Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

19.03.2012 19:12 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge1 1. Alder N Denne undersøkelsen1475.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "19.03.2012 19:12 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge1 1. Alder N Denne undersøkelsen1475."— Utskrift av presentasjonen:

1 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge1 1. Alder N Denne undersøkelsen1475

2 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge2 2. Kjønn N Denne undersøkelsen1472

3 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge3 3. Morsmål N Denne undersøkelsen1476

4 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge4 4. Yrke 1Leder/Sykepleier i lederstilling 2Sykepleier 3Hjelpepleier/omsorgs arbeider/helsefagarb eider 4Uten formell helsefagutdannelse 5Annet N Denne undersøkelsen1471

5 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge5 6. Fylke N Denne undersøkelsen1476

6 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge6 7. Hvor lenge har du jobbet i yrket? N Denne undersøkelsen1471

7 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge7 8. Jobber du heltid eller deltid? N Denne undersøkelsen1445

8 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge8 18. Får dine pasienter/brukere dekket følgende grunnleggende behov og rettigheter? 1Riktig kosthold 2Hygiene 3Av- og påkledning 4Toalettbesøk 5Individuell døgnrytme 6Sosial kontakt og aktiviteter 7Livsnødvendig pleie 8Medisinsk oppfølging 9Legetilsyn 10Rett til medbestemmelse 11Rett til verdig alderdom 12Rett til å ikke dø alene

9 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Riktig kosthold N Denne undersøkelsen1476

10 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Hygiene N Denne undersøkelsen1476

11 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Av- og påkledning N Denne undersøkelsen1476

12 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Toalettbesøk N Denne undersøkelsen1476

13 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Individuell døgnrytme N Denne undersøkelsen1476

14 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Sosial kontakt og aktiviteter N Denne undersøkelsen1476

15 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Livsnødvendig pleie N Denne undersøkelsen1476

16 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Medisinsk oppfølging N Denne undersøkelsen1476

17 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Legetilsyn N Denne undersøkelsen1476

18 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Rett til medbestemmelse N Denne undersøkelsen1476

19 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Rett til verdig alderdom N Denne undersøkelsen1476

20 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Rett til å ikke dø alene N Denne undersøkelsen1476

21 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge21 Har du noen gang varslet om avvik? 1Aldri ganger siste året ganger siste året 4Mer enn 15 ganger siste året N Denne undersøkelsen1463

22 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge22 Hvis ja, opplever du at det fører til forandring? N Denne undersøkelsen1281

23 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge23 Skjer det at pasienter dør alene på din arbeidsplass? N Denne undersøkelsen1476

24 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge24 Hvis ja, hvor ofte? N Denne undersøkelsen688

25 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge Har du opplevd kritikkverdige episoder som følge av at ansatte snakker for dårlig norsk? N Denne undersøkelsen1473

26 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge26 Opplever du at pasienter medisineres for at de skal bli lettere å håndtere og mer medgjørlige for personalet? N Denne undersøkelsen1476

27 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge27 Har du det siste året opplevd at det har vært nødvendig å bruke tvang eller makt som ikke har hjemmel i lov? N Denne undersøkelsen1458

28 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge28 I hvilke tilfeller har det vært nødvendig å bruke tvang eller makt? Du kan sette flere kryss. 1Vi har dessverre måttet ty til tvang i dusj/toalett/stell- situasjoner 2Vi har dessverre måttet låse beboere inne 3Når pasienter ikke vil ta sine medikamenter 4Vi har dessverre måttet ty til tvang under mating/spising 5Annet N Denne undersøkelsen566

29 :12 Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge29 Ville du selv valgt å bli gammel/dø på sykehjem i Norge? N Denne undersøkelsen1461


Laste ned ppt "19.03.2012 19:12 www.questback.com Fagforbundet og FBI ser på helse-Norge1 1. Alder N Denne undersøkelsen1475."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google