Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energikonferansen Sør 2010 UiA, Campus Grimstad Effektiviseringspotensial i industrien og virkemidler Jens Christian Fjelldal, Selvstendig/NHO Agder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energikonferansen Sør 2010 UiA, Campus Grimstad Effektiviseringspotensial i industrien og virkemidler Jens Christian Fjelldal, Selvstendig/NHO Agder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Energikonferansen Sør 2010 UiA, Campus Grimstad Effektiviseringspotensial i industrien og virkemidler Jens Christian Fjelldal, Selvstendig/NHO Agder

2 Totalt teknisk potensial i norsk landbasert industri (Kilde: Enova)  Totalt potensial: 27 TWh (29%) i forhold til referansebanen for 2020  12 TWh av totalt potensial er lønnsomt og kommer fra redusert bruk av primærenergi  Ytterligere 10 TWh av totalt potensial kommer fra ekstern utnyttelse av spillvarme fra industrien

3 Kostnadskurve for energieffektivisering

4 Tiltak for energieffektivisering Totalt teknisk potensial stammer fra 120 enkelttiltak som kan deles inn i 5 hovedkategorier:  Utnyttelse av lavtemperatur spillvarme; 13,3 TWh  Elektrisitetsproduksjon og kraftvarmeanlegg 1,8 TWh  Effektivisering av støttesystemer 4,3 TWh  Forbedret drift og kontroll 2,5 TWh  Industrispesifikke kjerneprosesser 4,9 TWh

5 Hvorfor gjennomføres ikke (lønnsomme) effektiviseringstiltak? Fem barrierer  Manglende ekstern infrastruktur (44% av potensiale)  Umoden teknologi (11%...)  Manglende bedriftsøkonomisk attraktivitet (58%)  Begrenset tilgang på kapital (54%)  Manglende bevissthet og kompetanse (39%) De fleste tiltakene hindres av flere barrierer, men heving av bevissthet og kompetanse alene ville frigjort 5,1 TWh

6 Effektivisering i offentlig sektor  Trondheim Smart City Energieffektiviseringsprosjekt (Trondheim kommune, Bellona og Siemens) Ett år etter igangsettelsen har prosjektet overoppfylt forventningene til at kommunen i løpet av ti år kan kutte strømforbruket med 22% ”- Allerede ser vi en strøm av ordførere fra hele verden som kommer for å lære av Trondheim. Det unike her er hvordan kommunen er handlingsorientert og samarbeider med alle aktører” Kilde: DN010810/Peter Löscher

7 Status på Agder  Mange gode prosjekter gjennomført eller på gang  Mye kompetanse  Mange planer KRITISK  Vilje til sektorovergripende samarbeid  Industriregime – risiko for nedlegging/karbonlekkasje  Arealplanlegging/strategi rundt infrastruktur

8 Oppsummering  ENERGIEFFEKTIVISERING = REDUSERT UTSLIPP AV KLIMAGASSER  BETYDELIG EFFEKTIVISERINGSPOTENSIALE I BÅDE PRIVAT OG OFFENTLIG SEKTOR.  VIKTIG Å KOMME I GANG MED Å BYGGE INFRASTRUKTUR FOR VARME  SYMBOLPROSJEKTER ER OGSÅ VIKTIGE  ENERGISTYRING ER EN DEL AV VIRKSOMHETERS SAMFUNNSANSVAR

9

10


Laste ned ppt "Energikonferansen Sør 2010 UiA, Campus Grimstad Effektiviseringspotensial i industrien og virkemidler Jens Christian Fjelldal, Selvstendig/NHO Agder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google