Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

O PPTAKSVEIER TIL INGENIØRUTDANNING T RINE H OTVEDT S AMORDNA OPPTAK.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "O PPTAKSVEIER TIL INGENIØRUTDANNING T RINE H OTVEDT S AMORDNA OPPTAK."— Utskrift av presentasjonen:

1 O PPTAKSVEIER TIL INGENIØRUTDANNING T RINE H OTVEDT S AMORDNA OPPTAK

2 www.samordnaopptak.no T EMA  Rekrutteringsveiene  Reformene i videregående opplæring  Redskapsfagene  Fagskoleutviklingen

3 www.samordnaopptak.no R EKRUTTERINGSVEIENE Til ordinær treårig ingeniørutdanning:  Generell studiekompetanse + spesielle opptakskrav  Teknisk fagskole (Fagskoleutdanning må ha spesielle opptakskrav)  Forkurs Til treterminordning  Generell studiekompetanse Til spesielt tilrettelagt ingeniørutdanning:  Relevant fag-/svennebrev (Y-veien)

4 www.samordnaopptak.no R EFORMENE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1990 - 1992 Tradisjonell struktur  Yrkesfaglige løp har få fellesfag I tradisjonell struktur Norsk med samfunnskunnskap Yrkesrettet matematikk  Allmenfaglig studieretning Fram til 1992 Privatister som tok 3FY, slapp eksamen i 2FY Privatister som tok 3MN, slapp eksamen i 2MN

5 www.samordnaopptak.no 1992 - 1996 E NDRET STRUKTUR  Yrkesfaglige løp Norsk 2+2 uketimer Matematikk 1 MA- Y  Studieretning for allmenne fag Privatister måtte ta både 2FY og 3FY Privatister som tok 3MN, slapp eksamen i 2MN

6 www.samordnaopptak.no R EFORM 94 1997 – 2008 Reform94 med GK og VKI i skole yrkesfaglige løp Norsk 2+2 uketimer Engelsk 2+2 uketimer Matematikk 1 M (1 MA-y) 3 uketimer Naturfag 2 uketimer Samfunnsfag 2 uketimer  Treårige yrkesfaglige løp har normalt det samme  Studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag Har mer Privatister måtte ta både 2FY og 3FY Privatister som tok 3MX slapp eksamen i 2MX NB! Praksiskandidater kan mangle disse fagene.

7 www.samordnaopptak.no K UNNSKAPSLØFTET 2009  Kunnskapsløftet  Yrkesfaglige løp, med Vg1 og Vg2 i skole Norsk 2+2 uketimer Engelsk 140 årstimer i løpet av to år (forandring?, frist 6. desember) Matematikk 1T eller 1P 84 årstimer (ca. 3 uketimer) Naturfag 56 årstimer ( ca. 2 uketimer) Samfunnsfag 84 årstimer ( ca. 3 uketimer)  Treårige yrkesfaglige løp har normalt det samme  Studieforberedende utdanningsprogram Privatister må ta både Fysikk 1 og Fysikk 2 Privatister må ta både Matematikk R1 og Matematikk R2

8 www.samordnaopptak.no M ATEMATIKK X I K UNNSKASPLØFTET  Et programfag på 84 årstimer (ca. 3 uketimer), kan velges av de som tar R1 eller S1 Tallteori Komplekse tall Sannsynlighet og statistikk  Grunnleggende ferdigheter Kunne uttykke seg muntlig og skriftlig o Formulere og forklare logiske resonnementer Kunne lese o Trekke relevant matematisk informasjon ut av en tekst. Kunne regne o Fortrolighet med de ulike regneoperasjonene, uten digitale verktøy Kunne bruke digitale verktøy o Bruke verktøy til omfattende beregninger og viduallisering

9 www.samordnaopptak.no

10 www.samordnaopptak.no F AGSKOLEUTVIKLINGEN Tekniske fagskoler før rammeplan fastsatt 1998/1999  Gir ikke generell studiekompetanse  OK for bachelorutdanning i ingeniørfag  Må ha R2 i tillegg for femårig integrert master i teknologiske fag Tekniske fagskoler etter rammeplan av 1998/1999  Gir generell studiekompetanse  OK for bachelorutdanning i ingeniørfag  Må ha R2 i tillegg for femårig integrert master i teknologiske fag 2-årig teknisk fagskoleutdanning i tekniske fag  Gir ikke generell studiekompetanse  Må dokumentere de spesielle opptakskravene

11 www.samordnaopptak.no G AMMEL TEKNISK FAGSKOLE

12 www.samordnaopptak.no T EKNISK FAGSKOLE R AMMEPLAN AV 1998/1999

13 www.samordnaopptak.no T OÅRIG FAGSKOLEUTDANNING I TEKNISKE FAG


Laste ned ppt "O PPTAKSVEIER TIL INGENIØRUTDANNING T RINE H OTVEDT S AMORDNA OPPTAK."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google