Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan finansiere forskningsprosjekter? Harald Sveier.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan finansiere forskningsprosjekter? Harald Sveier."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan finansiere forskningsprosjekter? Harald Sveier

2 Forskningsrådet finansierer forskning på høyt internasjonalt nivå.  1. Grunnforskning Eksperimentell eller teoretisk virksomhet som primært utføres for å skaffe til veie ny kunnskap om det underliggende grunnlag for fenomener og observerbare fakta - uten sikte på spesiell anvendelse eller bruk. Begrepet strategisk grunnforskning brukes gjerne om grunnforskning som har en spesiell anvendelse eller bruk.  2. Anvendt forskning Virksomhet av original karakter som utføres for å skaffe til veie ny kunnskap. Anvendt forskning er primært rettet mot bestemte praktiske mål eller anvendelser.  3. Utviklingsarbeid Systematisk virksomhet som anvender eksisterende kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot å fremstille nye eller vesentlig forbedrede materialer, produkter eller innretninger, eller å innføre nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester

3 Forskningsrådets ulike styringssystemer  Strategiplan  Omhandler den overordnede strategien for hele programmets levetid  Handlingsplan  Lages hvert år, bygger på strategien og andre føringer.  Utlysning  Bygger på handlingsplanen, les utlysningen nøye!  Programstyret  7 stk + 2 vara + 2 observatører (FHF og IN)  Alle er eksterne.

4 Havbruksprogrammet i tørre tall Nye prosjekt ÅrAntall søknader Søknads beløp mill kr Totalbud Mill kr Fra NFR Mill kr Fra FHF Mill kr antall 20061562609955.5545 200711616011614.33.622 200899182116374.333 200910217811729.96.727 2010147265117Ca 30??

5 Norges Forskningsråd får 6 milliarder pr år Kilde: DN.no 28.03.2009

6 Hvilke Skalldyrprosjekter går nå finansiert av Havbruksprogrammet? Prosjekt tittelAnsvarlig Inst. Prosjekt- leder Improving scallop (Pecten maximus L.) spat production: Metamorphosis-inducing cues enhancing settling success Havforskning sinstituttet Sissel Andersen, Eliminating duck predation in mussel farms by exclusion nets development and experimental product testing NINA - Tromsø Sveinn AreHanssen Towards selective breeding of the great scallopNofima Marin AS Bjarne Gjerde, Tørrlagring av levende blåskjellOldermann Seafood AS Reinertsen, Helge R. Vannkvalitet, resirkulering og optimalisert algeproduksjon i klekkerier for torsk og kamskjell Scalpro ASMagnesen, Thorolf

7 Andre muligheter for å finansiere FoU?  SkatteFUNN  Rettighetsbasert, gir 20% på de totale prosjektkostnadene. Ikke ulønnet arbeid, Utbetales året etter.  VRI (Virkemidler for Regional Innovasjon)  Hvert fylke sitt prosjekt. Definerte fokusområder. Forprosjektstøtte, personmobilitet, kunnskapsmegling.  RFF (Regionale Forsknings Fond)  Kommer fra 1/1-2010, 7 fond, utlysning 15 april, regionale tema.  VP (Vestlandsprogrammet for nye marine arter)  Rogaland, Hordaland, Sogn&Fjordane, Møre&Romsdal

8 VP prosjekter. TittelFirmaStøtte fra VP Effektiv dyrkingsteknologi konsumøstersBømlo Skjell ASkr 1 000 000 Gytetidspunkt, yngelstørrelse og tettleik av setteskjel til havbeite med kamskjel Scallpro ASkr 1 000 000 Industriell utvikling av blåskjelnæringa på Vestlandet - forprosjekt Vestlands- programmet kr 450 000 Informasjonskonferanse - blåskjelHordaland blåskjelldyrkarlag kr 30 000 Betre overleving og kvalitet på blåskjel frå Vestlandet FASE 1 - forprosjekt Oldermann Seafood AS kr 270 000 Kommersielt kråkebollefôrSea Urchin Farm ASkr 2 000 000 TotaltKr 4 345 000

9 Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?


Laste ned ppt "Hvordan finansiere forskningsprosjekter? Harald Sveier."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google