Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling i byggebransjen En presentasjon av buildingSMART.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling i byggebransjen En presentasjon av buildingSMART."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling i byggebransjen En presentasjon av buildingSMART

2 Dagens “dokumentsentriske” situasjon

3 BA-næringen har mange fagområder. Alle har sin egen terminologi, teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur innenfor samme fagområde forekommer det betydelig kommunikasjonsbrist og tap av prosjektinformasjon. 25-30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og dårlig kommunikasjon. Samme opplysninger legges i snitt inn minst 7 ganger i forskjellige systemer, frem til et bygg overleveres Samme informasjon skapes på nytt i flere applikasjoner Noen sentrale utfordringer med denne dokumentsentriske tilnærmingen

4 En delt produktmodell

5 buildingSMART i Norge

6 Styringsgruppe Per Jæger, Boligprodusentenes Forening Lars Chr Christensen, Selvaag Gruppen Arne Skjelle, Byggevareindustriens Forening Jan Halstensen, Maxit AS Henry Nygård, Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon Ole Gunnar Honningsøy, Byggmakker Norgros AS Leif Egil Lintho, Norges Byggmesterforbund Johnny Kristiansen, Mestergruppen AS Tore Gran, Norske Trevarefabrikkers Landsforbund Jostein Skree, TELFO – Tekniske entreprenørers landsforening Jacob Mehus, Standard Norge Morten Lie, Statsbygg Terje Jacobsen, Byggforsk Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste ODA Siri Legernes, Rådgivende Ingeniørers forening - RIF Harald Eriksen, Norges Praktiserende Arkitekter – NPA Øivind Seiergren, EBA Per-Ola Ulseth, Skanska Norge

7 Delta i videre- utviklingen av IFC standarden Deltagelse i internasjonale fora Utvikle IDM ”informasjons- leveranse- manualer” Fokus på grunndata hos vareeiere Tilgang på vareinformasjon basert på åpne formater Videreutvikle, elektroniske samhandlings formater Nordisk nivå på meldingene Implementering og utprøving av handelsmeldinger i flere pilot- grupperinger. ByggSøk eNorge NyttBygg Hjelpe norske bedrifter i å lykkes i verden IKT Kunnskap Byggenæring

8 Utvikle BARBI videre Legge data inn i Barbi Grensesnitt for bruk av BARBI i prosjekter er tilgjengelig Standard Norge tar eierskap Hvordan skal Sintef Byggforsks tjenester rundt Byggforsk-serien se ut i fremtiden? Hvilke muligheter, konsekvenser og trusler ligger i buildingSMART Indeksbygg Tømrertariff- og andre simuleringer kan utføres på indeksbyggene.

9 Det typiske byggeprosjekt Indeksbygg Blåbærlia/Munkerud Høgskolen i Tromsø Nye A-Hus IFC/IDMVareinfo eSam- handling E-govmntInt.ForrBARBiKunnskap Endring i forretnings prosesser buildingSMART - delprosjekter

10 Overordnet skisse (avgrensning av samhandling med IFC og BARBi)

11 buildingSMART BIT-Bygg Målsetning med BIT-Bygg er: definere struktur og metode for morgendagens samhandlingsmønstre i byggenæringen, nasjonalt og internasjonalt. gjøre norsk byggenæring konkurranseeffektiv ved å optimalisere bruken av eksisterende og ny teknologi være den viktigste ”innovasjonspilaren” i byggenæringen ”lage motorveier og bygge bruer” mellom kompetanseøyene i byggenæringen. Styringsgruppe Boligprodusentenes Forening + bedriftsrepresentant Byggevareindustriens Forening + bedriftsrepresentant Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon + bedriftsrepresentant Norges Byggmesterforbund + bedriftsrepresentant Norske Trevarefabrikkers Landsforbund + bedriftsrepresentant TELFO – Tekniske entreprenørers landsforening + bedriftsrepresentant Prosjektleder

12 IAI - Formål IAI ( International Alliance for Interoperability) er en internasjonal organisasjon stiftet for å føre oss ut av det kaos som hersker omkring utveksling av informasjon i byggeprosessen.

13 Mission IAI To define, promote and publish a specification for sharing data: throughout the project life-cycle globally across disciplines between software applications

14 Goals Set the standard for object-based data exchange and sharing of virtual buildings: IFC model –create a comprehensive information specification Dictionary –use standard names and definitions of properties for IFC extensions Exchange Requirements –define information requirements and rules for particular business processes Reference Processes –establish standard process descriptions that can be extended for projects

15 Develop/Implement/Use IFCDevelopment IFCImplementation IFC Project Use Extensive model Stable Standard Growing number Variable quality Limited views Testing issues Growing number Software issues Usage issues ~ 2 years

16 IFC Industry Foundation Classes Muliggjør informasjon mellom –alle som er involvert i en byggeprosess –alle dens faser og i hele bygningens levetid –på tvers av landegrenser, faggrenser, systemer og tekniske applikasjoner IFC definerer objekter nært det vi kjenner som bygningsdeler Er en ISO standard: ISO/CD PAS 16739 Benytter ISO standard: ISO 10303-21

17 Where is work being done North America UK Nordic Japan Korea Australasia Singapore German Iberian France Italy China 12 Chapters~35 Countries>500 Organisations UK, Ireland, Iceland, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany, Austria, Switzerland, Hungary, Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, Greece, Turkey, Slovenia, Italy

18 IAI i Norge Stiftet 20. juni 1997 Medlemsavgift 2000 kr. Verdensomspennende kontaktnett Deltagelse og påvirkningsmulighet www.iai.no, www.buildingsmart.nowww.iai.nowww.buildingsmart.no Ca. 50 medlemmer

19 Norge er langt fremme Selvaag Gruppen Statens Bygningsteknisk etat Statsbygg Byggforsk Data Design Systems EPM Technology Boligprodusentene

20 Nytte av nøytrale datautvekslingsformater Prosjekterende –Riktigere datagrunnlag, raskere prosjektering, ”nye produkter”, bedre kunnskapsforvaltning Vareprodusenter –Bredere varesortiment, bedre produktutvikling, bedre forutsigbarhet, økt nærhet til sluttkunder Handel –Logistikkoptimering Utførende –Bedre planlegging, kvalitetsforbedring i produksjon, logistikk optimering Byggherre –Beslutningsstøtte for tidlig fase, kvalitetssikring lavere kontraktspriser, bedre beslutningssimulering Forvalter –Kostnadsreduksjon, tilgang vareinfo, Myndigheter –Mer effektiv saksbehandling, bedre forskrifter Samfunn –Mer effektiv resursbruk, økt konkurransekraft, økt eksport Kilde: Lars C Christensen, Selvaag Gruppen, 2004

21 Statsbygg satser offensivt på IFC/IFG i 2005 Kilde> Frode Mohus, Statsbygg, 2004

22 Hva kreves av bransjen? For at samspillet i bransjen skal virke, er det viktig at alle deler en prosessforståelse/modell Har felles ”ordliste” (IFC standard) Har felles ”ordbok” (BARBI) Har felles varekatalogstruktur (NOBB/EFO..) Har god forståelse av informasjonsleveransene i prosjekter Har gode kontraktuelle grensesnitt Bransjen må både bidra til utvikling av disse standardene og stille prosjekter til rådighet for utprøving. ” Still krav til dine programleverandører om IFC import og eksport ”


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling i byggebransjen En presentasjon av buildingSMART."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google