Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktivitetsdiagrammer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktivitetsdiagrammer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktivitetsdiagrammer
Viser en side ved systemets dynamikk Kan spesifisere et brukstilfelle Viser rekkefølgen i aktiviteter Konstruerer løsningen av en oppgave Dokumenterer vanligvis mer menneskelig enn teknisk dynamikk

2 Aktører Vanligvis menneskelig aktør Ofte også objekter
Kan derfor vise samhandling mellom bruker og en systemdel Men kan også vise bare forretningslogikk i et objekt

3 Grunnsymboler Fylt skive, som viser start
Assosiasjon med retning, som viser transisjon Firkant med buede hjørner eller buede sidevegger, som viser aktivitet Fylt skive med ekstern sirkel, som viser stopp

4 Iterering En aktivitet må av og til gjentas
Dette vises med stjernesymbolet

5 Forgrening Kan vises som aktivitet med flere utgående transisjoner
Hver transisjon kan forsynes med en betingelse En av dem kan ha else

6 Decision diamonds Symbolet er et lite rektangel dreid 45 grader
Symbolet bør brukes i par Kun en av forgreningene mellom symbolene tas i bruk

7 Parallelle aktiviteter
Symbolet er en tykk strek plassert horisontalt eller vertikalt Symbolet brukes i par Symbolparet omslutter aktiviteter som må gjøres ferdig Aktivitetene kan gjøres ferdig til ulik tid Aktivitetene kan gjøres parallelt eller sekvensielt, og i vilkårlig orden

8 Parallelle aktiviteter
En transisjon går inn i det første symbolet Flere transisjoner går ut fra det første symbolet og inn i det parallelle området Flere transisjoner går inn i det andre symbolet En transisjon går ut fra det andre symbolet

9 Fork og join Fork og join i beskrivelsen av en prosess i systemutvikling

10 Velformethet Aktivitetsdiagram bør merkes med symboler for både start og stopp Forgreninger og parallelle områder bør omsluttes av symbolpar

11 Billettautomat med felle

12 Forbedret automat

13 Klasse og operasjon i aktiviteten
Klassen er Billettluke Operasjonen er pengerTilbake() Skilletegnet er dobbelt kolon

14 Signaler Signalet kan utløse en transisjon
Signaler kan kobles til join (samling) Signaler kan merkes med joinSpec mellom krøllparenteser Dette forutsetter koding av transisjonene Spesifikasjonen kan skrives i OCL, et programmeringsspråk eller i naturlig språk

15 Objektbaner Objektbaner spesifiserer aktører
Slike aktører kan være et objekt, en systemdel eller et levende vesen

16 Subaktiviteter En aktivitet kan romme flere andre aktiviteter, eller subaktiviteter Et diagram kan ikke vise alt på en gang Rakesymbolet viser til subaktivitetene

17 Subaktiviteter med parametre
Et rakesymbol kan vise til dette diagrammet Parametre kan vises med objektsymboler En subaktivitet som denne kan vises med både inn- og utparametre

18 Argumenter og parametre
Argumenter og parametre kan vises på ulike måter

19 Arrays og collections Arrays og collections kan vises med et tilsvarende symbol

20 Parametre som utløser instanser
Vi kan vise at hvert parameter i en collection utløser en instans av en subaktivitet

21 Flow final Strukturen i subaktiviteten kan presiseres ytterligere
Vi kan for eksempel vise flow final

22 Aktiviteter og kode Et diagram kan tilsvare en operasjon i programkoden

23 Avanserte signaler Signaler kan sendes etter en viss tid
Dette kan føre til en transisjon til neste aktivitet

24 Kombinasjon av signaler
Avanserte signaler kan kombineres Eksterne signaler kan også modelleres

25 Flyt og konnektorer Komplisert flyt kan forenkles med signaler og konnektorer


Laste ned ppt "Aktivitetsdiagrammer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google