Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vurdere deltidsstillinger omgjort til heltid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vurdere deltidsstillinger omgjort til heltid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vurdere deltidsstillinger omgjort til heltid
Rutinens navn: ANSETTELSE Ansvarlig: Alle utlysninger skal klargjøres med personalnettverket, m.h.t overtallighet 1. Vurdere den ledige stillingen. Hva har vi av kompetanse- hva trenger vi av ny/endret kompetanse, Vurdere deltidsstillinger omgjort til heltid Vurdere endring/omgjøring (må behandles i MBU) Tjenesteleder 2. Utarbeide stillingsbeskrivelse/kravspesifikasjon/utlysningstekst, bl.a vudrere likestillingsperspektivet. Vurdere intern/ekstern utlysning (NB-fortrinnsvis intern. Ekstern kun om det anses nødvendig for å få tak i kvalifiserte søkere). Eventuell særannonse skal godkjennes av avdelingssjef. Avdelingssjef 3. Kontakte personalnettverket for å få vurdert om bydelen har egne overtallige ressurser/ deltidsansatte Hvis ikke sendes utfylt ”Registreringsskjema for ledig stilling” til lønnsseksjonen. 4. Om nødvendig med endringer i teksten kontakte tjenesteleder.. Sende kopi av utlysning til arkiv for registrering. Lønnsseksjonen 5. Sende utlysningstekst med saksnummer til tjenesteleder Arkiv 6. Informasjon til tillitsvalgte og likestillingsrepresentant om tidsplan for ansettelsesprosessen og utlysningstekst. 7. Registrere søknader på søkerliste og utvidet søkerliste. Sende melding til søker om at søknaden er mottatt.

2 Vedlagt innstillingen skal det følge med: søkerliste
8. Vurdere, event. intervjue tilviste overtallige/deltidsansatte med tanke på om de er kvalifisert for stillingen – konferere med avdelingssjef. Dialog med UKE. Tjenesteleder Avdelingssjef 9. Utvelgelse og innkalling til intervju (drøfte med tillitsvalgte, likestillingsrepresentant hvem som skal innkalles og hva man skal vektlegge i intervjuet). 10. Gjennomføre intervju. Sjekke ansattregisteret (for aktuelle søkere) med hjelp fra lønnsseksjonen//personalnettverk. Innhente referanser 11. Skrive innstilling med begrunnelse. I begrunnelsen skal det fremkomme at likestillingsperspektivet / deltidsansatte er vurdert. Vedlagt innstillingen skal det følge med: søkerliste utvidet søkerliste kopi av kunngjøring/utlysningstekst 12. Innhente uttalelser fra aktuelle fagforeninger. Foreningene skal ha innstillingen med vedlegg til uttalelse.

3 Ved uenighet om nr. 1 – drøfte saken med tillitsvalgte.
13 Ved enighet om nr. 1 – skrive ansettelsesbrev og arbeidsavtale i 2 eksemplarer til søker (Dok. 25 § 2, en beholdes av arb.taker, en skal i personalmappa). Ved uenighet om nr. 1 – drøfte saken med tillitsvalgte. Ved fortsatt uenighet – saken går videre til avdelingssjef (dersom det ikke oppnås enighet i bydelen, sender bydelsdirektør saken til Byrådsavdeling for finans og utvikling til endelig avgjørelse). Hvis nr. 1 takker nei, gjentas prosedyren for nr. 2 Tjenesteleder 14. Orientere søkere som ikke har fått stillingen. Oversende lønnsseksjonen (til personalmappa) : * Søknadspapirer med attester for den som har fått stillingen * Arbeidsavtale (original) * Velkomstbrev * Taushetserklæring 15 Oversende til arkiv: * Kopi av søknaden, arbeidsavtale og velkomstbrev til den som er ansatt. * Kopi av orienteringsbrev til søkere som ikke har fått stil- lingen. * Alle søknadene til øvrige søkere, uten attester. * Utvidet søkerliste, innstilling med begrunnelse. * Eventuelt uttalelser fra fagforeningene. * Utlysningstekst 16. Skrive tiltredelse første arbeidsdag.


Laste ned ppt "Vurdere deltidsstillinger omgjort til heltid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google