Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klimakur 2020 Energikonferansen Sør 21.september 2010 Magnus Utne Gulbrandsen, Rådgiver, Klima- og forurensningsdirektoratet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klimakur 2020 Energikonferansen Sør 21.september 2010 Magnus Utne Gulbrandsen, Rådgiver, Klima- og forurensningsdirektoratet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Klimakur 2020 Energikonferansen Sør 21.september 2010 Magnus Utne Gulbrandsen, Rådgiver, Klima- og forurensningsdirektoratet

2 Klimakur 2020 Foto: Marianne Gjørv

3 Hvordan nå det nasjonale klimamålet? Innen 2020 -30% reduksjon i forhold til 1990 -2/3 på hjemmebane reduksjon på 15–17 millioner tonn. Foto: Marianne Gjørv

4 15 – 17 millioner tonn (12 – 14) 17.07.2014

5 Sektoranalysene - aggregert 17.07.2014

6 Makroøkonomisk analyse Benyttet SSBs makromodell MSG TECH Hva utløses av en avgift? - Teknologitiltak - Andre tilpasninger Hva koster det samfunnet? - Fanger opp ringvirkninger og tilbakevirkninger i økonomien 17.07.2014

7 Virkemiddelmenyer Foto: Erik Lorentzen Foto: Marianne Gjørv Foto: Erik Lorentzen

8 Meny 1: CO 2 -avgift med supplerende virkemidler Kostnadseffektivitet – forurenser betaler Avgift og supplerende virkemidler 1500 kr pr tonn Betydelige nedskaleringer i industrien. Betydelige avgiftsinntekter til staten. Foto: Marianne Gjørv

9 Resultat fra makrokjøringen:

10 Meny 2: Regulering og støtte Styrt teknologisatsing Dyreste tiltak – 2700 pr tonn Finansieres gjennom generell beskatning Konkurranseevnen i industrien mindre svekket Foto: Erik Lorentzen

11

12 Meny 3: Skjerme kvotepliktig sektor Kostnadseffektivitet innenfor kvotesystemet Dyreste tiltak 3400 - 4400 kr pr tonn Øvrige sektorer må redusere mer Svært vanskelig å nå målet Foto: Marianne Gjørv

13 Resultat fra makrokjøringen

14 Meny 4: Kvoter og supplerende virkemidler i kvotepliktig sektor Unngå de dyreste tiltakene Opprettholde konkurranseevne Avtale og fond Dyreste tiltak 3000 kr/t Skjermer industri mindre enn meny 3

15 Noen refleksjoner Utslippsprising alene ikke nødvendigvis den billigste løsningen - Ikke alle tiltak kan utløses av en avgift - Overgangskostnader ikke kvantifisert Forskjellsbehandling øker kostnadene - Fordeling - Globale utslipp 17.07.2014

16 Ja, det er mulig å nå målet! Raske beslutninger en forutsetning - Teknologiutvikling og implementering Økende potensial og reduserte kostnader på lenger sikt Langsiktighet i beslutningsprosesser St meld 2011 17.07.2014

17 Vite mer? www.klimakur2020.no


Laste ned ppt "Klimakur 2020 Energikonferansen Sør 21.september 2010 Magnus Utne Gulbrandsen, Rådgiver, Klima- og forurensningsdirektoratet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google