Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dimensjonering av vegoverbygning etter 018

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dimensjonering av vegoverbygning etter 018"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dimensjonering av vegoverbygning etter 018
24. april 2007 Dimensjonering av vegoverbygning etter 018 Geir Refsdal Dekkeprosjektet Veg- og trafikkavdelingen, Region øst

2 Fag og prosjekter Håndbøker Vegbygging

3

4 Bestemmelse av trafikkgruppe (antall 10 t
ekvivalente aksellaster) Eksempel: ÅDT=5000 15 % tunge kj.tøyer 20 års dim.periode 2 % trafikkøkning 10 t aksellast 2 kjørefelt

5 Dimensjon-eringstabell
Felles for hoved-, samle- og atkomstveger

6 Valg av dekke etter ÅDT

7 Bestemmelse av bærelag

8

9 Tiltak på svak undergrunn ….
Anleggstekniske forhold vurderes spesielt Øke forsterkningslagstykkelsen Foreta grunnforsterkning Andre tiltak som sikrer bæreevnen under anleggsperioden armering, bakhun Leire med St>8 bør minimumstykkelsen for anleggsfasen økes med cm su<25 kPa – vurderes forsterkningslagstykkelse og sikkerhet mot grunnbrudd vurderes spesielt

10 Grunnforsterkning med lokale materialer (1)
Vanligvis vil planleggeren ”akseptere den undergrunnen som ligger der og dimensjonere overbygningen deretter. Det er ikke alltid like smart. 018 beskriver hvordan vi kan utnytte lokale ”ubrukelige” materialer for å lage en grunnforsterkning.

11 Grunnforsterkning med lokale materialer (2)
I veglinjen vil det ofte være lokale materialer som ikke holder kravene til overbygningsmaterialer, for eksempel noe telefarlige materialer. Disse materialene kan brukes til en ”grunnforsterkning”, dvs at vi innfører en ny undergrunn, som gjør at vi kan tillate dimensjonering av overbygningen på en bedre underbygning enn den som var der. Hovedfordel: Vi får en mye mer homogen undergrunn, og en jevnere oppførsel av vegen mht telehiv mv

12 Eksempel - grunnforsterkning
Traf.gr. C Med grunnforsterkning Uten grunnforsterkning

13 Grunnforsterkning Nødvendig tykkelse (cm) av grunnforsterkningslaget for å kunne betrakte dette som undergrunn ved dimensjonering av overbygning: Tallene i ( ) refererer seg til bæreevnegruppe

14 Hva med grunnforsterkning her?
Er dette egentlig den optimale løsningen? For planleggeren er svaret ja, for da slipper han å tenke

15 Grunnforsterkning Grunnforsterkning med bruk lokale materialer kan ha følgende fordeler: god utnyttelse av lokale materialer i veglinja reduserte overbygningstykkelser mer homogene og ensartede grunnforhold

16 Egne dimensjoneringstabeller for:
Grusveger Veger med belegningsstein Parkeringsplasser og terminalanlegg Gang- og sykkelveger

17

18 Så: hvor gjør vi de kostbare tabbene?
Det viktigste er at dekket har god kvalitet og har riktig tykkelse i forhold til steinstørrelse. Mangler det er asfaltlag er det egentlig ingen katastrofe Her må du virkelig passe på! –både mht kvalitet og tykkelser. Gjør du feil her har vi det gående! Bommer du litt på tykkelsen på forsterkningslaget er det ingen katastrofe


Laste ned ppt "Dimensjonering av vegoverbygning etter 018"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google