Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvinesdal Frivilligsentral En kort presentasjon. Hva er en Frivilligsentral? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvinesdal Frivilligsentral En kort presentasjon. Hva er en Frivilligsentral? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvinesdal Frivilligsentral En kort presentasjon

2 Hva er en Frivilligsentral? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. Over tid opplever mange at rollene skifter.

3 På Landsbasis I dag er det 315 frivilligsentraler fordelt rundt om i landets kommuner og bydeler. Kvinesdal var i 2005 blant 11 som fikk bevilget statsstøtte til ny sentral og startet opp 1.nov. Sentralene er like forskjellige som de menneskene som er der. Det er de som skaper mulighetene.

4 Eierskap og økonomi FS eies av Kvinesdal kommune. Kommunen godkjenner retningslinjer for FS`s virksomhet. Staten, ved KKD, og Kvinesdal kommune bevilger midler til FS`s daglige drift.

5 Drift og driftsstyre FS har et driftsstyre bestående av 6 representanter, samt 2 vararepresentanter. Av disse er 4 fra kommunen og 2 fra forskjellige lag og foreninger. I tillegg kommer daglig leder som er styrets sekretær. Styremedlemmene velges for en periode på 2 år, og styreleder velges for en periode på 1 år. Styret ansetter daglig leder. Kommunen har arbeidsgiverfunksjonen overfor ansatte ved FS. Kommunens Driftsutvalg utgjør det årlige årsmøtet som avholdes før 31.03.

6 Årsmøtet Årsmøtet fører kontroll med styret og sentralens drift. På årsmøtet behandles årsrapport, regnskap, handlingsplan/budsjett og valg av styreleder. Styret er valgkomite og velger selv de øvrige styrerepresentantene.

7 Daglig leders rolle Daglig leder utøver drift av sentralen i henhold til styrets vedtak og intensjoner. Er sekretær i styret Er ansvarlig for søknad om tilskuddsmidler Skriver årsrapport, samt fører oversikt over antall frivillige, brukere og årsverk Er ansvarlig for revisorgodkjent regnskap

8 Grunnlag for Frivilligsentralens virksomhet FS skal stimulere til økt lokal frivillighet gjennom mobilisering til aktiviteter som styrker det sosiale fellesskapet i nærmiljøet, samt avhjelpe individuelle behov. Den frivillige innsatsen skal være et tillegg til offentlig virksomhet, og skal IKKE erstatte eksisterende tiltak. Det skal være et samspill mellom frivillig og offentlig innsats på områder det er naturlig å samarbeide om. Det skal legges vekt på å rekruttere nye grupper frivillige og ta vare på og oppmuntre de etablerte. FS skal legge til rette arbeidet slik at ulike brukergrupper kan benytte seg av sentralens tilbud.

9 Målgruppe Målgruppen er ALLE innbyggere i Kvinesdal som ønsker den hjelp som Frivilligsentralen kan tilby. Frivilligsentralen skal være en møteplass for mennesker og er tiltak som skal virke forebyggende og helsefremmende.

10 Visjon og mål Målsettingen er at tiltakene skal være med på å skape ei levende bygd og heve livskvaliteten til mange innbyggere. Skape trygghet og tilhørighet gjennom en inkluderende og støttende holdning og pålitelig assistanse når hjelp er nødvendig. Opptre som katalysator for ideer og forslag, samt bidra til økt aktivitet og samarbeid i nærmiljø og lokalsamfunn. Medvirke til og stimulere læring, utvikling og økt sosial kontakt.

11 Forholdet til lag og foreninger Frivilligsentralen samarbeider med lokale lag og foreninger og er med å utvikle det frivillige tjenestetilbudet FS skal kunne formidle nye frivillige FS skal være en resurs for alle lag og foreninger som ønsker det.

12 Frivilligsentralen er til for de frivillige

13 Hva forventes av den frivillige? Hvor mye tid de vil bruke bestemmer de selv. De inngår ingen langsiktig avtale hvis de ikke ønsker dette. Synes de det er givende, fortsetter de. De står fritt til å svare nei på henvendelser når det ikke passer. De må skrive under på taushetserklæring.

14 Eksempler på oppgaver i Kvinesdal: Turvenner: går på turer med eldre Telefonkontakt Besøksvenner Frivillige ”lærere” i dataundervisning for nybegynnere, strikking, leksehjelp Praktiske oppgaver: enkel snømåking, hagestell, handling, osv. Ledsager til lege, sykehus, frisør, kontorer, bank osv. Hjelpe til i en organisasjon: F. eks Saniteten, Røde Kors osv. Starte en klubb som er åpen for alle interesserte. Være med å starte en aktivitet. F. eks hobby grupper/kafé, snekkerverksted osv.

15 Faste aktiviteter 2010 Mandager: Trim & motivasjonsgruppe Datakurs for nybegynnere (kr. 250,- pr.kurs) Kortspill (Sprøyt)Tirsdager: Lett trim med fysioterapeut Seniordans LinedanceOnsdager: Kafè Datagrupper Tema kvelder Strikkekafè kveldTorsdager: Frisøren Kurs i seniordans Fellesskap på Kvinesdal omsorgssenter Torsdagsklubben (klubb for utviklingshemmede) Ut på tur med historiefortellingFredager Morgenbønn Fredagstrimmen Lørdager Lørdager Sangøvelser Private selskap Søndager Søndager Seniordans Private selskapMånedlig: Fotpleie Pensjonistforeningsfest L.H.L fest Matutlevering til vanskeligstilte Sønner av Norge Fest Hver dag: Frivillig arbeid Individuell 1:1 hjelp Årlig Årlig Julefest Buss utflukter UKM Div. kurs og temakvelder Kulturelle Spaserstokken Alle aktivitetene er gratis bortsett fra frisør og fotpleie

16 Betaling? Den frivillige innsatsen skal ytes gratis med unntak av den frivilliges direkte utgifter. (bensin penger eller lignende på kr. 3.50,- pr km) Disse må eventuelt betales av bruker. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betaling du får. Å gjøre en innsats for andre, er å glede seg selv!

17 Hvem er de frivillige? De som vil bruke litt tid for å hjelpe andre. De som er pensjonister og synes dagene er litt lange. De som ikke er yrkesaktive, og vil gjøre noe meningsfylt. De som ønsker å glede andre. De som har ideer.

18 Sitat fra en frivillig: - ”Det begynte med at jeg skulle hjelpe Erik. Nå vet jeg ikke hvem som hjelper hvem!”

19 Er folk bare opptatt av seg selv? Undersøkelser viser at den frivillige innsatsen er like høy i dag som for 30 år siden. Rundt 1,7 millioner mennesker gjør en frivillig innsats hvert år. Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 10 timer i måneden på frivillig virksomhet. Halvparten av den voksne befolkningen og tre fjerdedeler av barn og unge er med i frivillige organisasjoner og sammenslutninger. En undersøkelse for noen år tilbake viser at den frivillige innsatsen som blir lagt ned i frivillige organisasjoner utgjør om lag 126 000 årsverk.

20 Frivilligheten Kvinesdal 2008 I 2008 hadde Kvinesdal Frivilligsentral 3,31 årsverk i frivillig arbeid. (1 årsverk = 1850t) Totalt 6.141 frivillige timer 263 frivillige var registrert (inkl. lag/foreningsarb) 12.624 brukere/deltakere ( inkl. aktiviteter ) 715 aktiviteter ble organisert gjennom FS

21 Behov i dag Snømåking for eldre og uføre Følgehjelp til sykehus, lege og lignende Leksehjelp Små praktiske oppgaver Flere frivillige på 1:1 hjelp Besøk på aldershjem og privat

22 ”Frivillighet lever av lyst og dør av tvang”

23 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Kvinesdal Frivilligsentral En kort presentasjon. Hva er en Frivilligsentral? Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google