Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrevalg ved HF høsten 2012 Administrativt ledermøte 20.8.12 Inger-Johanne Ullern.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrevalg ved HF høsten 2012 Administrativt ledermøte 20.8.12 Inger-Johanne Ullern."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrevalg ved HF høsten 2012 Administrativt ledermøte 20.8.12 Inger-Johanne Ullern

2 Reglementer UiOs valgreglement –http://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/rektorvalg- reglement.xmlhttp://www.admin.uio.no/admhb/reglhb/orgadm/rektorvalg- reglement.xml Normalregler for instituttene –http://www.hf.uio.no/for- ansatte/organisasjon/beslutninger/normalregler.htmlhttp://www.hf.uio.no/for- ansatte/organisasjon/beslutninger/normalregler.html –Evt innarbeidet i egne styrings- og administrasjonsereglementer HFs styrings- og administrasjonsreglement –http://www.hf.uio.no/for- ansatte/organisasjon/beslutninger/styringsreglement- hf.htmlhttp://www.hf.uio.no/for- ansatte/organisasjon/beslutninger/styringsreglement- hf.html Retningslinjer for studentmedvirkning ved HF –http://www.hf.uio.no/livet-rundt- studiene/studentdemokrati/studentmedvirkning- retningslinjer.htmlhttp://www.hf.uio.no/livet-rundt- studiene/studentdemokrati/studentmedvirkning- retningslinjer.html

3 Informasjon Arrangere valg ved UiO: –http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/arrangere-valg/http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/arrangere-valg/

4 Fakultetsstyret Elektronisk valg 29.10.-2.11. –2 valgkretser: Studenter og midlertidig vitenskapelig ansatte. –Valgperiode 2013 –Informasjonsmøter og forslagsfrist 22.10. –Klagefrist 16.11.

5 Instituttstyrene UiOs valgreglement, kapitlene 1 og 5UiOs valgreglement 4 valgkretser: –Fast vitenskapelig ansatte (3 representanter) –Teknisk og administrativt ansatte (1 representant) –Midlertidig vitenskapelig ansatte (1 representant) –Studenter (2 representanter) Antall vararepresentanter er lik antall representanter Forslag om eksterne styrerepresentanter –Vedtas av fakultetsstyret etter forslag fra instituttstyrene Styreperiode 2013-2016 –Studenter og MVA 2013

6 Instituttstyrevalg: Forberedelser Forberedelser i fakultetets valgstyre: Valgtidspunkt –Oktober eller november (valgreglementet) –Unngå uka for valg til fakultetsstyret –Ved forrige valg i 2008 felles valgdato 21.11. –Forslag: Uke 47, 19.-22.11. Frist for kandidatforslag: 2 uker før valget. Forberedelser i instituttstyret: –Valgstyre Oppnevnes av instituttstyret (september) –Elektronisk valg men instituttstyret kan bestemme at valget skal avholdes som postvalg eller urnevalg (september) –Valgoppgjørsform for studenter Listevalg eller preferansevalg (september)

7 Instituttstyrevalg: Forberedelser forts. Forberedelser i instituttets valgstyre/administrasjon –http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/arrangere-valg/http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/arrangere-valg/ –Sende e-post til valgkretsene og be om forslag til kandidater Forslag til kandidater: Valgreglementet § 9Valgreglementet Krav om kjønnsmessig balanse: Valgreglementet § 9Valgreglementet –Sjekke stemmerett og valgbarhet, godkjenne kandidater Stemmerett: Valgreglementet § 5 og Retningslinjer for studentmedvirkning ved HF ”Allmøtet”, 2. avsnitt.ValgreglementetRetningslinjer for studentmedvirkning ved HF Valgbarhet ansatte: Valgreglementet § 6Valgreglementet Valgbarhet studenter: Valgreglementet § 7Valgreglementet Underrette kandidatene om forslag –Kandidatpresentasjon Ved forslagsfristens utløp Nett/informasjonsmøter …

8 Instituttstyrevalg: Forberedelser forts. Forberedelser i fakultetsadministrasjonen –Bestille manntall og elektronisk valg: evalg-bestilling@admin.uio.no –Søke om fritak fra Reglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutterReglement for tilsetting og valg av ledere ved fakulteter og institutter –Felles informasjon i HF-aktuelt

9 Instituttstyrevalg: Gjennomføring Valg av tilsatte: Forholdstallsvalg som preferansevalg Opptelling av stemmer - sett av tid siste valgdag. Instituttets valgstyre innkalles for å delta med valgoppgjøret og godkjenne valget. –Valgstyret tar stilling til om noen innkomne stemmer skal forkastes. Lag valgprotokoll. Valgprotokoll sendes til det organet det er blitt foretatt valg til. Resultatet av valget kunngjøres straks av instituttvalgstyret. Klagefrist 8 dager etter kunngjøring –Valgreglementet § 19Valgreglementet

10 Instituttstyrets eksterne medlemmer Oppnevning i Fakultetsstyrets møte 7. desember Leveringsfrist for forslag fra instituttene 23. november Oppnevningsbrev fra fakultetet snart etter møtet 7.12.


Laste ned ppt "Styrevalg ved HF høsten 2012 Administrativt ledermøte 20.8.12 Inger-Johanne Ullern."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google