Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bakgrunn og mål for Samfunnsviternes kompetanseguide Kompetanseguiden.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bakgrunn og mål for Samfunnsviternes kompetanseguide Kompetanseguiden."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bakgrunn og mål for Samfunnsviternes kompetanseguide Kompetanseguiden

2 Bakgrunn Medlemmene etterspør hjelp til å kartlegge og synliggjøre deres faglige identitet og kompetanse Identitet og kompetanse stadig viktigere i forhold til rekruttering

3 Hovedstyrets handlingsplan 2010-2011 Pkt 2.1.1: Kartlegge våre medlemsgruppers kompetanse, arbeidsområder og faglige interesser Pkt 3.2.1: Vurdere å utvikle en egen profileringsbrosjyre eller liknende som fokuserer på medlemmenes faglige kompetanse.

4 Fagforening i vekst – utfordring?

5 Utfordring Ikke profesjonsutdanning Akademikerforening – for samfunnsvitere og humanister Stor spennvidde i medlemmenes faglige utdanning og jobbinnhold/rolle hos nåværende arbeidsgiver - medlemmer i ca 1400 forskjellige virksomheter

6 Utfordring (2) Hvordan kommunisere til medlemmene hvordan de kan bli mer bevisste på sin kompetanse og ”selge” den til arbeidsgivere og til samfunnet?

7 Oppstartsprosjekt våren 2011 Mål: Kartlegge medlemmenes identitet og kompetanse Tydeliggjøre posisjonen og heve den generelle stoltheten til samfunnsvitere og humanister

8 Metode Kvalitative intervjuer er gjennomført i Oslo, Bergen og Tromsø 16 intervjuobjekter/ medlemmer: - Fire ledere - Fire spesialister - Fire medarbeidere - Fire masterstudenter

9 Funn Identiteten endrer seg over tid Hos studenter og nyutdannede er identiteten knyttet til faget - stolthet over å være statsvitere, antropologer, filologer etc Etter noen år yrkeslivet: identiteten til arbeidsplassen tar over for den faglige identiteten - Vi blir rådgivere, saksbehandlere, konsulenter, ledere osv.

10 Fra funn til verktøy Hvordan omsette funnene til noe konkret? Hvordan bruke funnene til å hjelpe medlemmene med henvendelser om kompetanse, jobbsøking m.m.

11 Kompetanseguide på nett Kommentarer fra respondentene i oppstartsprosjektet er benyttet i kompetanseguiden. Dette er supplert med relevante kommentarer fra www.utdanning.no og Wikipedia www.utdanning.no Innsalgspunktene overfor arbeidsgiver er kvalitetssikret via rekrutteringsspesialister

12 Kompetanseguide Brukerskapt innhold – nettsidene ble sett på som den beste kanalen å spre innholdet på Oppfordrer brukerne til å komme med tilbakemeldinger på guiden via Questback

13 Guiden beskriver 14 fagkategorier Arkeologi Filosofi/Idéstudier Geografi/Samfunnsgeografi Historie Kriminologi/Offentlig rett Kultur/Religion/Estetiske fag Medievitenskap/PR/Informasjon/Media Pedagogikk Psykologi Samfunnsøkonomi Sosialantropologi Sosiologi Språk/Litteratur Statsvitenskap/Admistrasjon/Organisa- sjon/ Ledelse

14

15 Hva kan guiden brukes til? En hjelp til arbeidssøkere til å beskrive sin kompetanse i ansettelsesintervjuer Hjelp til utarbeidelse av lønnskrav (beskrivelser av formell-, real- og nøkkelkompetanse) Bygge opp en sterkere identitet rundt fagkretsene til Samfunnsviternes medlemmer

16 Veien videre Fortsette å videreutvikle guiden etter medlemmenes ønsker og innspill Lage beskrivelser på flere fag/splitte opp? Synliggjøre guiden for medlemmene og potensielle medlemmer Jobbe videre med foreningens og medlemmenes identitet – implementere i alle ledd i foreningen

17 Brukerne bestemmer innholdet - hjelp oss å videreutvikle guiden! Finn ditt fag på www.samfunnsviterne.nowww.samfunnsviterne.no


Laste ned ppt "Bakgrunn og mål for Samfunnsviternes kompetanseguide Kompetanseguiden."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google