Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rapportering for god fagskolestatistikk - - utfordringer og forventninger Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 v/Norges Kreative Fagskole Innlegg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rapportering for god fagskolestatistikk - - utfordringer og forventninger Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 v/Norges Kreative Fagskole Innlegg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rapportering for god fagskolestatistikk - - utfordringer og forventninger Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 v/Norges Kreative Fagskole Innlegg ved nasjonal fagskolekoordinator Bård Inge Thun Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 1

2 2 Kort om koordinator ► Representerer fagskolerådet i Statistikkforum på vegne av offentlig sektor. Ikke medlem av rådet. ► Frikjøpt av landets fylkeskommuner og Helsedirektoratet som koordinator for fylkeskommunal fagskoleutdanning. ► Koordinerer bl.a. arbeidet i de nasjonale utvalgene NUTF og NUFHS. Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

3 3 Statistikk etterspørres ► Oppdatert og pålitelig statistikk for fagskolesektoren etterspørres jevnlig fra tilbydere men også fra samfunnet for øvrig ► Dagens statistikkmateriale er begrenset og til dels unøyaktig. Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

4 Materialet viser ► Stadig stigende studenttall ► Mange ønsker å gå på fagskole utenfor eget fylke Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 4

5 5 Endringer ved ny lov av 2003 ► Departementets ansvar for læreplaner forsvant og dermed kodesettet av 1998/99 ► Planer ble tilbydernes ansvar Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

6 Etablering av nasjonale utvalg ► Ønske om å etablere en nasjonal standard ► Nytt læringssyn og ny studentrolle ► Fokus på helhetskompetanse og tverrfaglighet ► Behov for omorganisering av studieinnhold Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 6

7 7 Omorganiseringen medførte ► Fag forsvant som resultatbærende enhet ► Emnesammensatte moduler kom i stedet ► Behov for nytt kodeverk ► Modulene kjennetegnes med unike modulkoder ► Tilbudene kjennetegnes med unike tilbudskoder Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

8 8 Omorganisering krevde ► Endret kultur ► Endret begrepsapparat ► En omstilling som kan være krevende i et skoleslag med så dype røtter. Mange skoler maktet ikke å omstille seg kjapt nok Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

9 9 Uryddig tallmateriale ► Bruk av gamle koder fra forrige planverk ► Sammenblanding med kodeverk for videregående opplæring da skoler og fylkeskommuner ikke raskt nok tok inn over seg fagskolen som eget skoleslag under egen lov ► SSB måtte legge inn antakelser, hadde vansker med å gå god for resultatene og valgte kun å publisere totaltall Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

10 10 Fleksibelt skoleslag - mange ulike gjennomføringsstrukturer ► Omfangsmål i timer, dager eller uker er lite egnet. ► Fagskolepoeng godt egnet Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

11 Utfordring for god rapportering Alle i rapporteringskjeden må ha god innsikt i utdanningstilbudets ► terminologi ► oppbygging ► systematikk Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 11

12 12 Noen forventninger til nytt rapporteringsregime ► Danne grunnlag for forskning og utviklingsarbeid innen sektoren ► Danne grunnlag for å finne frem til en lokalisering og fordeling av tilbudene som styrker skoleslaget ► Kartlegge mobilitetsmønstrene bak den høye andelen av gjestestudenter ► Danne grunnlag for god karriereveiledning Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

13 13 Hva skjer etter studiet?  Tar det lang tid å få jobb?  Hvordan er utdanningens relevans i forhold til jobbinnhold?  Hvor (geografisk) får en jobb? ► Aktuelt med kandidatundersøkelser som for annen tertiærutdanning?! Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011

14 Mer informasjon? ► Bård Inge Thun  Nasjonal fagskolekoordinator  Tlf. 909 18 812  bit@fagskole.org bit@fagskole.org Takk for meg! Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 14


Laste ned ppt "Rapportering for god fagskolestatistikk - - utfordringer og forventninger Informasjonsseminar for styreledere 1. juni 2011 v/Norges Kreative Fagskole Innlegg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google