Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 SNOW Ny CGE-modell for energi- og klimaanalyser CenSES & CREE Modellforum 24. oktober 2013 Orvika Rosnes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 SNOW Ny CGE-modell for energi- og klimaanalyser CenSES & CREE Modellforum 24. oktober 2013 Orvika Rosnes."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 SNOW Ny CGE-modell for energi- og klimaanalyser CenSES & CREE Modellforum 24. oktober 2013 Orvika Rosnes

2 2 SNOW i nøtteskall SNOW – Statistics Norway’s World model –Generell likevektsmodell for Norge integrert i verden Tilpasset problemstillinger innen energi og klima –Detaljert modellering av energi- og andre utslippsintensive sektorer –Teknologiutvikling og -utbredelse som viktige drivkrefter  Bygger på MSG-TECH Nytt programmerings- og datagrunnlag –Programmert i GAMS/MPSGE –Data: GTAP-struktur  Mulighet til å koble SNOW til globale modeller  Mulighet til å utvide modellen geografisk (EU, resten av verden) –Enkel oppdatering, samarbeid med statistikkavdelinger i SSB ”Familie” av modeller: –SNOW-No: fokus på Norge, resten av verden eksogen –SNOW-W: både Norge og resten av verden endogen (mulig med ulike aggregeringer)

3 3 Modellplattform: GAMS og MPSGE GAMS (General Algebraic Modeling System) –Velegnet til store datasett –Mange solvere (for LP, NLP, MCP, MIP, …) –Brukervennlig  Stor fleksibilitet  Brukes av mange samarbeidspartnere  Kan koble sammen med andre modeller  Kan bruke andres forskning direkte MPSGE (Mathematical Programming System for General Equilibrium) –For generelle likevektsmodeller med nested CES-funksjoner  CES-funksjonene innebygd – slipper å skrive inn hver eneste ligning –Bruker GAMS for input og output

4 4 Om GTAP GTAP (Global Trade Analysis Project) –Nettverk av forskere, myndigheter og organisasjoner –Koordineres av Center for Global Trade Analysis (CGTA) i Agricultural Economics Department, Purdue University  Vedlikeholder og oppdaterer databasen og modellen Database for ”hele verden” –GTAP8 – data for 2004 og 2007 –129 regioner (~land) –57 sektorer –Spesielt velegnet og mye brukt til analyser av handelspolitikk  Også klimapolitikk i de siste Brukes av mange –Konferanser, workshoper, mailing list, osv. –Mer etterprøvbar forskning

5 5 Data og struktur i SNOW Utgangspunkt i samme struktur som GTAP… –Kan bruke data fra andre og utvide vår modell med andre regioner … men tilpasser etter behov –41 sektorer for Norge  Kan slå sammen mindre viktige sektorer  Kan splitte sektorene som er viktige/interessante for oss –F.eks. vannkraft og gasskraft  Kan inkludere andre sektorer etter behov –F.eks. privat helsesektor og andre nye sektorer Fokus på brukervennlighet –Det må være enkelt å oppdatere dataene til nytt basisår o l  Format  Aggregeringsnivå –Samarbeid med statistikkavdelinger i SSB

6 6 41 sektorer i SNOW 1-12Agriculture37Metal products 13Forestry38Motor vehicles and parts 14Fishing39Transport equipment nec 15Coal40-41Machinery and equipment, incl. electronic equipment 16-17Oil & gas42Manufactures nec 18Minerals nec43Electricity 19-20Food products - meat44Gas manufacture, distribution 21Vegetable oils and fats45Water 22Dairy products46Construction 23-25Food products nec47Trade 26Beverages and tobacco products48Transport nec 27Textiles49Water transport 28Wearing apparel50Air transport 29Leather products51Communication 30Wood products52Financial services nec 31Paper products, publishing53Insurance 32Petroleum, coal products54Business services nec 33Chemical, rubber, plastic products55Recreational and other services 34Mineral products nec56Public Administration, Defense, Education, Health 35Ferrous metals57Dwellings 36Metals nec

7 7 Egenskaper ved SNOW Generell likevektsmodell for liten åpen økonomi Representativ agent som maksimerer velferden –Inntekt fra arbeidskraft, kapital og naturressurser Produksjonsteknologier representert ved CES-funksjoner –Arbeidskraft og kapital er mobile mellom sektorene (Bilateral) handel –Armington-elastisiteter: importvarer og hjemmeproduserte varer er ikke perfekte substitutter Konsumsystemet representert ved CES-funksjoner Politikk og overføringer: skatter og avgifter med Bestemmer: –Produksjon, forbruk, import, eksport av ulike varer, relative priser, ressursbruk, CO 2 -utslipp

8 8 Nesting in non-fossil fuel production Domestic production Material compositeCapital-Labour-Energy Capital-LabourEnergy CapitalLabour Oil-gas-coal Oil-gasCoal Electricity OilGas esub_kle_m=0.5 esub_e_va=0.5 esub_va=0.75 esub_elec=0.5 esub_c_go=0.5 esub_m=0.25 esub_g_o=0.5 OilCO 2 GasCO 2 CoalCO 2 Leontief: Domestic final product Process CO 2 s=0 Capital: buildings & constructions (BA) Capital: machinery & equipment (MA) Capital: transport (TR) esub_va_k=0

9 9 Prosessutslipp (13% av totale CO 2 -utslipp)

10 10 Nesting in fossil fuel production () Resource CO 2 KLIntermediates () Process CO 2 Fossil fuel production

11 11 Armington production Armington good Domestic market varietyCES import composite from other regions CES: σ A =4

12 12 Nesting of consumption activities (future) Substitution at all levels –Similar to MSG –Adapted from Bye & Jacobsen (2011) New: the last level of fossil fuels in housing Material consumption HousingTransportOther goods and services DwellingsEnergy Fossil fuelsElectricity PublicPrivate Direct purchases abroad Domestic purchases Paraffin and heating oilGasDistrict heatingFuel wood, coal, etc.

13 13 Domestic production, imports, exports Armington good Domestic production Intermediates Imports CES import composite from other regions Domestic production Domestic supplyExports

14 14 Hva er virkningen av et utslippstak i Norge? Unilateral politikk – bare Norge innfører utslippstaket –Fjerner opprinnelige CO 2 -avgifter (men ikke utgifter til EU ETS kvotekjøp) –CO 2 -pris endogen (skyggepris) Statisk modell, data for 2009 –Må tolkes som langsiktig likevekt

15 15 Utslippstak på CO 2 i Norge Mål for utslippsreduksjon (%) 1015202550 CO 2 -utslipp (mill. tonn)49,847,144,341,527,7 CO 2 -pris (USD/tonn CO 2 )31,152,478,2110,3610,3 Endring fra referansen: Velferd (%)0-0,1-0,2-0,4-2,9 Lønn (%)-0,1-0,2-0,3-0,5-3,2 Kapitalavkastning (%)-1,2-2,2-3,3-4,5-13,3

16 16 Hvilke sektorer bidrar mest? Transport (sjø og land) Industri: aluminium, kjemisk industri, jern og stål, (mineraler) Transport Industri Husholdninger

17 17 Produksjonsendring − Bildeler, aluminium, jern og stål, kjemisk, sjøtransport + Lærvarer, fiskerier, matvarer, klær

18 18 Hvordan reduseres utslippene? MSG-TECH: 50% av utslippsreduksjonen pga. teknologitiltak

19 19 Hvordan reduseres utslippene? Skalaeffekt vs. teknologieffekt

20 20 Videre arbeid Dynamisk modell, langsiktig fokus (2050) Skille mellom tradisjonell og fornybar elektrisitetsproduksjon Modellere et mer detaljert konsumsystem (CES-funksjoner) Endre substitusjonselastisiteter –Mer variasjon mellom sektorene Analyse av energieffektivisering –Hyperbolsk diskontering


Laste ned ppt "1 SNOW Ny CGE-modell for energi- og klimaanalyser CenSES & CREE Modellforum 24. oktober 2013 Orvika Rosnes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google