Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo barnevernsamband 09.04.10 Barn i barneverninstitusjon og tilsyn utfordringer og anbefalinger Torill Tjelflaat Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo barnevernsamband 09.04.10 Barn i barneverninstitusjon og tilsyn utfordringer og anbefalinger Torill Tjelflaat Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Barn i barneverninstitusjon og tilsyn utfordringer og anbefalinger Torill Tjelflaat Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge NTNU Samfunnsforskning AS BUS@Samfunn.no BUS@Samfunn.no

2 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Referanser Barn og unges medvirkning i barneverninstitusjon (Tjelflaat og Ulset 2007 ) Medvirkning i dagliglivet Tilsynet som ”medvirkningsverktøy” ---------------------------  Intervju med barn og unge i institusjon i Midt-Norge (N=17 (5))  Intervju med tre tilsyn (N=6)  Intervju med ledere/ansatte (N=12) ”Det er folk som spør meg hvordan jeg har det og hvor kjedelig det er og sånn” (Tjelflaat og Skårstad Storhaug 2009) Barn i institusjon og deres møte med Tilsynet -----------------------------  Intervju med barn sju til tolv år i institusjon (N=14)  Intervju og observasjon ved 4 tilsyn

3 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Barnas kunnskap om tilsynet De fleste hadde lite kunnskap -Kunne ikke skjelne mellom ulike hjelpere -Var opptatte av andre ting Noen få hadde svært god kunnskap -De visste hvem som kom -De visste hvorfor de kom: ”for å se om jeg har det bra” Vi fant klar sammenheng mellom institusjonens innstilling til tilsynet og barnas kunnskaper om dette

4 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Hva er det ”å ha det bra”?  De voksne må være snille  De må ikke slå  De må passe på oss  De må være sammen med oss  Vi må få være sammen med venner  Vi må ikke kjede oss  Vi må få ha de tingene vi vil på rommet vårt ”De må forstå meg når jeg har det vondt, når jeg ikke vil være på rommet mitt, og når jeg ikke trives” (gutt ni år)

5 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Tilsynsbesøket  Om å sitte på stua  Eller på rommet  Kjedelig å snakke med tilsynet  Redd for ikke å strekke til  Tilsynet kan gjøre det verre - strengt nok fra før  Likte ikke at tilsynet satt og skrev

6 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Helhet og fragmentering

7 Oslo barnevernsamband 09.04.10 Anbefalinger ”Tilsynet bør vise at de spiller på lag med de minste barna”  Tilsynsbesøk med de minste barna bør være målrettet og planlagt også fra institusjonen  Institusjonen må tilrettelegge for besøk, og skape ro rundt dette  Tilsynet bør ta seg god tid og utvide sitt aktivitetsrepertoar  Tilsynssamtalen bør gjennomføres på barnas rom  Det bør vurderes om alle tilsyn i barneinstitusjonene skal være anmeldte  Antall tilsynsbesøk bør økes fra to til fire hvert år - lengre besøk?


Laste ned ppt "Oslo barnevernsamband 09.04.10 Barn i barneverninstitusjon og tilsyn utfordringer og anbefalinger Torill Tjelflaat Barnevernets utviklingssenter i Midt-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google