Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling i byggebransjen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling i byggebransjen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling i byggebransjen
En presentasjon av buildingSMART

2 Dagens “dokumentsentriske” situasjon

3 Noen sentrale utfordringer med denne dokumentsentriske tilnærmingen
BA-næringen har mange fagområder. Alle har sin egen terminologi, teknologi, uttrykksmåte og informasjonsstruktur innenfor samme fagområde forekommer det betydelig kommunikasjonsbrist og tap av prosjektinformasjon. 25-30% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og dårlig kommunikasjon. Samme opplysninger legges i snitt inn minst 7 ganger i forskjellige systemer, frem til et bygg overleveres Samme informasjon skapes på nytt i flere applikasjoner

4 En delt produktmodell

5 buildingSMART i Norge Fjern beløpene;
en ny logo skal inn EBA- Entreprenøreforeningen Bygg og Anlegg Kommentar fra Øystein: EBA er lagt til og beløpene fjernet. Var det andre som skulle legges til. Se under taking points. Talking points: Prosjektet har eksistert i 2 år, men kun i ett år under navnet buildingSMART Som dere ser har prosjektet bred forankring fra bransjen og andre tunge samfunnsinstitusjoner. Smarte kunder forventer ”smarte” bygg - da må vi bygge smart Raskere og billigere prosjektgjennomføring Høy grad av elektronisk samhandling i den forretningsmessige prosjektgjennomføringen Elektronisk sporbar og lett tilgjengelig byggdokumentasjon Bred forankring hos mange viktige aktører Prosjekt med mange samspillende aktører (bedrifter, bransjeorganisasjoner, myndighetsrepresentanter og kunder)

6 Styringsgruppe Per Jæger, Boligprodusentenes Forening
Lars Chr Christensen, Selvaag Gruppen Arne Skjelle, Byggevareindustriens Forening Jan Halstensen, Maxit AS Henry Nygård, Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon Ole Gunnar Honningsøy, Byggmakker Norgros AS Leif Egil Lintho, Norges Byggmesterforbund Johnny Kristiansen, Mestergruppen AS Tore Gran, Norske Trevarefabrikkers Landsforbund Jostein Skree, TELFO – Tekniske entreprenørers landsforening Jacob Mehus, Standard Norge Morten Lie, Statsbygg Terje Jacobsen, Byggforsk Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste ODA Siri Legernes, Rådgivende Ingeniørers forening - RIF Harald Eriksen, Norges Praktiserende Arkitekter – NPA Øivind Seiergren, EBA Per-Ola Ulseth, Skanska Norge

7 Delta i videre-utviklingen av IFC standarden
Deltagelse i internasjonale fora Utvikle IDM ”informasjons-leveranse-manualer” Fokus på grunndata hos vareeiere Tilgang på vareinformasjon basert på åpne formater Videreutvikle, elektroniske samhandlings formater Nordisk nivå på meldingene Implementering og utprøving av handelsmeldinger i flere pilot-grupperinger. ByggSøk eNorge NyttBygg Hjelpe norske bedrifter i å lykkes i verden IKT Kunnskap Byggenæring

8 Hvordan skal Sintef Byggforsks tjenester rundt Byggforsk-serien se ut i fremtiden?
Hvilke muligheter, konsekvenser og trusler ligger i buildingSMART Indeksbygg Tømrertariff- og andre simuleringer kan utføres på indeksbyggene. Utvikle BARBI videre Legge data inn i Barbi Grensesnitt for bruk av BARBI i prosjekter er tilgjengelig Standard Norge tar eierskap

9 buildingSMART - delprosjekter
Nye A-Hus Høgskolen i Tromsø Det typiske byggeprosjekt Indeksbygg Blåbærlia/Munkerud buildingSMART - delprosjekter Endring i forretningsprosesser eSam-handling IFC/IDM Vareinfo E-govmnt Int.Forr BARBi Kunnskap Snus.

10 Overordnet skisse (avgrensning av samhandling med IFC og BARBi)

11 buildingSMART BIT-Bygg
Målsetning med BIT-Bygg er: definere struktur og metode for morgendagens samhandlingsmønstre i byggenæringen, nasjonalt og internasjonalt. gjøre norsk byggenæring konkurranseeffektiv ved å optimalisere bruken av eksisterende og ny teknologi være den viktigste ”innovasjonspilaren” i byggenæringen ”lage motorveier og bygge bruer” mellom kompetanseøyene i byggenæringen. Styringsgruppe Boligprodusentenes Forening + bedriftsrepresentant Byggevareindustriens Forening + bedriftsrepresentant Trelast og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon + bedriftsrepresentant Norges Byggmesterforbund + bedriftsrepresentant Norske Trevarefabrikkers Landsforbund + bedriftsrepresentant TELFO – Tekniske entreprenørers landsforening + bedriftsrepresentant Prosjektleder

12 IAI - Formål IAI ( International Alliance for Interoperability) er en internasjonal organisasjon stiftet for å føre oss ut av det kaos som hersker omkring utveksling av informasjon i byggeprosessen.

13 Mission IAI To define, promote and publish a specification for sharing data: throughout the project life-cycle globally across disciplines between software applications

14 Goals Set the standard for object-based data exchange and sharing of virtual buildings: IFC model create a comprehensive information specification Dictionary use standard names and definitions of properties for IFC extensions Exchange Requirements define information requirements and rules for particular business processes Reference Processes establish standard process descriptions that can be extended for projects

15 Develop/Implement/Use
~ 2 years ~ 2 years IFC Development IFC Implementation IFC Project Use Extensive model Stable Standard Growing number Variable quality Limited views Testing issues Growing number Software issues Usage issues

16 IFC Industry Foundation Classes
Muliggjør informasjon mellom alle som er involvert i en byggeprosess alle dens faser og i hele bygningens levetid på tvers av landegrenser, faggrenser, systemer og tekniske applikasjoner IFC definerer objekter nært det vi kjenner som bygningsdeler Er en ISO standard: ISO/CD PAS 16739 Benytter ISO standard: ISO

17 Where is work being done
UK, Ireland, Iceland, Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany, Austria, Switzerland, Hungary, Netherlands, Belgium, France, Spain, Portugal, Greece, Turkey, Slovenia, Italy Nordic German UK France North America Iberian China Japan Italy Korea Singapore Australasia 12 Chapters ~35 Countries >500 Organisations

18 IAI i Norge Stiftet 20. juni 1997 Medlemsavgift 2000 kr.
Verdensomspennende kontaktnett Deltagelse og påvirkningsmulighet Ca. 50 medlemmer

19 Norge er langt fremme Selvaag Gruppen Statens Bygningsteknisk etat
Statsbygg Byggforsk Data Design Systems EPM Technology Boligprodusentene

20 Nytte av nøytrale datautvekslingsformater
Prosjekterende Riktigere datagrunnlag, raskere prosjektering, ”nye produkter”, bedre kunnskapsforvaltning Vareprodusenter Bredere varesortiment, bedre produktutvikling, bedre forutsigbarhet, økt nærhet til sluttkunder Handel Logistikkoptimering Utførende Bedre planlegging, kvalitetsforbedring i produksjon, logistikk optimering Byggherre Beslutningsstøtte for tidlig fase, kvalitetssikring lavere kontraktspriser, bedre beslutningssimulering Forvalter Kostnadsreduksjon, tilgang vareinfo, Myndigheter Mer effektiv saksbehandling, bedre forskrifter Samfunn Mer effektiv resursbruk, økt konkurransekraft, økt eksport Kilde: Lars C Christensen, Selvaag Gruppen, 2004

21 Statsbygg satser offensivt på IFC/IFG i 2005
Kilde> Frode Mohus, Statsbygg, 2004

22 ” Still krav til dine programleverandører om
Hva kreves av bransjen? For at samspillet i bransjen skal virke, er det viktig at alle deler en prosessforståelse/modell Har felles ”ordliste” (IFC standard) Har felles ”ordbok” (BARBI) Har felles varekatalogstruktur (NOBB/EFO..) Har god forståelse av informasjonsleveransene i prosjekter Har gode kontraktuelle grensesnitt Bransjen må både bidra til utvikling av disse standardene og stille prosjekter til rådighet for utprøving. ” Still krav til dine programleverandører om IFC import og eksport ”


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling i byggebransjen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google