbeid

13 Bidragsytere – Fagrapport personalressurser 2006
Baard Paulsen Gro Merlid Kari Løken Marit Kristiansen Marit Villumsen May Sandmo Sidsel Røyrvik Stig Ørjan Øwre


Laste ned ppt "Personalpolitisk strategi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google