Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rutinens navn: ANSETTELSE Ansvarlig: Alle utlysninger skal klargjøres med personalnettverket, m.h.t overtallighet 1. -Vurdere den ledige stillingen. Hva.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rutinens navn: ANSETTELSE Ansvarlig: Alle utlysninger skal klargjøres med personalnettverket, m.h.t overtallighet 1. -Vurdere den ledige stillingen. Hva."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rutinens navn: ANSETTELSE Ansvarlig: Alle utlysninger skal klargjøres med personalnettverket, m.h.t overtallighet 1. -Vurdere den ledige stillingen. Hva har vi av kompetanse- hva trenger vi av ny/endret kompetanse, -Vurdere deltidsstillinger omgjort til heltid -Vurdere endring/omgjøring (må behandles i MBU) Tjenesteleder 2. -Utarbeide stillingsbeskrivelse/kravspesifikasjon/utlysningstekst, bl.a vudrere likestillingsperspektivet. -Vurdere intern/ekstern utlysning (NB-fortrinnsvis intern. Ekstern kun om det anses nødvendig for å få tak i kvalifiserte søkere). -Eventuell særannonse skal godkjennes av avdelingssjef. Tjenesteleder Avdelingssjef 3. -Kontakte personalnettverket for å få vurdert om bydelen har egne overtallige ressurser/ deltidsansatte -Hvis ikke sendes utfylt ”Registreringsskjema for ledig stilling” til lønnsseksjonen. Tjenesteleder 4. -Om nødvendig med endringer i teksten kontakte tjenesteleder.. -Sende kopi av utlysning til arkiv for registrering. Lønnsseksjonen 5. -Sende utlysningstekst med saksnummer til tjenestelederArkiv 6. -Informasjon til tillitsvalgte og likestillingsrepresentant om tidsplan for ansettelsesprosessen og utlysningstekst. Tjenesteleder 7. -Registrere søknader på søkerliste og utvidet søkerliste. -Sende melding til søker om at søknaden er mottatt. Tjenesteleder

2 8. -Vurdere, event. intervjue tilviste overtallige/deltidsansatte med tanke på om de er kvalifisert for stillingen – konferere med avdelingssjef. -Dialog med UKE. Tjenesteleder Avdelingssjef 9. -Utvelgelse og innkalling til intervju (drøfte med tillitsvalgte, likestillingsrepresentant hvem som skal innkalles og hva man skal vektlegge i intervjuet). Tjenesteleder 10. -Gjennomføre intervju. -Sjekke ansattregisteret (for aktuelle søkere) med hjelp fra lønnsseksjonen//personalnettverk. -Innhente referanser Tjenesteleder 11. -Skrive innstilling med begrunnelse. I begrunnelsen skal det fremkomme at likestillingsperspektivet / deltidsansatte er vurdert. -Vedlagt innstillingen skal det følge med:  søkerliste  utvidet søkerliste  kopi av kunngjøring/utlysningstekst Tjenesteleder 12. Innhente uttalelser fra aktuelle fagforeninger. -Foreningene skal ha innstillingen med vedlegg til uttalelse. Tjenesteleder

3 13 -Ved enighet om nr. 1 – skrive ansettelsesbrev og arbeidsavtale i 2 eksemplarer til søker (Dok. 25 § 2, en beholdes av arb.taker, en skal i personalmappa). -Ved uenighet om nr. 1 – drøfte saken med tillitsvalgte. -Ved fortsatt uenighet – saken går videre til avdelingssjef (dersom det ikke oppnås enighet i bydelen, sender bydelsdirektør saken til Byrådsavdeling for finans og utvikling til endelig avgjørelse). -Hvis nr. 1 takker nei, gjentas prosedyren for nr. 2 Tjenesteleder 14. -Orientere søkere som ikke har fått stillingen. -Oversende lønnsseksjonen (til personalmappa) : * Søknadspapirer med attester for den som har fått stillingen * Arbeidsavtale (original) * Velkomstbrev * Taushetserklæring Tjenesteleder 15 -Oversende til arkiv: * Kopi av søknaden, arbeidsavtale og velkomstbrev til den som er ansatt. * Kopi av orienteringsbrev til søkere som ikke har fått stil- lingen. * Alle søknadene til øvrige søkere, uten attester. * Utvidet søkerliste, innstilling med begrunnelse. * Eventuelt uttalelser fra fagforeningene. * Utlysningstekst Tjenesteleder 16. -Skrive tiltredelse første arbeidsdag. Tjenesteleder


Laste ned ppt "Rutinens navn: ANSETTELSE Ansvarlig: Alle utlysninger skal klargjøres med personalnettverket, m.h.t overtallighet 1. -Vurdere den ledige stillingen. Hva."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google