Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NVHs kvalitetssystem Master NVH: Januar 2007. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NVHs kvalitetssystem Master NVH: Januar 2007. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."— Utskrift av presentasjonen:

1 NVHs kvalitetssystem Master NVH: Januar 2007

2 Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler skal ha et tilfredsstillende internt system for kvalitetssikring. Studentevalueringer skal inngå i systemet for kvalitetssikring.

3 Evaluering av NVHs kvalitetssystem På vårparten i 2007 (ca i april) skal NVHs kvalitetssikringssystem av studiene evalueres. NVH får da besøk av en komité oppnevnt av NOKUT.

4 NOKUT-komiteen vil iht. kriteriene legge vekt på: Systemstruktur –(Hvordan vi har bygd opp systemet. Hvem har ansvar i systemet. Hvilke ordninger og aktiviteter inngår i systemet?) Dokumentasjon som systemet frembringer –(f. eks hvilke evalueringsresultater og indikatorer på kvalitet/svikt systemet frembringer) NVHs egen vurdering av denne dokumentasjon og hvordan NVH følger det opp –avvikshåndtering Komiteen vil altså ikke vurdere NVHs faglige kvalitet, men vil vurdere om vi har tilstrekkelige systemer for å sikre den.

5 Oppbyggingen av kvalitetssystemet på NVH NVH har inndelt kvalitetssystemet i seks kvalitets - områder med overordnet mål og ansvar. Hele systembeskrivelsen ligger på internett under ”Kvalitetssystemet”: Kvalitetsområder

6 De seks kvalitetsområdene Styringskvalitet Inntakskvalitet –De studentene som starter ved NVH Program- og resultatkvalitet –Studieplan, undervisning og studentenes resultater Internasjonalisering Rammekvalitet –Undervisningspersonalet, bibliotektjenester, arbeidsmiljøet til studentene og studieavdelingens tjenester PhD utdanningen

7 Strukturen i kvalitetssystemet Kvalitetsområde 1(Ansvar og mål) Nøkkelelement 1 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) Nøkkelelement 2 (mål) –Aktivitet 1 (ansvar) –Aktivitet 2 (ansvar) –Aktivitet 3 (ansvar) Osv! Planlegging Evaluering ForbedringGjennomføring

8 Eksempel Planlegging Evaluering Forbedring Gjennomføring Nøkkelelement 3.4 Undervisningskvalitet: Kvalitetskrav: Informasjon, undervisning, veiledning, vurdering og sensur skal være av høy kvalitet. Aktivitet 1: Gjennomføre instituttenes undervisningsperioder og vurderinger (eksamen) i tråd med planer og regelverk. (prosess) Aktivitet 2: Gjennomføre og følge opp studentevaluering, selvevaluering og rapportering i tråd med fastlagt plan. (evaluering) Studieplan og forskrift legger rammer for undervisningsperioden. Hvordan prosessen og evalueringen skal foregå på er beskrevet i håndbok for blokkansvarlig og studentevaluerings- og rapporteringsrutinene.

9 Følgende aktiviteter evalueres av studentene: 2. Inntakskvalitet: Opptak og mottak 3. Program og resultatkvalitet: Studieprogramkvalitet Undervisningskvalitet 5. Rammekvalitet: Læringsmiljøet og støttesystemene

10 SFA Institutt SU Planlegging GjennomføringForbedring Evaluering Fagansvarligs rapport Styret Studiekvalitets rapport fra Rektor Studiekvalitets rapport fra SU Innspill fra VSU Utkast til studiekvalitetsrapport fra SFA Nøkkeltall/data Iverksettelse av tiltak UFEs rapport IU rapport Instituttets rapport Iverksettelse av tiltak på instituttnivå IU UFE blokk/studium


Laste ned ppt "NVHs kvalitetssystem Master NVH: Januar 2007. Lov om universiteter og høgskoler Krav til systemet: ▪§ 1-6. Kvalitetssikring (1)Universiteter og høyskoler."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google