Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hovedprofilen ToS Lill Kristiansen, Prof. Dr. Scient Inst. for Telematikk, NTNU

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hovedprofilen ToS Lill Kristiansen, Prof. Dr. Scient Inst. for Telematikk, NTNU"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hovedprofilen ToS Lill Kristiansen, Prof. Dr. Scient Inst. for Telematikk, NTNU lillk@item.ntnu.no www.item.ntnu.no/~lillk/

2 2 TOS for 4.kl. 10/11 Master oppgave IKKETEK**Fordyp.emneFordyp.prosjekt Valg 1 Valg 2 ING*EXPTEAM Valg 3 4160IT3010 forsk.met.inf Perspektiv** 5v 5h 4v 4h * Anbefaler sterkt MMI-faget tdt4180 ref. bl.a. interessant diskusjon i 4130 denne uka om PPCom-applik. ** Anbefalt SOS1015 (Grunnleggende organisasjonsteori) SOS1012 (Gruppeprosses, lagutvikling og deltakelse) 1, 2, 3 Velg osv....se item-websidene

3 3 Hva slags oppgaver gis i TOS? Ofte studier av en ekte, reell organisasjon som har/skal innføre ny teknologi eller der vi tror IKT ’har potensiale’ ’Organisasjon’ tolket vidt  fra en avgrenset avdeling i et firma  til privatbruk i en familiesetting eksempler neste foiler Merk: ToS-studenter nar nå har ttm4160/PDS som oblig. dermed en større tyngde innen applikasjonsutvikling/realisering gir større vektlegging på implementasjon/realisering i prosjekt/diplom

4 4 PPCom:Pervasive Personal Communication in an office environment Ser på håndholdt og fast video bruke sammen i kontorløsninger Vi hadde interessante diskusjoner om GUI på PPCom  MMI-faget på idi er svært relevant! MMI-faget er også relevant for andre på telematikk, (selv et managementsystem har et GUI) Strekt teknisk komponent på SIP-detaljer, modellering og applikasjonsutvikling

5 5 PPCom Mobilitet og multiple terminaler (noen faste) Samtidig bruk teknisk, brukeropplevelse, sikkerhet, mm Det er flere aktuelle oppgaver innafor videreutvikling av PPCom: Også rundt sikkerhet (IS), systemutvikling (TS), brukeropplevelse (ToS) mm

6 6 Koordinering: Bruk av trådløs telefon for mottak av pasientsignaler på sykehus Teknisk redundans: faste systemet ’i bunnen’ virker selv om IP er nede Ja, IP-nettet er nede! Planlagt (mye!) og ikke-planlagt Ja, det finnes steder i det nye sykehuset der pleiere jobber og det er svært dårlig trådløsdekning

7 7 Pasient PC på sengetun Vaktromsapparat PC-client to set up the responsibilities per room (i hht bemaningsplan) Rompanel Pasientterminal Anropspanel Våtsone Pasientpanel Patient signal system: How it works today: And possible improvements Ignore / timeout Reject Accept

8 8 Heibø: Koordinering for barn som bor i to hjem (’dispersed families’) H2005 Behov for å dele kunnskap/data om barnets avtaler og venner, så som liste til fotballaget, kampoversikt, tel.nr mv behov for å vite noe mindre om eks’ens nye avtaler /deiter ide: delt kalender på PC/mobil Teoribase: i hovedsak mediert kommunikasjon (dekket i SOS1010) Domenet skilte foreldre (leste stoff fra SVT-ansatt Moxness) Kvalitative metode Intervjuer med slike foreldre for kartlegging/tanker rundt behov og dagens praksis Kartlegging av relevant teknologi Overordna teknisk design av slikt system (teknisk sp.mål om tynn/tykk klient mm) http://www.item.ntnu.no/~lillk/stud-proj/Heibo-project.pdf

9 9 Eksempler på prosjekt+diplom innen samme organisasjon (helse) H04+V05 Eks.:Hjemmehjelpere i kommunehelsetjenesten (E-B Karlsen)  Mobile PDA-telefoner for data og for telefoni/meldinger  Kontekstbaserte tjenester som kalender, lokasjon mm  kartlegging av tidligere forsøk med dette  Kombinere lærdom fra det med ny teknologi  Sikkerhet/ helsenettet  http://www.item.ntnu.no/~lillk/stud-proj/karlsen- NSEP_jan2005.ppt http://www.item.ntnu.no/~lillk/stud-proj/karlsen- NSEP_jan2005.ppt

10 10 Tosterud: Studie av bruk av IKT-støtte for individuell plan (V2007) Individuell plan er lovfestet for gruppen av brukere med sammensatte behov eks. barn med handikapp, (spes.ped, fysioterapi, hjelpemiddelsentral, skole,..) voksne med sammensatte behov (psyk, økonomi, utdannelse,..) Sampro: et IKT-verktøy for a utvikle og følge opp individuell plan, webbasert med SMS-varsling (laget av andre) Hva skjer når ting går fra papir til IKT Hva skjer med brukeren (’pasienten’)  En solskinnshistorie: 1 bruker blei mye friskere Hva skjer med de forskjellige personene og instansene som skal samarbeide (inter-organisatorisk) Hva skjer når man får varsling på SMS når man er ’av vakt’? Forslag til ny versjon som håndterer mobil-aksess Diplomen er tilgjengelig via daim http://daim.idi.ntnu.no/soek/index.php http://daim.idi.ntnu.no/soek/index.php

11 11 ttm7 Konvergens Åpent for alle stud. på Telematikk Spesielt velegnet for ToS-studenter Læringsmål: FMC (fixed-mobile convergence).  Also papers discussing PCs and handheld devices in a work environment will be covered (service and user perspectives) IS/IT - telecom convergence (as seen from network and service/user perspectives). Digital media convergence is covered to some extent Private(home) and public (office) convergence.  Also presence and mediated communication regarding home offices and mobile workers will be covered.

12 12 Hva slags oppgaver gis i TOS? Ofte studier av en ekte, reell organisasjon som har/skal innføre ny teknologi eller der vi tror IKT ’har potensiale’ Studere dagens praksis (f.eks. kval. metoder) Kartlegge relevant teori, f.eks. teorier om mediert kommunikasjon, om organisasjoner/koordinering mv Kartlegge relevant teknologi og designe /realisere

13 13 Typisk ToS-oppgave Typisk med prosjekt og diplom innen det samme  Gjøre design av et nytt system basert på tekn. og org. krav  Prototype deler av dette systemet  bruk din tekniske kompetanse her!  Teste prototypen i lab eller i den ekte organisasjonen  Rapportere funnene Eller:  Studere en organisasjon før og etter innføring av et system som andre har laga.  Evaluere/foreslå endringer for dette systemet eller av organisatoriske forhold basert på din opparbeida kunnskap om teknologi og organisasjonens bruk

14 14 OS* og T** Understanding the (real) user requirements, e.g.. based on qual.methods high level techn.design implementation design technical testing (technical) evaluation user testing / assessment evaluation learning formulating user requirements OS T 1 2 (forts.) org. endring 2 (teknisk endring) 3 * OS og T er ikke så separert i virkeligheten. Eks. fra sykehus (muntlig) ** Testing kan evt. være i lab/kunstig omgivelse, ikke ekte organisasjon

15 15 Domenekunnskap / bruke 2 semester på samme domene Stor fordel å fortsette med samme organisasjon begge semestre (ikke krav, men ønskelig) Bedre domenekunnskap (om helsevesenet, om oljebransjen etc.) Noen mulige varianter der man fortsetter med samme Variant A  Høst: Observasjoner/kval. met. og høynivå design, fase 1  Vår: prototype og teste ut i lab, eller i ekte organisasjon, evaluere dvs.: fase 2 (evt. forenklet tekn.løsn.) + noe fase 3) Variant B:  Høst: Bygge prototype basert på designkrav fra andre (fase 2)  Vår: Sette prototypen i prøvedrift/ekte drift, la folk bruke den ’lenge’, gjøre observasjoner av teknologien i bruk, evaluere og foreslå (tekn. og org.) endringer (fase 3) Variant C:  Gjøre fase 1 om høsten og en ny fase 1 om våren (Lindeberg)

16 16 Hva med jobbmuligheter? Jobb i Accenture (Heibø) (omtalt på forsiden av Aftenposten) Jobber med e-goverment Systemutvikler i Brønnøysund med ’Alt Inn’ (Karlsen) nå flyttet til Oslo, konsulent Trainee i Visma (Lindeberg) Jobb i Creuna (Tosterud) lage webportaler (.net utvikling mm) og jobbe med organisasjonsutvikling og innføring av ny IKT i organisasjoner Jobb i Holthe prosjekt, Jobb i Statoil med IKT-løsninger Dr.stud. på Apertura, Dragvoll (Andreas Søyland) Moscito-prosjektet Han hadde dog brukt 1 sem. ekstra på mere sos-fag

17 17 Alternative vinklinger i ToS Teste ut prototypen i en lab-setting, ikke i en ekte organisasjon Da kan man lettere ta noen short-cuts i implementasjonen Men hva kan man da forutsi om ekte bruk i en ekte organisasjon? Også her bør lab-uttestingen planlegges før man implementerer Man kan også se på brukermedvirkning i metode(r) for å finne kravspesifiasjonene Bruk av rollespill, bruk av scenarier (evt. kollaborasjoner i en MDA setting) som ’grenseobjekter’ som både kan forstås av teknikere og av forskjellige brukergrupper som beslutningstagere og sluttbrukere (ansatte) Bygge en prototype som så presenteres i ’klasserom’ for en forenkla evaluering av de ekte brukerne Fikk de det de trodde de hadde bestilt? Vil de virkelig ha det de bestilte når de ser det på ekte? Evaluere/forbedre metoden ut fra pkt. over


Laste ned ppt "1 Hovedprofilen ToS Lill Kristiansen, Prof. Dr. Scient Inst. for Telematikk, NTNU"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google