Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005"— Utskrift av presentasjonen:

1 Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005
BIT-avtalene Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

2 BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Hensikt Utviklingsprosjekter innen IT har generelt en betydelig risiko for å mislykkes mht. resultater, kostnader og gjennomføringstid I BIT-modellen - Utvikling i samarbeid mellom prosjekteier, pilotbedrifter og programvareleverandører - Krevende modell, men risiko reduseres og resultater oppnås Innovasjon Norge Tilbyr verktøy for å kvalitetssikre prosessene, bl.a. - Avtaler som regulerer prosjektsamarbeid og -aktiviteter Stiftet 19. desember 2003 som særlovselskap med basis i en egen ”Lov om Innovasjon Norge av 19. desember 2003 nr. 130.” Innovasjon Norge startet sin virksomhet 1. januar 2004 basert på de offentlige virkemidlene som ble tilbudt av SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Overtar virkemidler, ansatte, kontorer, kontakte, samarbeidspartnere og kunder Det nye selskapet har 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. Tar med seg det beste fra alle fire organisasjonene og skaper noe mer for våre kunder og våre oppdragsgivere. Målet er at 2+2=5. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

3 Standardvilkår verdikjede
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Standardvilkår verdikjede Forsinkelse Pilotbedriftens mislighold Rettslige mangler Erstatning Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Endring av leverandørforhold Konkurs, avvikling m.v. Taushetsplikt Tvister Suksessiv og separat leveranse Hovedpunkter Organisering Bransjens kravspesifikasjon Nye versjoner av løsningen Møter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Krav til leverandør Krav til pilotbedrift Finansiering Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Risiko for utstyr og programmer Mangler Legg vekt på disse ordene Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter gjennom å bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering. Regional næringsutvikling tilpasset regioners forutsetninger, mål og strategier vil stå sentralt. Strategien uttrykker derfor at Innovasjon Norge kontinuerlig skal gjøre prioriteringer knytta til geografi og næring for å medvirke til å ”utløse” distrikters og regioners næringsmessige muligheter. Viktige oppgaver vil være å utvikle vekstkraftige områder og vekstsentra, utløse regioners næringsmessige muligheter og potensiale for verdiskaping, samt bidra til omstilling innenfor og utvikling innenfor prioriterte bransjer og verdikjeder. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

4 Avtale 1: Samarbeid verdikjede Prosjekteier – Leverandør(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 1: Samarbeid verdikjede Prosjekteier – Leverandør(er) Partene Prosjekteier Leverandører Hovedpunkter Parametersetting Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Overgang til ny generasjon Markedsføring Priser og betingelser Varighet Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

5 Avtale 2: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 2: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Godkjenning av pilotprosjekt Varighet Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

6 Avtale 3: Samarbeide verdikjede Prosjekteier – Bransjeforening(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 3: Samarbeide verdikjede Prosjekteier – Bransjeforening(er) Partene Prosjekteier Bransjeforeninger Hovedpunkter Samarbeidsforhold Økonomiske forhold Krav til bransjeforening Varighet Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

7 Avtale 4: Utvikling verdikjede Prosjekteier – Leverandør(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 4: Utvikling verdikjede Prosjekteier – Leverandør(er) Partene Prosjekteier Leverandører Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforhold og samarbeidsformer Integrasjon Økonomiske rammer / finansiering Godkjenning Konfigurasjon hos pilotbedrifter Varighet Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

8 Avtale 5: Utvikling verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 5: Utvikling verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er) Partene Pilotgruppe Leverandører Hovedpunkter Oppdraget Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftens forpliktelser Suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

9 Avtale 6: Kjøp verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 6: Kjøp verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er) Partene Pilotgruppe Leverandører Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Test og godkjenning Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til vedlikeholdsavtale Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

10 Avtale 7: Support verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 7: Support verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er) Partene Pilotgruppe Leverandører Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Diverse Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

11 Avtale 8: Konsulent verdikjede Pilotgruppe – Konsulent
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 8: Konsulent verdikjede Pilotgruppe – Konsulent Partene Pilotgruppe Konsulent Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag Vederlag og betalingsbetingelser Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Rettslige mangler Force majeure Tvister Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

12 Avtale 9: Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 9: Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Søknad SkatteFUNN Finansiering omfatter Mellomfinansiering Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

13 Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent – Leverandør(er)
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent – Leverandør(er) Partene Konsulent Leverandører Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag Innovasjon Norge er en organisasjon drevet av personers og bedrifters behov bedrifter og personer med skaperevne og pågangsmot som vil skape lønnsom næringsvirksomhet. Visjonen peker på en av hovedideene ved å slå sammen SND, Eksportrådet, Turistrådet og SVO Å koble den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs regionale og nasjonale rammebetingelser og konkurransesituasjon Med den nærhet og kunnskap vi har om norsk næringslivs viktigste globale markeder. Styrke norsk næringslivs konkurransekraft ut fra de regionale forutsetninger og fortrinn. Vi snakker om internasjonal (global) konkurransekraft. Norsk næringsliv opplever global konkurranse i sin lokale, regionale og nasjonale markeder. (jfr LIDL). Ikke bare de som er utenfor Norges landegrenser. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

14 BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur Standard-vilkår Samarbeidsavtaler Utviklingsavtaler Kjøpsavtale Support­ avtale Konsulent­­avtale Finansier-ingsavtale Partner­ avtale Standard-vilkår verdikjede Avtale 1: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Avtale 2: Prosjekteier - Pilotgruppe Avtale 3: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Bransjefor. Avtale 4: Utvikling verdikjede Avtale 5: Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale 6: Kjøp verdikjede Pilotgruppe -Leverandør(er) Avtale 7: Support verdikjede Avtale 8: Konsulent verdikjede Pilotgruppe - Konsulent Avtale 9: Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent - Leverandør(er) Prosjekteier X Bransje­ foreninger Programvare-leverandører Pilotgruppe Konsulenter Stiftet 19. desember 2003 som særlovselskap med basis i en egen ”Lov om Innovasjon Norge av 19. desember 2003 nr. 130.” Innovasjon Norge startet sin virksomhet 1. januar 2004 basert på de offentlige virkemidlene som ble tilbudt av SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Overtar virkemidler, ansatte, kontorer, kontakte, samarbeidspartnere og kunder Det nye selskapet har 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. Tar med seg det beste fra alle fire organisasjonene og skaper noe mer for våre kunder og våre oppdragsgivere. Målet er at 2+2=5. X X X BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

15 BIT-verdikjedeprosjekter Eksempel på organisering
BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-verdikjedeprosjekter Eksempel på organisering Prosjektleder Arbeids- gruppe(r) Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Fellesprosjekter Pilotgrupper Prosjektleder/ Coach Pilotbedrift Stiftet 19. desember 2003 som særlovselskap med basis i en egen ”Lov om Innovasjon Norge av 19. desember 2003 nr. 130.” Innovasjon Norge startet sin virksomhet 1. januar 2004 basert på de offentlige virkemidlene som ble tilbudt av SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Overtar virkemidler, ansatte, kontorer, kontakte, samarbeidspartnere og kunder Det nye selskapet har 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. Tar med seg det beste fra alle fire organisasjonene og skaper noe mer for våre kunder og våre oppdragsgivere. Målet er at 2+2=5. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

16 BIT-avtaler Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-verdikjedeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 6: Kjøp Pilotgruppe – Leverandør(er) Avt. 4: Utvikling Prosjekteier – Leverandør(er) Avt. 7: Support Pilotgruppe – Leverandør(er) Avt. 5: Utvikling Pilotgruppe – Leverandør(er) Avt. 1: Samarbeid Prosjekteier – Leverandør(er) Avt. 10: Partner Konsulent – Leverandør(er) Standardvilkår Avt. 8: Konsulent Pilotbedrift – Konsulent Avt. 3: Samarbeid Prosjekteier – Bransjeforening(er) Avt. 2: Samarbeid Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 9: Finansiering Prosjekteier - Pilotgruppe Stiftet 19. desember 2003 som særlovselskap med basis i en egen ”Lov om Innovasjon Norge av 19. desember 2003 nr. 130.” Innovasjon Norge startet sin virksomhet 1. januar 2004 basert på de offentlige virkemidlene som ble tilbudt av SND, Norges Eksportråd, Statens veiledningskontor for oppfinnere (SVO) og Norges Turistråd. Overtar virkemidler, ansatte, kontorer, kontakte, samarbeidspartnere og kunder Det nye selskapet har 750 ansatte med kontorer i alle landets fylker, utekontorer i mer enn 30 land og hovedkontor i Oslo. Tar med seg det beste fra alle fire organisasjonene og skaper noe mer for våre kunder og våre oppdragsgivere. Målet er at 2+2=5. BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder


Laste ned ppt "Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google