Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Stjerneutvikling 1 Fra lodne tåker til kompakte objekter Stjerneutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Stjerneutvikling 1 Fra lodne tåker til kompakte objekter Stjerneutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Stjerneutvikling 1 Fra lodne tåker til kompakte objekter Stjerneutvikling

2 2 Innhold HR diagram Stjerneutvikling (Stjernehimmel)

3 Stjerneutvikling 3 Stjerner Styres av kampen mellom –Gravitasjonen som trekker innover –Trykk som presser utover Dannes av skyer av gass og støv som trekkes sammen av gravitasjon Holdes oppe av trykk fra gass og stråling

4 Stjerneutvikling 4 Tidlige stadier

5 Stjerneutvikling 5 Tidlige stadier

6 Stjerneutvikling 6 Stjernefabrikker

7 Stjerneutvikling 7 Kommende stjerner

8 Stjerneutvikling 8 Stjernefabrikk

9 Stjerneutvikling 9 Stjernedannelse og HR diagrammet Kilde: Universe, Kaufmann

10 Stjerneutvikling 10 Unge stjerner

11 Stjerneutvikling 11 Hovedseriestjerner Luminositet (L  ) 10 6 10 2 1 10 -2 10 -4 10 4 Absolutt magnitude -10 0 +5 +10 +1 5 -5 Spektralklasse O5M8B0F0A0G0K0M0 Overflate temperatur (K) 25 0008000600050004000300010 000 Regulus Sola Barnards stjerne Vega Sirius A Altair Eksempler: –Sola –Sirius A –Vega –Altair –Regulus

12 Stjerneutvikling 12 Hovedserie stjerner

13 Stjerneutvikling 13 Prosessen som gir stjernene lys Stjernene lyser fordi de er varme Stjernene er varme fordi de produserer energi ved hjelp av fusjonsprosesser

14 Stjerneutvikling 14 Energiproduksjonen i hovedseriestjerner 4H  He + energi m 4H >m He E=  mc 2 Energien gir stjernene varme og skaper et strålingstrykk

15 Stjerneutvikling 15 Energiproduksjonen i hovedseriestjerner Proton-Proton prosessen (små til middels stjerner)

16 Stjerneutvikling 16 Energiproduksjonen i hovedseriestjerner CNO-prosessen (massive stjerner)

17 Stjerneutvikling 17 Livet som hovedseriestjerne Masse M  Overflate temperatur K Spektral klasse Lystyrke L  Levetid 1 000 000 år 2535 000O80 0003 1530 000B10 00015 311 000A60500 1,57 000F53 000 16 000G110 000 0,755 000K0,515 000 0,504 000M0,03200 000

18 Stjerneutvikling 18 Bevegelser i HR diagrammet

19 Stjerneutvikling 19 Etter hovedserien Antares Luminositet (L  ) 10 6 10 2 1 10 -2 10 -4 10 4 Absolutt magnitude -10 0 +5 +10 +15 -5 Spektralklasse O5M8B0F0A0G0K0M0 Overflate temperatur (K) 25 0008000600050004000300010 000 Procyon A Aldebaran Mira Pollux Rigel Deneb Betelgeuse Arcturus Eksempler –Aldebaran –Rigel –Betelgeuse

20 Stjerneutvikling 20 Simulering i HR diagrammet

21 Stjerneutvikling 21 To åpne stjernehoper NGC 188 M67

22 Stjerneutvikling 22 Energiproduksjon etter hovedserien Fusjon av H i skall utenfor kjerna, fusjon av tyngre elementer i kjerna Heliumfusjon: Trippel  Karbonfusjon

23 Stjerneutvikling 23 Gamle løk-stjerner Jordas bane C-O kjerne He fusjonerende skall Sovende H fusjonerende skall

24 Stjerneutvikling 24 Energiproduksjon i kjerneprosesser

25 Stjerneutvikling 25 Fusjon i skall H He C Ne O Si Fe kjerne Gamle løk-stjerner Jupiters bane

26 Stjerneutvikling 26 Betelgeuse

27 Stjerneutvikling 27 De siste stadiene Hvordan stjerner ”dør” Hvordan grunnstoffer tyngre enn jern dannes Og hvordan grunnstoffer kommer ut i verdensrommet

28 Stjerneutvikling 28 Middels massive stjerner

29 Stjerneutvikling 29 Planetarisk tåke

30 Stjerneutvikling 30 Etter planetarisk tåke

31 Stjerneutvikling 31 Hvite dvergstjerner Masse som sola, radius som jorda Lyser fordi den er varm, avkjøles gradvis Sentrum består av kompakt krystallisert karbon(kjerner) Holdes oppe av trykket fra elektronene

32 Stjerneutvikling 32 Hvite dvergstjerner Luminositet (L  ) 10 6 10 2 1 10 -2 10 -4 10 4 Absolutt magnitude -10 0 +5 +10 +1 5 -5 Spektralklasse O5M8B0F0A0G0K0M0 Overflate temperatur (K) 25 0008000600050004000300010 000 Sirius B Procyon B Eksempler –Sirius B –Procyon B

33 Stjerneutvikling 33 Hvite dvergstjerner

34 Stjerneutvikling 34 Solas skjebne Som rød kjempe vil solas ytre lag være omtrent like langt ute som jordbanen Sola vil etter en tid som rød kjempe, bli en hvit dverg.

35 Stjerneutvikling 35 Krabbetåka Stoff slynget ut under supernova observert i 1054

36 Stjerneutvikling 36 Supernova Produserer grunnstoffer tyngre enn Fe Bringer grunnstoffene tilbake til verdensrommet

37 Stjerneutvikling 37 HHe LiBeBCNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe CsBa*HfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn FrRa** *LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu **AcThPaUNpPuAmCmBkCf Grunnstoffer oppsummering

38 Stjerneutvikling 38 Hyppigst forekommende grunnstoffer i jordskorpen Oksygen 48,3 (Vektprosent) Silisium27,7 Aluminium8,4 Jern5,0 Kalsium3,4 Magnesium2,4 Natrium2,2 Kalium1,7 Titan0,5 Hydrogen0,1

39 Stjerneutvikling 39 HHe LiBeBCNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe CsBa*HfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn FrRa** *LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu **AcThPaUNpPuAmCmBkCf Hyppigst forekommende i jordskorpen

40 Stjerneutvikling 40 Essensielle grunnstoffer for planter Makroelementer –Nitrogen –Kalium –Kalsium –Magnesium –Fosfor –Svovel Mikroelementer (sporelementer) –Jern –Bor –mangan, –Sink –Kobber –Molybden –Klor –Nikkel Oksygen, hydrogen og karbon tilføres i form av vann og karbondioksid

41 Stjerneutvikling 41 HHe LiBeBCNOFNe NaMgAlSiPSClAr KCaScTiVCrMnFeCoNiCuZnGaGeAsSeBrKr RbSrYZrNbMoTcRuRhPdAgCdInSnSbTeIXe CsBa*HfTaWReOsIrPtAuHgTlPbBiPoAtRn FrRa** *LaCePrNdPmSmEuGdTbDyHoErTmYbLu **AcThPaUNpPuAmCmBkCf Nødvendig for plantene

42 Stjerneutvikling 42 Etter supernova Det meste eller hele stjerna slynges ut i verdensrommet Rest etter supernova: –Nøytronstjerne –Sort hull

43 Stjerneutvikling 43 Nøytronstjerner Mellom 1,4 og 3 solmasser Radius ca 30 km Består i all hovedsak av nøytroner Holdes oppe av trykket fra nøytronene

44 Stjerneutvikling 44 Sorte hull Gravitasjonen vinner Ingen fast overflate Schwarzschild radius –avstanden hvor ikke engang lyset slipper unna Sorte hull kan sees via påvirkinger på stjerner og støv/gasskyer rundt –Røntgenstråling –Stjerners bevegelse

45 Stjerneutvikling 45 Cygnus X-1

46 Stjerneutvikling 46 Masse på tur inn i et sort hull

47 Stjerneutvikling 47 Galaksens sentrum Animasjon: http://www.youtube.com/watch?v=duoHtJpo4GYhttp://www.youtube.com/watch?v=duoHtJpo4GY

48 Stjerneutvikling 48 Hestehodetåka Emisjonståke Oriontåka Stjernefabrikk Betelgeuse Rød superkjempe Til Pleiadene Ung åpen stjernehop Til Sirius Hovedseriestjerne med hvit dverg i bane Rigel Blå superkjempe Til Procyon Stjerne med hvit dverg i bane Til Tyrens horn og Krabbetåka Supernovarest med nøytronstjerne  3 Orionis Hovedseriestjerne

49 Stjerneutvikling 49 Skumrings- trekanten Cygnus X1 Sort hull som spiser en stjerne Ringtåka Planetarisk tåke

50 Stjerneutvikling 50 Stjernehjul


Laste ned ppt "Stjerneutvikling 1 Fra lodne tåker til kompakte objekter Stjerneutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google