Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del III - November 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del III - November 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del III - November 2005

2 Del III IT i kunnskapsledelse - prosjektarbeid Kap. 8 RennyBA@online.no

3 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen3 Litt repetisjon Potensialet! Potensialet! Hva er IT-støttet kunnskapsledelse Hva er IT-støttet kunnskapsledelse Ambisjonsnivå Ambisjonsnivå Hva slags IT-systemer kan støtte KF Hva slags IT-systemer kan støtte KF Hvordan komme i gang? Hvordan komme i gang?

4 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen4 IT-støtte - et potensiale! ‘What is new and exiting in the knowledge management area is the potential for using modern information technology’  Inter-, Intra- & Extranet with a browser  Groupware  Data warehouse & Data filters  Software agents  Expert systems etc.

5 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen5 KF systemer! Skape Skape Lagre Lagre Fange Fange Formidle Formidle Kunnskap ” ”IT-applikasjoner som understøtter og muliggjør organisasjonsprosesser for å

6 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen6 Ambisjonsnivå Tid Sluttbrukerverktøy Hvem vet hva? Hva de vet! Hva de tenker! Tekstb., Regneark & Mail Info om hvor info finnes Info som kan bli til kunnskap Info som brukes til tolkning Fase I II III IV Ambisjonsnivå for IT-støttet KL

7 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen7 Oppgave Sluttbruker- verktøy Hvem vet hva? Hva de vet! Hva de tenker! Distri- buere Tekstbehandl. Tekstbehandl. Kontorsirkulær Kontorsirkulær WEB-publisere WEB-publisere El. Kalender El. Kalender Presentasjoner Presentasjoner SammeSammeSamme Dele Gruppevare Gruppevare Intranett Intranett Nettverk Nettverk ePost ePost SammeSamme Fange & Forstå Database Database Datavarehus Datavarehus Samme Skape Kunstig Intelligens Kunstig Intelligens Ekspertsystemer Ekspertsystemer Abstrakt logikk Abstrakt logikk Generiske algoritmer Generiske algoritmer Intelligente agenter Intelligente agenter

8 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen8 Men! Husk! NB! Et initiativ for effektiv og systematisk KL må aldri starte med valg av leverandør eller system!

9 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen9 Hvordan komme i gang? Hva Hva vil vi oppnå med et KunnskapsForvaltningsSystem? vil det koste? Hvilke Hvilke fordeler vil systemene gi? Et forprosjekt!

10 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen10 Foretningsmål for Kunnskapsledelse Daglig leder KF-sjefen Systemansvarlig KF-sjefen Systemansvarlig Daglig leder KF-sjefen Daglig leder KF-systemets rammeverk Systemintegrasjon Applikasjon eller programvare Kunnskapsforvaltningen infrastruktur Org. av arbeid og støttefunksjoner Kost / Nytte - analyse Vurdering av KFS’s bidrag til KL Ambisjonsnivå for Kunnskapsledelse

11 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen11 Oppgaver i et forprosjekt

12 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen12 Faser i et KL-prosjekt

13 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen13

14 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen14 Alternative implementeringsstrategier

15 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen15 Suksesskriterier I Sammenheng med økonomisk forbedring eller foretningsmessig verdi -> Direkte: red. kostn. eller øke inntekter -> Indirekte: Økt omløpshastighet eller kundetilfredshet

16 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen16 Suksesskriterier II Teknisk og organisatorisk infrastruktur -> PCer i nett med Sluttbrukerverktøy, gruppevare og Internett-teknologi -> Def. roller og org. grupper som har evne til å til å tjene som ressurs i KF-prosjekter

17 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen17 Suksesskriterier III Standard, fleksibel kunnskapsstruktur -> Kunnskap er ikke lett definerbart (Fuzzy) :) kategorisering og mening endres -> Det er vanskelig å trekke relevant informasjon fra et kunnskapsvelv uten god struktur! -> Hvem skal ha kontroll med kategorier og nøkler?

18 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen18 Suksesskriterier IV Kunnskapsvennlig kultur -> Verdsetter og liker å dele kunnskap -> Oppmunter til å lære i og av oppgaven -> Erfaring, ekspertise og innovasjon står i høysete -> Fokus på gjenbruk av kunnskap

19 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen19 Suksesskriterier V Klare hensikter og klar tale! -> Kunnskapsledere må beslutte hvordan de mest effektivt kan kommunisere systemets mål og hensikt! :) Kjenn ditt publikum! Tilpass og forklar KL-terminologi slik at de kan applisere teorien til egen arbeidssituasjon!

20 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen20 Suksesskriterier VI Endring i motivasjonspraksis -> Det er ikke (alltid) naturlig for folk fra ulike disipliner til å dele kunnskap. -> Viktig forutsetning for en vellykket KL- prosess er å få alle funksjoner til å dele kunnskap! -> Å finne nye kilder for motivasjon er en konstant utfordring!

21 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen21 Suksesskriterier VII Mange kanaler for kunnskapsoverføring -> Internett, gruppevare etc. gir mulighet for bruk av mange kanaler - tekst, lyd, bilder osv. Bruk Dem! Men glem ikke personlig kontakt i overføring av kunnskap! Men glem ikke personlig kontakt i overføring av kunnskap!

22 IT i KunnskapsledelseDel III - Renny Bakke Amundsen22 Suksesskriterier VIII Støtte i organisasjonen! -> Alle ledd og nivåer i organisasjonen må forstå og ville for å få til et vellykket KF- system. -> Folk er ikke motstander av forandring men liker ikke å bli forandret! -> Sørg for støttespillere fra alle ledd i organisasjonen!


Laste ned ppt "IT i Kunnskapsledelse for BIs Bachelor i IT-ledelse Renny Bakke Amundsen Del III - November 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google