Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HISTORIKK  Stiftet i 1996  Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere  Drevet av tidligere rusmisbrukere  Partipolitisk og religiøst uavhengig  Landsdekkende.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HISTORIKK  Stiftet i 1996  Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere  Drevet av tidligere rusmisbrukere  Partipolitisk og religiøst uavhengig  Landsdekkende."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 HISTORIKK  Stiftet i 1996  Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere  Drevet av tidligere rusmisbrukere  Partipolitisk og religiøst uavhengig  Landsdekkende organisasjon  Faglig forankring i både helse- og sosialfaglig kompetanse  Støttet bl.a. av Sosial- og Helsedirektoratet og Helse Øst og Nord (og noen få kommuner….)

3 HVA GJØR VI?  Synliggjør tidligere rusmisbrukere som en ressurs i samfunnet  Arbeider for å ivareta rusmisbrukernes interesser  Informerer om integrering i samfunnet  Er et bindeledd mellom rusmisbrukere og offentlige kontorer  Arrangerer og deltar på seminarer og konferanser der rus er tema  Påvirker offentlige myndigheter for bedre tilrettelegging  Holder foredrag, og medvirker til kompetanseheving på rusfeltet  Samarbeider og samhandler med andre organisasjoner og offentlige etater og tjenester  Underviser på høyskoler og videregående skoler, der temaet er rus.

4 EKSEMPLER….  Brukerråd: Helse Øst, Aker sykehus, Akershus sykehus, Rus/psykiatri i Tromsø  Rusforum Innlandet  Prosjekt: Kvalitetsforbedring på rusfeltet med Sosial- og Helsedir.  Ekspertrådet på stortinget.  Kvalitetsutvalg – avd for rusrelatert psykiatri og avhengighet S.I.  Nettverkskontakt- kompetansesenteret for dobbeldiagnose rus og psykiatri.  Rådgivere for både offentlige og private aktører  Nettverkscafè  RioUng –ungdomsavdeling  Hasjrøykeslutt i Tromsø  Og mye, mye mer…..

5 RIO MENER:  Mer ressurser til integrering – tiden etter institusjonsopphold  Variert og mangfoldig behandlingstilbud  Mer øremerkede midler til kommunene  Bedre samarbeid med frivillig sektor  Større satsing på individuelle planer  Nei til sprøyterom  Ja til ”drug court”

6 KONTAKTINFO:  Hjemmeside:  Daglig leder: Jon Storaas –  Kontor: Oslo –  Nestleder: Kjell Skar –  Kontor: Gjøvik –  Styreleder: Ragnar Moan –  Kontor: Tromsø Andre kontorer: Drammen – tlf: Trondheim – tlf: Fredrikstad – tlf:

7


Laste ned ppt "HISTORIKK  Stiftet i 1996  Initiativtakere, tidligere rusmisbrukere  Drevet av tidligere rusmisbrukere  Partipolitisk og religiøst uavhengig  Landsdekkende."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google