Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIT-avtalene Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIT-avtalene Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIT-avtalene Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

2 2 Hensikt Utviklingsprosjekter innen IT har generelt en betydelig risiko for å mislykkes mht. resultater, kostnader og gjennomføringstid I BIT-modellen - Utvikling i samarbeid mellom prosjekteier, pilotbedrifter og programvareleverandører - Krevende modell, men risiko reduseres og resultater oppnås Innovasjon Norge Tilbyr verktøy for å kvalitetssikre prosessene, bl.a. - Avtaler som regulerer prosjektsamarbeid og -aktiviteter BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

3 3 Standardvilkår verdikjede Hovedpunkter Organisering Bransjens kravspesifikasjon Nye versjoner av løsningen Møter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Krav til leverandør Krav til pilotbedrift Finansiering Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Risiko for utstyr og programmer Mangler Forsinkelse Pilotbedriftens mislighold Rettslige mangler Erstatning Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Endring av leverandørforhold Konkurs, avvikling m.v. Taushetsplikt Tvister Suksessiv og separat leveranse BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

4 4 Avtale 1: Samarbeid verdikjede Prosjekteier – Leverandør(er) Partene Prosjekteier Leverandører Hovedpunkter Parametersetting Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Overgang til ny generasjon Markedsføring Priser og betingelser Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

5 5 Avtale 2: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Godkjenning av pilotprosjekt Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

6 6 Avtale 3: Samarbeide verdikjede Prosjekteier – Bransjeforening(er) Partene Prosjekteier Bransjeforeninger Hovedpunkter Samarbeidsforhold Økonomiske forhold Krav til bransjeforening Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

7 7 Avtale 4: Utvikling verdikjede Prosjekteier – Leverandør(er) Partene Prosjekteier Leverandører Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforhold og samarbeidsformer Integrasjon Økonomiske rammer / finansiering Godkjenning Konfigurasjon hos pilotbedrifter Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

8 8 Avtale 5: Utvikling verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er) Partene Pilotgruppe Leverandører Hovedpunkter Oppdraget Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftens forpliktelser Suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

9 9 Avtale 6: Kjøp verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er) Partene Pilotgruppe Leverandører Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Test og godkjenning Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til vedlikeholdsavtale BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

10 10 Avtale 7: Support verdikjede Pilotgruppe – Leverandør(er) Partene Pilotgruppe Leverandører Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Diverse BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

11 11 Avtale 8: Konsulent verdikjede Pilotgruppe – Konsulent Partene Pilotgruppe Konsulent Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag Vederlag og betalingsbetingelser Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Rettslige mangler Force majeure Tvister BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

12 12 Avtale 9: Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Søknad SkatteFUNN Finansiering omfatter Mellomfinansiering Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

13 13 Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent – Leverandør(er) Partene Konsulent Leverandører Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

14 14 BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Standard- vilkår Samarbeidsavtaler Utviklingsavtaler KjøpsavtaleSupport­ avtale Konsulent­­ avtale Finansier- ingsavtale Partner­ avtale Standard- vilkår verdikjede Avtale 1: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Avtale 2: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Avtale 3: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Bransjefor. Avtale 4: Utvikling verdikjede Prosjekteier - Leverandør(er) Avtale 5: Utvikling verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale 6: Kjøp verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale 7: Support verdikjede Pilotgruppe - Leverandør(er) Avtale 8: Konsulent verdikjede Pilotgruppe - Konsulent Avtale 9: Finansiering verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Avtale 10: Partner verdikjede Konsulent - Leverandør(er) Prosjekteier XXXXXX Bransje­ foreninger XX Programvare- leverandører XXXXXXX Pilotgruppe XXXXX Konsulenter XX X X X

15 15 BIT-verdikjedeprosjekter Eksempel på organisering BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Prosjektleder Arbeids- gruppe(r) Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Fellesprosjekter Pilotgrupper Prosjektleder/ Coach Pilotbedrift Pilotgrupper

16 16 BIT-verdikjedeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene BIT-avtalerVersjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder Avt. 6: Kjøp Pilotgruppe – Leverandør(er)Avt. 4: Utvikling Prosjekteier – Leverandør(er) Avt. 7: Support Pilotgruppe – Leverandør(er)Avt. 5: Utvikling Pilotgruppe – Leverandør(er) Avt. 1: Samarbeid Prosjekteier – Leverandør(er) Avt. 10: Partner Konsulent – Leverandør(er) Standardvilkår Avt. 8: Konsulent Pilotbedrift – Konsulent Avt. 3: Samarbeid Prosjekteier – Bransjeforening(er) Avt. 2: Samarbeid Prosjekteier - Pilotgruppe Avt. 9: Finansiering Prosjekteier - Pilotgruppe


Laste ned ppt "BIT-avtalene Versjon 7.0 verdikjede, juni 2005 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google