Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Barne – og familieetaten Kringsjå ungdomshjem Dilemmaer og muligheter når tvang er nødvendig Magne Kronborg 27. mai 2008.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Barne – og familieetaten Kringsjå ungdomshjem Dilemmaer og muligheter når tvang er nødvendig Magne Kronborg 27. mai 2008."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Barne – og familieetaten Kringsjå ungdomshjem Dilemmaer og muligheter når tvang er nødvendig Magne Kronborg 27. mai 2008

2 2 Kringsjå MultifunC Overordnet behandlingsmål –Spesifikk behandlingsplan – miljø med analyser –Ukentlig behandlingsmål Atferd skole fritid –Tegnøkonomi

3 3 Kringsjå MultifunC Overordnet behandlingsmål forts. –ART sosial ferdighetstrening sinnekontroll Moralsk resonnering –Motiverende intervju –Generell miljøterapi med basis i hva forskning sier om læring og institusjonsmiljø

4 4 Behandlingsteam Med utgangspunkt i behandlingsplan, konkretisere kortsiktige ukesmål Foreta analyse omkring kortsiktig mål Bringe forberedt informasjon inn i behandlingsmøter Gjøre informasjon tilgjengelig for andre i eget team

5 5 Analyser Alle intervensjoner basere seg på analyse Delmål og intervensjoner skal baseres på analyser Problematferd eller manglende oppnådde ukesmål skal analyseres MultifunC tenker systemisk = analyser

6 6 Analyser forst. MST analyser Funksjonsanalyser Gjerne begge deler – på samme problem Terapeutisk redskap mot formøter/ behandlingsmøter Metodikk – når vi inkluderer ungdommene i dette

7 7 Endring til det bedre under institusjons- behandlingen Tro på behandlings- opplegget. Det fungerer! Tro på endring. M har økt fokus på dagtilbud som viktig. Familien mer åpne og foreldre motivert for å bruke eget nettverk til hjelp fremover. M isolerer seg mindre på rommet sitt. Familien planlegger sammen i forkant, og har regler og strategier hjemme. Mor og far utfyller hverandre fremfor å krangle om forskjelligh et. For- ståelse for hverandres roller. M får ikke manipulert i samme grad, voksne samkjørte. Bedre tilsyn og kontroll Far er mer aktivt deltagende Positiv stemning i familien. Harmoni mellom foreldre. Alle i familien tar mer hensyn til hverandre. M mer åpen, tar initiativ til samtaler og forteller om egen hverdag. Mer aktiv sosialt hjemme. M gjør ikke kriminelle handlinger. Ruser seg sjelden. M har fått enda større motivasjon til rusfrihet. M forestiller seg mindre for andre, mer avslappet fordi han ikke har gjort noe galt, ikke dårlig samvittighet. M har fått jobb og jobber hver dag. Står opp. Foreldre mer samkjørte, planlegger og deler info i større grad. Foreldrene har skjønt tanken bak belønningssystemet, fokus på positiv atferd. M mestrer jobben, gode opplevelser i hverdagen. Mor og far mer obs på foreldrestil: ettergivend e/autoritær. Mer like ovenfor M nå. Foreldrene er stort sett enige. Har lært seg til handlings- alternativer. M åpner mer opp for kontakt med gamle, gode venner. Fått seg kjæreste. M bedre form både psykisk og fysisk, ser bedre ut, mindre deprimert over lang tid. Mindre skyld og skam hos M og far.

8 8 Miljøteamets hovedoppgaver Skape et behandlingsmiljø som jobber med verktøyene vi er satt til å håndtere Skape et miljø der vi modellerer og trener Skape et trygt sted for ungdommene Skape et sted med trygge, tydelige og samkjørte voksne, som har de samme forventningene til ungdommene

9 9 Godt terapeutisk miljø Vi skal ha kontroll og være tydelig på krav og forventninger, men ikke unødvendig kontroll Tilpasning til institusjonsmiljøets regler og rutiner er viktig

10 10 Utfordringer Inkonsistent bruk av atferdsteoretiske teknikker –Modellering –Rollespill –Forsterkningssystemer og forsterkninger Stor andel av ustrukturert tid for ungdommene Lite effektiv monitorering når ungdommen er utenfor institusjonen

11 11 Utfordringer forts. Mangel på involvering av familie Avslutning av opphold ofte basert mer på tid enn på ferdigheter og utvikling Ettervern er ofte frivillig eller ikke-eksisterende

12 12 Kognitiv atferdsteori Kognitive TeorierSosial Læringsteori Hva skal forandres Hvordan forandre Modell Trening Hva de tenker Hvordan de tenker Belønning

13 13 Hva ungdommen tenker Prokriminelle kognisjoner Negativ omtale av lover og regler Negativ omtale av normale verdier og systemer, inkludert autoriteter i samfunnet Negativ omtale av egen mulighet for å kontrollere atferd, inkludert problemløsningsevne Negative holdninger til seg selv og ens evne til å oppnå noe gjennom “vanlige” metoder Mangel eller svak empati og sensitivitet overfor andre

14 14 Nøytraliseringer og bagatelliseringer Nøytraliseringsteknikker inkluderer: Benektelse av ansvar: Negative handlinger er resultat av faktorer utenfor deres kontroll, og derfor er de uskyldige Benektelse av skade: Innrømmer ansvar for handlingen, men bagatelliserer skaden Benekter offeret: Snur om på rollen til offer og utøver og anklager offeret Appellerer til andre verdier: “Lever etter andre verdier” – storsamfunnets krav ofres til fordel for mer påtrengende verdilojalitet (til rusmiljø, kriminelt miljø, osv.)

15 15 Trening Hva kan ungdom trene på: negative konsekvenser av kriminell atferd avvis tydelig kriminelle tanker identifiser risiko ved: å assosiere seg med andre kriminelle akseptering av deres verdisystemer Oppfordre til assosiering med prososiale andre Oppfordre til å unngå risikosituasjoner

16 16 Trening forts. Modeller gode selvkontroll ferdigheter (eks., tenke før handle, vurdere konsekvenser, sette realistiske krav og mål, osv.) Insister på oppmerksomhet på og gjennomføring av planlagte oppgaver Forsterk antikriminelle uttrykksformer og ansvarlighet (Source: P. VanVoorhis (2000). Correctional Counseling & Rehabilitation, 4 th ed.)

17 17 Verktøy og metoder i miljøterapi Struktur (forutsigbarhet, dags/ukeplan, målrettet behandling, osv.) Forsterkningssystemet (tegnøkonomi/klippekort og kontrakter) ART Prinsipper fra MI Analyseverktøy (analysesirkel og funksjonsanalyse) Personalatferd og relasjon


Laste ned ppt "Oslo kommune Barne – og familieetaten Kringsjå ungdomshjem Dilemmaer og muligheter når tvang er nødvendig Magne Kronborg 27. mai 2008."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google