Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BIT-avtalene Versjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BIT-avtalene Versjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."— Utskrift av presentasjonen:

1 BIT-avtalene Versjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

2 2 Hensikt Utviklingsprosjekter innen IT har generelt en betydelig risiko for å mislykkes mht. resultater, kostnader og gjennomføringstid I BIT-modellen - Utvikling i samarbeid mellom prosjekteier, pilotbedrifter og programvare-leverandører - Krevende modell, men risiko reduseres og resultater oppnås Innovasjon Norge Tilbyr verktøy for å kvalitetssikre prosessene, bl.a. - Avtaler som regulerer prosjektsamarbeid og -aktiviteter BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

3 3 Standardvilkår for BIT-programmet Hovedpunkter Organisering Bransjens kravspesifikasjon Nye versjoner av løsningen Møter Brukerforum og referansegrupper Rapportering Krav til leverandør Krav til pilotbedrift Finansiering Salgspant Eiendomsrett og disposisjonsrett Risiko for utstyr og programmer Mangler Forsinkelse Pilotbedriftens mislighold Rettslige mangler Erstatning Force majeure Forsikring Aktsomhet ved eksport Oppsigelse Endring av leverandørforhold Konkurs, avvikling m.v. Taushetsplikt Tvister Suksessiv og separat leveranse BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

4 4 Avtale 1: Samarbeid bransje/verdikjede Prosjekteier – Leverandør Partene Prosjekteier Leverandører Hovedpunkter Parametersetting Krav til teknologi Valg av standarder Nye versjoner Overgang til ny generasjon Markedsføring Priser og betingelser Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

5 5 Avtale 2: Samarbeid bransje Bransjeforening - Pilotgruppe Partene Bransjeforening Pilotgrupper Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Følgebedrift Godkjenning av pilotprosjekt Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

6 6 Avtale 3: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgruppe Hovedpunkter Forberedelse av organisasjon Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

7 7 Avtale 4: Samarbeid verdikjede Prosjekteier - Bransjeforening Partene Prosjekteier Bransjeforeninger Hovedpunkter Samarbeidsforhold Økonomiske forhold Krav til bransjeforening Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

8 8 Avtale 5: Utvikling bransje Bransjeforening – Leverandør Partene Bransjeforening Leverandør Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforhold/samarbeidsformer Integrasjon Konfigurasjon hos pilotbedrifter Økonomiske rammer/ finansiering Godkjenning Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

9 9 Avtale 6: Utvikling bransje Pilotgruppe – Leverandør Partene Pilotgruppe Leverandør Hovedpunkter Oppdraget Kjøps- og vedlikeholdsavtale Økonomiske rammer / finansiering Levering Pilotbedriftens forpliktelser Suksessiv og separat leveranse Godkjenning Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

10 10 Avtale 7: Utvikling verdikjede Prosjekteier – Leverandør Partene Prosjekteier Leverandør Hovedpunkter Samarbeidsprosjektets omfang Ansvarsforh./samarbeidsfor mer Integrasjon Økon. rammer/ finansiering Godkjenning Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

11 11 Avtale 8: Kjøp bransje/verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Partene Pilotgruppe Leverandør Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Test og godkjenning Godkjenning/overtagelse Opplæring Rett til vedlikeholdsavtale BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

12 12 Avtale 9: Support bransje/verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Partene Pilotgruppe Leverandør Hovedpunkter Leveransen Priser og betingelser Diverse BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

13 13 Avtale 10: Konsulentoppdrag bransje/verdikjede Kunde - Leverandør Partene Kunde Leverandør Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag Vederlag / bet.betingelser Rettigheter til resultatet Taushetsplikt Risiko Mislighold Rettslige mangler Force majeure Tvister BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

14 14 Avtale 11: Finansiering bransje/verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Partene Prosjekteier Pilotgrupper Hovedpunkter Søknad SkatteFUNN Finansieringen omfatter Mellomfinansiering Prosjektregnskap Informasjon til bedrift og revisor Varighet BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

15 15 Avtale 12: Partneravtale verdikjede Konsulent - Leverandør Partene Konsulent Leverandør Hovedpunkter Leveransen Gjennomføring av oppdrag BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

16 16 BIT-bransjeprosjekter Avtalestruktur Standard- vilkår SamarbeidsavtalerUtviklingsavtalerKjøpsavtaleSupportavtaleKonsulent- avtale Finansierings- avtale Standard- vilkår Avtale 1: Samarb. bransje/ verdikjede Prosjekteier - Leverandør Avtale 2: Samarb. bransje Bransjefor.- Pilotgruppe Avtale 5: Utvikling bransje Bransjefor.- Leverandør Avtale 6: Utvikling bransje Pilotgruppe - Leverandør Avtale 8: Kjøp bransje/ verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Avtale 9: Support bransje/ verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Avtale 10: Konsulent bransje/ verdikjede Kunde - Leverandør Avtale 11: Finansiering bransje/ verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Prosjekteier XXXX XX Prog.vare- leveran- dører XX XXXX Pilotgruppe X X XXX X Konsulenter X X Kunder X X BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

17 17 BIT-bransjeprosjekter Eksempel på organisering S2 bransjeløsning n Prosjekteier Bransjeforening S1 Prosjektleder 6-7 bedriftsledere Innovasjon Norge Erfarings- overføring Ekstern konsulent S3 pilotbedrift BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

18 18 BIT-bransjeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 8: Kjøpsavtale Avt. 5 og 6: Utviklingsavtaler Avt. 9: Supportavtale Avt. 1: Samarbeidsavtale Bransjefor. - Leverandør Avt. 2: Samarbeidsavt. Bransjefor. - Pilotgr. Avt. 11: Finans.avt. Bransjefor. - Pilotgr. Standardvilkår BIT Avt. 10: Konsulentavtale Kunde - Leverandør BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

19 19 BIT-verdikjedeprosjekter Avtalestruktur Standard vilkår SamarbeidsavtalerUtviklings­ avtale Kjøps- avtale Support- avtale Konsulent avtale Finansierings avtale Partner­ avtale Standard vilkår Avtale 1: Samarb. bransje/ verdikjede Prosjekteier– Leverandør Avtale 3: Samarb. verdikjede Prosjekteier- Pilotgruppe Avtale 4: Samarb. verdikjede Prosjekteier- Bransjefor. Avtale 7: Utvikling verdikjede Prosjekteier- Leverandør Avtale 8: Kjøp bransje/ verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Avtale 9: Support bransje/ verdikjede Pilotgruppe - Leverandør Avtale 10: Konsulent bransje/ verdikjede Kunde - Leverandø r Avtale 11: Finansiering bransje/ verdikjede Prosjekteier - Pilotgruppe Avtale 12: Partner verdikjede Konsulent – Leverandør Prosjekteier XXXXX X Bransje­ forening X X Prog.vare- leveran- dører XX XXXX X Pilotgruppe X X XX X Konsulenter X X Kunder X X X BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

20 20 BIT-verdikjedeprosjekter Eksempel på organisering Prosjektleder Arbeids- gruppe(r) Styringsgruppe verdikjedeprosjektet (S1) Felles- prosjekter Pilotgrupper Prosjektleder/ Coach Pilotbedrift Pilotgrupper BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder

21 21 BIT-verdikjedeprosjekter Rekkefølge for utarbeiding og inngåelse av avtalene Avt. 8: KjøpsavtaleAvt. 7: Utviklingsavtale Avt. 9: Supportavtale Avt. 1: Samarbeidsavtale Prosjekteier - Leverandør Avt. 3: Samarbeidsavt. Prosj.eier - Pilot Avt. 11: Finans.avt. Prosj.eier - Pilot Avt. 12: Partneravtale Konsulent - Leverandør Standardvilkår BIT Avt. 10: Konsulentavtale Kunde - Leverandør Avt. 4: Samarbeidsavtale Prosjekteier - Bransjeforening BIT-avtalerVersjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder


Laste ned ppt "BIT-avtalene Versjon 6.2, juni 2004 BIT-programmet – Elektronisk forretningsdrift i verdikjeder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google