Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVHs kvalitetssystem PhD NVH: Januar 2007. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVHs kvalitetssystem PhD NVH: Januar 2007. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVHs kvalitetssystem PhD NVH: Januar 2007

2 Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

3 Evaluering av NVHs kvalitetssystem På vårparten i 2007 (ca i april) skal NVHs kvalitetssikringssystem av studiene evalueres. NVH får da besøk av en komité oppnevnt av NOKUT.

4 NOKUT-komiteen vil iht. kriteriene legge vekt på: Systemstruktur –(Hvordan vi har bygd opp systemet. Hvem har ansvar i systemet. Hvilke ordninger og aktiviteter inngår i systemet?) Dokumentasjon som systemet frembringer –(f. eks hvilke evalueringsresultater og indikatorer på kvalitet/svikt systemet frembringer) NVHs egen vurdering av denne dokumentasjon og hvordan NVH følger det opp –avvikshåndtering Komiteen vil altså ikke vurdere NVHs faglige kvalitet, men vil vurdere om vi har tilstrekkelige systemer for å sikre den.

5 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets - områder med overordnet mål og ansvar. Hele systembeskrivelsen ligger på internett under ”Kvalitetssystemet”: Kvalitetsområder

6 De seks kvalitetsområdene Styringskvalitet Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater Internasjonalisering Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester PhD utdanningen

7 Strukturen i kvalitetssystemet Kvalitetsområde 1(Ansvar og mål) Nøkkelelement 1 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) Nøkkelelement 2 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) –Aktivitet 3 (ansvar) Osv! Planlegging Evaluering ForbedringGjennomføring

8 Planlegging Gjennomføring Evaluering Forbedring PhD studiet Opptak Gjennomføring: -opplæringsdel -oppgaven Avslutning/disputas Sikre: Administrativ kvalitet Faglig kvalitet på stipendiaten og prosjektet Sikre: -faglig kvalitet på arbeidet -stipendiatens progresjon -stipendiatens faglige utvikling (opplæringsdel) -stipendiatens opplevde kvalitet Sikre: Administrativ kvalitet Faglig kvalitet på avhandlingen Avvikshåndtering

9 SFA Institutt UFE Opptak GjennomføringForbedring Evaluering Styret Studiekvalitets rapport fra Rektor Iverksettelse av tiltak Nøkkeltall/dataInstituttleder Instituttets rapport Rektor UFE PhD studiet Forsknings rådgivers utkast


Laste ned ppt "NVHs kvalitetssystem PhD NVH: Januar 2007. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google