Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rus i folkehelseperspektiv Presentasjon ved Kristin Langtjernet Interkommunal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rus i folkehelseperspektiv Presentasjon ved Kristin Langtjernet Interkommunal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rus i folkehelseperspektiv Presentasjon ved Kristin Langtjernet kristin.langtjernet@folldal.kommune.no kristin.langtjernet@folldal.kommune.no Interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan 9 kommuner Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os

2 Prosjekt interkommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan Prosjektperiode 01.10.07 – 01.10.2010 Bygge videre på allerede etablerte samhandlingsarenaer i kommunene Kompetansebygging og etablering av gode samarbeidsrutiner som skal bestå også etter at prosjektperioden er over

3 Organisering av prosjektet 9 kommuner Helsedirektoratet Fylkesmann ØKS Team SØR Engerdal, Stor-Elvdal,Åmot Koordinator Team MIDT Alvdal, Folldal, Rendalen Koordinator Team NORD Os, Tolga, Tynset Koordinator Styringsgruppe Repr. Fylkesmann 3 rådmenn

4 Prosjektets målsetting Gi rusmiddelpolitikken et tydeligere folkehelseperspektiv Heve kvaliteten og kompetansen på rusfeltet Legge til rette for at de som yter tjenester samhandler og samordner seg Legge til rette for brukermedvirkning – grupppenivå, individnivå = IP

5 Rusforum Østerdalen Felles samling ca 3 - 4 ganger pr år for kommunene og samarbeidspartnere Gratis

6 Rusforum Østerdalen Ulike tema som for eksempel: Opptrappingsplan for rusfeltet Barn av rusmisbrukende og eller psykisk syke foreldre, v Kari Killen Ulike forklaringsmodeller på sammenhengen mellom rus og psykiske lidelser, v Anne Landheim

7 Rusforum Østerdalen Tema fortsetter: Gratis tannhelsetilbud til rusmisbrukere, ved Hilde S Thoresen Østerdalsvariant av kurs i Ansvarlig salg – Ansvarlig vertskap Medisin mot piller, kommer 5.mars

8 Rus i folkehelseperspektiv Helsefremmende / helsebyggende arbeid – økt bevissthet før en tar valg Forebyggende arbeid starter i hjemmet fra dag 1 Økt bevissthet om eget forhold til alkohol

9 Rus i folkehelseperspektiv Barn er opptatt av atferdendring, ikke alkoholmengde Økt bevissthet om hva som påvirker de unges forhold til rus

10 Rus i folkehelseperspektiv Snakke om alkoholvaner / rusbruk på lik linje med andre livsstilsvaner som eksempelvis kosthold, røyking, mosjon Tabu Skam – og skyldfølelse

11 Rus i folkehelseperspektiv For de med rusproblemer: Fysisk helse Psykisk helse Tannhelse Ernæring / kosthold Aktivitet Egnet bolig, kompetanse i å bo Osv, osv……………….

12 Hva framover Folkehelsepartnerskap inn i allerede etablerte nettverk, jfr. Østerdalskommunene på tema rus og alkohol Vite om hverandre Finne egnet form på deltagelse i nettverkene – utveksling av kompetanse


Laste ned ppt "Rus i folkehelseperspektiv Presentasjon ved Kristin Langtjernet Interkommunal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google