Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-Næringen, status og fremtidsmuligheter Fordrag på BIT konferansen 2004 Per Morten Hoff Generalsekretær IKT-Norge Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-Næringen, status og fremtidsmuligheter Fordrag på BIT konferansen 2004 Per Morten Hoff Generalsekretær IKT-Norge Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-Næringen, status og fremtidsmuligheter Fordrag på BIT konferansen 2004 Per Morten Hoff Generalsekretær IKT-Norge Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge www.ikt-norge.no

2 IKT-næringens interesseorganisasjon Norges største IT organisasjon 350 medlemmer - med 125 mrd i omsetning

3 Nedbygging av tradisjonell industri - hva skal gi fremtidig verdiskaping Industriproduksjon, indeks 1995 = 100 Kilde: EcoWin

4 IKT-Næringen i Norge Omsetning i MRD. NOK ICT-Industry ICT-services Total 206.773 184.74122.032 www.ikt-norge.no

5 Omsetning Næringsområder

6 IKT vokser raskere enn andre næringer Kilde: BI, Reve

7 Fra himmel til helvete Fra vekst til fall. Dot.com bølgen kollapset mai 2002. Det ble en kollektiv avstraffelse. Dot com ble til dot konk. Tilliten til bransjen ble grovt svekket. Problemer også i andre næringer gir ringvirkninger. Krisen kommer 1 til 1 1/2 år tidligere innen IKT.

8 IT-bransjens betydning for Norge Betydelig Næringsgren i vekst –Stor lokal verdiskapning (vekst, lønnsom …) –Motiverer unge til å ta høy utdanning –Stort (ubenyttet) eksport potensiale –Ung bransje på vei mot industrialisering Viktig del av landets infrastruktur –En av de viktigste konkurransefremmende virkemidler –Høyt norsk kostnivå må kompenseres med teknologi Betydning av å ha norsk eierskap –HQ og kompetanse følges ad –Villighet til kontinuitet og prioritering av Norge –Trenger lokomotiver/havner for gründervirksomhetene IT bransjen konkurrerer ikke med øvrige bransjer !

9 IT er navet i samfunnsutviklingen IT er navet som kan gi oss en mer effektiv offentlig sektor, en mer effektiv industri, mer effektiv varehandel osv. Omverden er avhengig av gode IT-leverandører.

10 Lønnskostnader industri vs. IKT Lønnskostnader industrien Norge190 kr England100 kr USA 85 kr Tyskland 65 kr Tyrkia 9 kr Kina 6 kr India 5 kr Kilde Lai Berg Holding Lønnskostnader IKT Norge 265 kr England 250 kr USA 320 kr Tyskland 270 kr Tyrkia ? Kina 35 kr India 70 kr Kilder EICTA/Witsa/Wipro/Oracle

11 SKATT - bidrag til fellesskapet 10 mNok 60 mNok 30 mNok 20 mNok 27,6 mNok 100% 27,6 mNok 28% 5,6 mNok 100% 10 mNok ~40% 24 mNok 24% (7 mNok) 147,6 mNok 67 mNok36 mNok14,4 mNok (100%) (45,5%)(24,4%)(9,8%) + 30 mNok ( 20,3 %) til leverandører Verdiskapning Til TilTil & kostnader SkattAnsatteSelskapet Drifts- kost Over skudd Lønn Arb.g. avgift MVA 24% 36 mNok 14,4 mNok Eksempel 1: typisk lønnsom IT bedrift med ca. 140 ansatte, egenproduserte tjenester og produkter, ingen finanskostnader og 17% driftsressultat før skatt.

12 Hva bremser utviklingen?  Manglende investeringsvilje (dot.com død har "gitt skeptikerne rett")  Manglende satsing på IKT FoU  Manglende IKT-satsing i skolen  Bredbåndsutviklingen går for langsomt  Personvern  Manglende samordning og standardisering  Sikkerhet, det er en avgjørende forutsetning for digital forvaltning

13 Klare mål Kan du si meg veien? Det kommer an på hvor du skal. Jeg vet ikke. Da spiller det heller ingen rolle hvor du går. Man må bestemme seg for hvor man vil - ellers er det meningsløst å diskutere hva neste steg skal være

14 Sats på kunnskap – og IKT næring NÅ! Ny produksjon må være høyproduktiv. Ny produksjon krever investering i kunnskapskapital. Det er ikke lenger nok med fossekraft, mineraler, fisk og tømmer, ikke engang petroleum; nå er det kunnskap det står på. Investering i kunnskap betyr investering i forskning og utvikling. Alle andre bransjer er avhengige av IKT kompetanse og IKT næringen. IKT næringen er i seg selv en stor næring med gode muligheter - hvis det satses!


Laste ned ppt "IT-Næringen, status og fremtidsmuligheter Fordrag på BIT konferansen 2004 Per Morten Hoff Generalsekretær IKT-Norge Presentert av Peter Bonne/IKT-Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google