Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIT-avtalene Versjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIT-avtalene Versjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIT-avtalene Versjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

2 2 Hensikt Utviklingsprosjekter innen IT har generelt en betydelig risiko for å mislykkes mht. resultater, kostnader og gjennomføringstid I BIT-modellen - Utvikling i samarbeid mellom prosjekteier, pilotbedrifter og programvareleverandører - Krevende modell, men risiko reduseres og resultater oppnås Innovasjon Norge Tilbyr verktøy for å kvalitetssikre prosessene, bl.a. - Avtaler som regulerer prosjektsamarbeid og -aktiviteter BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

3 3 Standardvilkår bransje Hovedpunkter Organisering Bransjens kravspesifikasjon Nye versjoner av løsningen Møter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Krav til leverandør Krav til pilotbedrift Finansiering Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Risiko for utstyr og programmer Mangler Forsinkelse Pilotbedriftens mislighold Rettslige mangler Erstatning Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Endring av leverandørforhold Konkurs, avvikling m.v. Taushetsplikt Tvister Suksessiv og separat leveranse BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

4 4 Avtale 1: Samarbeid bransje Prosjekteier – Leverandør Partene Prosjekteier Leverandører Hovedpunkter Parametersetting Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Overgang til ny generasjon Markedsføring Priser og betingelser Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

5 5 Avtale 2: Samarbeid bransje Prosjekteier - Pilotbedrift Partene Prosjekteier Pilotbedrift Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Følgebedrift Godkjenning av pilotprosjekt Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

6 6 Avtale 3: Utvikling bransje Prosjekteier – Leverandør Partene Prosjekteier Leverandør Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforhold/samarbeidsformer Integrasjon Konfigurasjon hos pilotbedrifter Økonomiske rammer/ finansiering Godkjenning Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

7 7 Avtale 4: Utvikling bransje Pilotbedrift – Leverandør Partene Pilotbedrift Leverandør Hovedpunkter Oppdraget Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftens forpliktelser Suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

8 8 Avtale 5: Kjøp bransje Pilotbedrift - Leverandør Partene Pilotbedrift Leverandør Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Test og godkjenning Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til vedlikeholdsavtale BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

9 9 Avtale 6: Support bransje Pilotbedrift - Leverandør Partene Pilotbedrift Leverandør Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Diverse BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

10 10 Avtale 7: Konsulentoppdrag bransje Pilotbedrift - Konsulent Partene Pilotbedrift Konsulent Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag Vederlag / bet.betingelser Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Rettslige mangler Force majeure Tvister BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

11 11 Avtale 8: Finansiering bransje Prosjekteier - Pilotbedrift Partene Prosjekteier Pilotbedrift Hovedpunkter Søknad SkatteFUNN Finansiering omfatter Mellomfinansiering Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

12 12 Standard- vilkår bransje Avtale 1: Samarbeid bransje Prosjekteier – Leverandør Avtale 2: Samarbeid bransje Prosjekteier- Pilotbedrift Avtale 3: Utvikling bransje Prosjekteier- Leverandør Avtale 4: Utvikling bransje Pilotbedrift - Leverandør Avtale 5: Kjøp bransje Pilotbedrift - Leverandør Avtale 6: Support bransje Pilotbedrift - Leverandør Avtale 7: Konsulent bransje Pilotbedrift - Konsulent Avtale 8: Finansiering bransje Prosjekteier - Pilotbedrift Prosjekteier XXXX X Prog.vare- leveran- dører XX XXXX Pilotbedrift X X XXXXX Konsulenter X X Kunder X X BIT-bransjeprosjekter Avtalestruktur Standard- vilkår SamarbeidsavtalerUtviklingsavtalerKjøpsavtaleSupportavtaleKonsulent- avtale Finansierings- avtale BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

13 13 BIT-bransjeprosjekter Eksempel på organisering S2 bransjeløsning n Prosjekteier Bransjeforening (er ) S1 Prosjektleder 6-7 bedriftsledere Innovasjon Norge Erfarings- overføring Ekstern konsulent S3 pilotbedrift BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

14 14 BIT-bransjeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 5: Kjøp Pilotbedrift - Leverandør Avt. 3: Utvikling Prosjekteier - Leverandør Avt. 4: Utvikling Pilotbedrift - Leverandør Avt. 6: Support Pilotbedrift - Leverandør Avt. 1: Samarbeid Prosjekteier - Leverandør Avt. 2: Samarbeid Prosjekteier – PilotbedriftAvt. 8: Finansiering Prosjekteier - Pilotbedrift Standardvilkår Avt. 7: Konsulent Pilotbedrift - Konsulent BIT-avtalerVersjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder


Laste ned ppt "BIT-avtalene Versjon 7.0 bransje, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google