Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet  Satsingen har : program for barneskole, ungdomsskole.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet  Satsingen har : program for barneskole, ungdomsskole."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet  Satsingen har : program for barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring

2 Opplæringsloven § 9A Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring

3 Hvorfor barn og ungdom som målgruppe?  ca 15-20 prosent av barn og unge sliter i dag psykisk  ca fire til syv prosent sliter så mye at de trenger profesjonell hjelp  sterke fordommer  høy terskel for å søke hjelp

4 Hvorfor opplæringsprogram i skolen?  Ungdommer ønsker opplæring om temaet på skolen (Gallup 2000)  Skolene er en arena for å dele og drøfte verdier både generelt og som en del av læreplanene  Skolene er sentral for tre viktige grupper: lærere, foreldre og elever  Skoleelevene utgjør bare 20 % av befolkningen, men de representerer 100% av framtida vår!

5 Noen tanker………………  alle elevene vet at de bør spise fem om dagen  gå tusenvis av skritt  får utdelt kokebøker  er ikke i tvil om hva de skal gjøre når brannalarmen går  men…  mangler kompetanse på å ivareta egen psykisk helse

6 Hvordan hjelpe barn og ungdom  Ved å styrke mestringsevnen og den sosiale kompetansen, øker helsegevinsten betraktelig.  Fjerne vedvarende belastninger ved å gi sosial støtte  Oppnår størst forebyggende helsegevinst ved å bedre oppvekstmiljøet for barn flest  Toppstudien FHI 2007

7 Målsettinger for programmene i skolesatsingen:  Identifisere og snakke om følelser  Hvordan ivareta egen psykisk helse  Hvordan være venn for en som sliter  Kunnskap om hjelpeapparatet: Hvor og hvordan søke hjelp?

8 Evaluering  prosjektene vurdert positivt av lærere og elever  elevene har lært mer om psykisk helse og psykiske lidelser  gitt ungdom informasjon om hvor de skal søke hjelp  lærerne synes de får et verktøy i hverdagen  bedre klassemiljø NB Alle programmene vil være effektevaluert innen 2010. Zippys venner og Alle har en psykisk helse er effektevaluert

9 WEBSIDEN VELKOMMEN TIL PSYKISKHELSEISKOLEN.NO PSYKISK HELSE I SKOLEN består av skoleprogrammer som er lett å ta i bruk i barneskole, ungdomsskole og videregående opplæring. Programmene gir barn og ungdom kunnskap om psykisk helse, hvordan være venn for en som sliter og kunnskap om det lokale hjelpeappratet. Les mer om programmene under Grunnskole, VGO og Om oss. Last ned brosjyren for skolesatsingen.GrunnskoleVGO Om oss BROSJYRE_OPPLÆRINGSPROGRAMMER_PSYKISKHELSEISKOLEN (.pdf)OSJYRE_OPPLÆRINGSPROGRAMMER_PSYKISKHELSEISKOLEN (.pdf)

10 Avklaring:  Eleven må sette grenser for hvor personlig og privat en vil være – og samtidig respektere andres grenser og åpenhet  Noen elever blir mer berørt enn andre. Det er viktig å kunne trekke seg ut av prosessen og komme tilbake når ting er mer på plass  Programmene våre handler om hvordan håndtere egen og andres situasjon når livet går i motbakke

11 ZIPPYS VENNER Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

12 Programmet har som mål å lære barna  å mestre dagliglivets utfordringer og problemer  å støtte andre som har det vanskelig  å identifisere og snakke om følelser Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

13 6 MODULER 24 timer  Følelser  Kommunikasjon  Om å skape og å miste nære vennskap  Å takle konflikter  Endring og tap  Mestring Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

14 Tegning

15 Venner og uvenner Hvordan beholde en venn? Å mestre ensomhet og avvisning Hvordan takle konflikter med venner Hvordan få nye venner

16 Forsoningsblomsten Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

17 Evaluering av Zippys venner  Brian L. Mishara Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia, University of Quebec at Montreal  Mette Ystgaard Senter for selvmordsforskning og - forebygging Universitetet i Oslo Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

18 Sammenligningen viste at Elevene som deltok i programmet viste tydelig bedring i sosiale ferdigheter i forhold til  samarbeid,  positiv selvhevdelse  selvkontroll  evne til innlevelse i andres situasjon Et program fra Organisasjonen Voksne for Barn

19 Alle har en psykisk helse  8. Selvopplevelse og identitet  9. Annerledeshet  10. Frykt for det ukjente Utarbeidet av Rådet for psykisk helse

20 8. Trinn Selvopplevelse og identitet  Dag 1 - Velvære  Dag 2 - Problemer  Dag 3- Håp og mestring

21 Effekt av deltakelse over tre år  Elevene har fått økte kunnskaper om psykisk helse og psykiske lidelser  Elevene har redusert sine fordommer knyttet til psykisk helse og psykiske lidelser  Elevene har økt kunnskap om hjelpeapparatet og hvor de selv kan gå for å få hjelp  Elevene har økt tro på egen mestring Treårig evaluering av Universitetet i Tromsø 2005 - 2007

22 Effekt forts.  De som har deltatt i tre år har mest kunnskap  Grad av fordomsfulle holdninger reduseres for hvert år.  Konklusjon: Effekten av undervisingspakken er størst når den brukes alle tre årene

23 ”VIP” elever på VG1  - står for Veiledning og Informasjon om Psykisk helse hos ungdom  utviklet av Blakstad sykehus  bygger på tett samarbeid med skoleledelse og helsetjenesten på alle nivå  fagfolk kommer på skolebesøk, svarer på spørsmål og har dialog med ungdommene

24 Gjennomføringen  To dagers opplæringskonferanse  Samarbeidsmøte m kontaktlærere, helsepersonell  Informasjon til alle ansatte på skolen  Arbeid i klassene m kontaktlærer (3 t)  Klassebesøk m helsepersonell (2 t)  Evalueringsmøte VIP-koordinator på skolen ansvarlig for gjennomføringen

25  Kontaktlærer veileder klassen i temaet psykisk helse etter å ha deltatt på opplæringskonferanse  Ferdig utarbeidet lærerveiledning og elevheftet med konkrete forslag til gjennomføring Gjennomføring i klassen med kontaktlærer tre timer

26 ”STEP- ungdom møter ungdom” elever i VG2 og VG3  et program i regi av Voksne for Barn, tilpasset norske forhold  aktivitetstiltak som går over et skoleår  elevstyrt psykososialt miljøfag  elever og lærere får opplæring i å lede programmet

27 ”Venn1.no” elever i VG2 og VG3  utviklet av Mental Helse  en miks av samtale, øvelser, foredrag - personlig erfaring og informasjon fra kursholdere  tre timers gjennomføring

28 ”Hva er det med Monica?” for lærere, helsepersonell og andre som jobber med ungdom  gjør deg tryggere når du står overfor elever som sliter psykisk  gjør deg bedre i stand til å ta opp psykiske tema i undervisningen  lærere blir kurset av psykiatere/psykologer, samfunnsvitere og pedagoger ift ungdom og psykisk helse  utarbeidet av Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

29 Hvor mange har vi nådd?  Ca 100 000 elever (gjelder vgo)  ca 52% av landets vgs  400 ungdomsskoler fått materiell  Ca 20000 lærere/andre  Ca 170 skoler (zippy)


Laste ned ppt "Bakgrunn for satsingen  Oppstart 2004  Sosial- og helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet  Satsingen har : program for barneskole, ungdomsskole."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google